of 63428 LinkedIn

Atsma dreigt in te grijpen bij omgevingsdiensten

In een deze week verstuurde brief aan de provinciebesturen schrijft Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu, CDA) dat alleen in Zuid-Holland en Gelderland ‘duidelijke stappen voorwaarts’ zijn gezet. In de meeste van de tien overige provincies is volgens de staatssecretaris sprake van ‘een stap achterwaarts’ of ‘stilstand in het proces’.
Het geduld van staatssecretaris Atsma is op: als op 30 juni onvoldoende zicht is op regionale samenwerking bij de milieuhandhaving, grijpt het kabinet in. Atsma stoort zich aan ‘de vrijblijvendheid waarmee de bestuurslagen samenwerken’.

In een deze week verstuurde brief aan de provinciebesturen schrijft Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu, CDA) dat alleen in Zuid-Holland en Gelderland ‘duidelijke stappen voorwaarts’ zijn gezet. In de meeste van de tien overige provincies is volgens de staatssecretaris sprake van ‘een stap achterwaarts’ of ‘stilstand in het proces’.

 

In de brief, geschreven mede namens minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD), maakt Atsma duidelijk dat hij snel resultaat wil zien. Als provincies en gemeenten blijven treuzelen, zal het Rijk ‘interveniëren’ en samenwerking afdwingen. Volgens de staatssecretaris is het ‘absoluut noodzakelijk’ om de zaak ‘op afzienbare termijn’ definitief geregeld te hebben. ‘De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk vormt hiervoor een extra stimulans.’ Met zijn aankondiging om zo nodig vanuit het Rijk in te grijpen, komt Atsma tegemoet aan een verzoek vanuit de provincies, die zich geconfronteerd zien met weigerachtige gemeenten.

 

Sinds juli 2008 wordt gesproken over de vorming van omgevingsof regionale uitvoeringsdiensten (rud’s). Provincies en gemeenten zouden hier hun milieutaken moeten onderbrengen. Daarbij gaat het om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Aanleiding is een rapport van een commissie onder leiding van Jan Mans, die constateerde dat met name de milieuhandhaving ernstig tekortschiet. De oprichting van rud’s is een mega-operatie: duizenden ambtenaren veranderen van werkgever en of van werkplek.

 

Hoewel door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in juni 2009 met het kabinet is afgesproken dat de omgevingsdiensten per 1 januari 2012 zullen draaien, is gaandeweg steeds nieuwe vertraging ontstaan. Nu al is duidelijk dat die datum onhaalbaar is. Vorige week schreef de VNG in een persbericht bovendien nieuwe vertraging te vrezen. Het kabinet gaat ervan uit dat gemeenten en provincies na de vorming van de rud’s efficiënter zullen werken, en daardoor kosten besparen. In het regeerakkoord is daarom een korting op het ‘Provincie- en/of Gemeentefonds’ aangekondigd, die oploopt tot 100 miljoen euro in 2014. Volgens de VNG vormt deze bezuiniging ‘een serieuze bedreiging voor de oprichting van de rud’s en daarmee voor de kwaliteit van toezicht en handhaving’.

 

Chaos

 

Staatssecretaris Atsma is niet onder de indruk van het dreigement van de VNG. In zijn brief aan de provincies schrijft hij ‘begrip’ te hebben voor de ‘onvrede’ over de maatregel. ‘Het regeerakkoord laat echter geen ruimte voor het schrappen van deze korting.’ Wel kan de bezuiniging volgens Atsma worden ‘ontkoppeld’ van de rud’s. Hierover zal het Rijk overleggen met de koepelorganisaties.

 

Atsma toont zich niet gevoelig voor het argument dat provincies en gemeenten worden geconfronteerd met ‘initiële en overgangskosten’. Als dit een probleem is, moeten de decentrale overheden volgens de staatssecretaris meer taken bij de omgevingsdiensten onderbrengen. Des te sneller profiteren zij dan van de schaalvoordelen, aldus Atsma. Hij kondigt wel een ‘bestuurslastenonderzoek’ aan. Hieruit moet blijken of financiële verschuivingen nodig zijn tussen de provincies, de gemeenten en het Rijk, dat zelf ook taken bij de rud’s gaat onderbrengen.

 

Atsma is bereid ‘alle denkbare oplossingsrichtingen’ te bespreken, maar hij trekt hoe dan ook geen extra geld uit. Uit de brief van Atsma blijkt dat in sommige provincies de chaos inmiddels compleet is. Er wordt geprobeerd om meer, en dus kleinere, rud’s van de grond te tillen dan eerder is afgesproken. Tegelijkertijd raken de oorspronkelijke doelstellingen steeds verder buiten beeld. Ook is in de meeste provincies de afstemming tussen de toekomstige rud’s en het Openbaar Ministerie nog niet geregeld, en zijn er nog steeds gemeenten die zich tot nu toe aan gesprekken over omgevingsdiensten hebben onttrokken.

