Tekorten

Dat hebben fractievoorzitters Mark Coenders (GroenLinks) en Eric Greving (PvdA) vrijdagavond gezegd. Volgens beide fractievoorzitters zijn de financiële afspraken uit het bestuursakkoord gaan knellen toen bleek dat de zorguitgaven met 18 miljoen euro stegen. De afspraken zouden aangepast moeten worden, maar daar wilden D66 en VVD volgens de coalitiepartners niet aan.Daarnaast ervoeren GroenLinks en PvdA al vaker "een gebrek aan constructieve samenwerking met D66", zeggen Coenders en Greving.

 

Lasten

In het coalitieakkoord was afgesproken dat de lasten voor Arnhemmers niet mochten stijgen en dat de gemeente moest sparen. Maar nu de gemeente moet bezuinigen vanwege tekorten, zijn maatregelen nodig. GroenLinks en de PvdA willen niet dat kwetsbare Arnhemmers en mensen die zorg nodig hebben daar de dupe van worden. Er zou een bezuinigingsvoorstel liggen, maar daar konden VVD en D66 zich niet in vinden.

 

Kwetsbaar

,,Zij stellen voor extra te bezuinigen op budgetten voor groen, spelen en armoedebestrijding. Voor ons zijn voorzieningen in wijken voor kwetsbare mensen een belangrijke maatschappelijke opgave", stelt Coenders. Zijn partij is met zeven zetels de grootste in de Arnhemse raad. GroenLinks en de PvdA (vier zetels) gaan nu met andere partijen overleggen over een oplossing voor de tekorten.(ANP)