 

Atsma prijst zich ‘gelukkig’ met het feit dat er daarnaast ook gemeenten en provincies zijn die ‘gezamenlijk en gestaag voortgang boeken’. De staatssecretaris heeft een duidelijk doel voor ogen: ‘een beperkt aantal robuuste rud’s’ en ‘een zekere mate van uniformiteit in organisatie en werkwijze’. Oud-minister Sybilla Dekker, eerder aangewezen als ‘bestuurlijk boegbeeld’ van de rud’s, spreekt komende maanden met bestuurders in alle provincies om waar nodig plooien glad te strijken.

Lees hier de brief van Atsma aan de provincies

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marijke van der Meer (gemeenteraadslid) op
De enige echte bestuurlijke invloed op een GR heb je aan de voorkant: dáár moet je regelen hoe de kosten van een GR in de hand gehouden (zouden) kunnen worden. Bij verplichte oprichting van een GR of bij verplichte winkelnering wordt het alleen maar een logge grote bureaucratie die héél veel extra geld gaat kosten. Waarom niet werken met kleine coördinatieteams die de capaciteit bij gemeente efficiënt inzetten? Waarom niet werken met onafhankelijke bureaus (marktwerking!) waar je als gemeente kunt inkopen? 'Verlengd lokaal bestuur' betekent altijd: nauwelijks echte democratische controle mogelijk, en de kostbare directies, of één gemeente echt aan de macht!
Door Ferry op
Op dit dossier maken de Statenverkiezingen dus echt wat uit. De Eerste Kamer is fel tegen gedwongen samenwerking in RUD's. Als gemeenten niet willen - en waarom zou je willen als het je 100 mln kost? - dan hoeven ze niet, van de (huidige) Eerste Kamer. Stem dus slim, vóór decentralisatie en tegen deze gedwongen recentralisatie.
Door frank (milieu-inspecteur) op
gewoon doordraaien zoals het altijd heeft gedraaid. Kost ook vele ambtenaren hun baan met die RUD's
Door Stef op
Atsma kijkt niet naar de oorzaken van de vertraging, namelijk dat bij de RUD's niet van te voren duidelijk is dat ze besparingen op zullen leveren en, belangrijker, goed zullen werken.
Als je dan zo'n traject ingaat, gedwongen, dan wil het nogal eens langzamer gaan dan verwacht. Gewoon omdat je - als het dan moet - zeker wilt zijn dat je iets fatsoenlijks terugkrijgt.
Maar Atsma, altijd al een man die veel aandacht vraagt zonder daar iets tegenover te stellen, gaat direct maar eens grote woorden gebruiken. Daar schiet je wat mee op.
Door piet brontsema (org. adv) op
atsma heeft gelijk qua daadkracht lijkt de samenwerking op dit minderheidskabinet.
Door J. Krals op
Atsma is een van de grootste tegenvallers van de nieuwe ploeg bewindspersonen.

Als kamerlid deed Joop vaak stoere praat.

Maar als staatssecretaris is hij binnen no-time ingekapseld door zijn ambtenaren.

De WABO is het zoveelste wanprodukt van VROM. Dat ministerie is nu opgeheven, maar de ambtenaren gaan - onder andere naam - gewoon verder met hun gepruts.
Door Noel op
Hoe komt het toch dat een deel van de gemeenten zich verzet?!
Deze vraag stelt dhr. Atsma zich niet. Misschien omdat de RUD's totaal geen meerwaarde hebben en voornamelijk alleen de provincies goed uitkomen.
Een RUD wordt net zo'n succes als de RIO's (ook robuust) die weer zijn afgeschaft omdat ze zo log waren. En zo kan ik nog wel een paar voorbeelden noemen.
Het gaat alleen maar meer geld kosten en het wordt bureaucratisch. Een verbetering van de dienstverlening. Ik weet zeker van niet.
Door Jan van der Biesen (teammanager) op
Uit de brief van Atsma blijkt eens te meer dat het gaat om de "maakbare wereld van VROM/I&M", een reorganisatie bij wet en de herplaatsing van provinciepersoneel. Hoezo kwaliteitsimpuls via een bottom-up proces? Kom eens kijken bij gemeenten om vast te stellen dat deze op basis van hun eigen ambities en doelstellingen en met aandacht voor de lokale aandachtspunten keihard werken aan de gevraagde dienstverlening binnen vth. Nee, met de overdracht van rijkstaken naar de RUD's gaat het immers veel beter, daar is geen spierballenbrief voor nodig! En met de RUD's is "Enschede, Volendam en Moerdijk" voorgoed verleden tijd. Beste Joop, droom verder en slaap zacht!
Door Henri (beleidsmedewerker) op
En nu maar hopen dat deze staatssecreataris ook echt zal doorzetten. Het wordt tijd dat er werkelijk iets zal veranderen.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners