of 59130 LinkedIn

Aptroot schrikt van cultuur in gemeentehuis Wassenaar

De slechte onderlinge verhoudingen in het gemeentehuis van Wassenaar zijn vooral een gevolg van het over elkaar praten in plaats van met elkaar. Een eenvoudige oplossing om de relaties te verbeteren, is er volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot niet.

De slechte onderlinge verhoudingen in het gemeentehuis van Wassenaar zijn vooral een gevolg van het over elkaar praten in plaats van met elkaar. Een eenvoudige oplossing om de relaties te verbeteren, is er volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot niet. ‘Ik wil een nieuwe start maken.’

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Aptroot dat de werkverhouding tussen ambtenaren, gemeenteraads- en collegeleden van Wassenaar gedurende vele jaren steeds slechter is geworden, terwijl er niet werd geprobeerd het probleem echt aan te pakken. In december stapte burgemeester Jan Hoekema op na een vertrouwensbreuk met de raad. Daarvoor was de gemeente in de greep van de zogeheten seksrel.

 

Zelfreflectie ontbreekt

Aptroot, die in januari als waarnemend burgemeester begon, had van de commissaris van de koning de opdracht meegekregen onderzoek te doen naar de slechte verhoudingen. In zijn brief aan de raad stelt de VVD-bestuurder dat het probleem behoorlijk fors is, met name omdat er vooral naar elkaar wordt gewezen. ‘Zelfreflectie, het besef zelf ook deel van het probleem uit te maken, is lang niet bij iedereen aanwezig’, stelt Aptroot. Ambtenaren, griffie, het college en de raad, acht hij alleen medeverantwoordelijk voor de scheefgegroeide verhoudingen. ‘Er is niet één organisatiefoutje of één partij die de oorzaak is.’
Om te komen tot een goed draaiende gemeente, doet Aptroot een aantal aanbevelingen. Zo wordt het zogeheten driehoek-overleg tussen burgemeester, griffier en gemeentesecretaris opnieuw ingevoerd. Die relatie was met de tijd minder goed geworden, mede door een gebrek aan communicatie en het ontbreken van vertrouwen in elkaar.

 

Kwaliteitsslag

Verder moet de coördinatie op een aantal dossiers beter. ‘Ieder doet strikt zijn of haar ding, maar de integraliteit wordt onvoldoende bewaakt’, aldus Aptroot. De organisatie moet volgens hem ook ‘een flinke kwaliteitsslag’ maken, waarbij nieuw elan en geloof in de toekomst voor de organisatie nodig is. Vooral daarom pleit hij ervoor dat heel snel een besluit valt over de toekomst van de samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten. Een kritische beoordeling of iedereen wel op de juiste plek zit, is in zijn ogen eveneens hard nodig.

 

Cliëntelisme

Wat de gemeente verder zou helpen, is het beëindigen van de praktijk om als college- en raadsleden inwoners, verenigingen en ondernemers in één-op-één-gesprekken allerlei toezeggingen te doen. Dat gebeurde in het verleden regelmatig. ‘Doordat er toezeggingen werden gedaan zonder oveleg met de ambtelijke organisatie, bleek achteraf dat we deze beloften vaak toch niet waar konden maken. Daardoor is veelal het beeld ontstaan dat de Werkorganisatie tegenwerkt of niet functioneert. Dit is voor een groot deel ten onrechte’, aldus Aptroot. Hij wil dat er iets wordt gedaan aan het cliëntelisme in Wassenaar, ‘en dat er niets wordt toegezegd zonder zich eerst te informeren over de mogelijkheden en wenselijkheden.’ Voor collegeleden geldt volgens Aptroot inmiddels dat er geen één-op-één-gesprekken meer worden gevoerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door S.L. (Adviseur) op
Een tamelijk vernietigend stukje over de bestuurscultuur in Wassenaar. Het schaamrood zou op de kaken moeten staan bij de dames en heren in kwestie. En de burgers van Wassenaar blijven in meerderheid vrolijk VVD stemmen. Korte lijntjes aanhouden en geen toezeggingen doen die je mogelijk niet kunt nakomen. Het lijkt zo simpel maar kennelijk niet voor iedereen.
Door Jolanda op
Met de komst van de decentralisatie is het alleen nog maar praten over elkaar en niet met.
Door Karel (observant) op
In de brief van Aptroot worden de raadsleden en de wethouders haast als kinderen toegesproken. Idem de griffier en de gemeentesecretaris. U bent stout geweest en het moet beter. Gelet op de voorgeschiedenis waarschijnlijk heel terecht, deze conclusie en toonzetting.

Binnen de driehoek (burgemeester – griffier - gemeentesecretaris) is de communicatie weer herstart, lees ik in de brief. Er was tussen deze functionarissen in het verleden geen vertrouwen, zegt Aptroot. “Het vraagt veel van de drie deelnemers en is ook wel confronterend.” Alsof een crimineel weer aan het resocialiseren is, maar dit geldt voor 2 goedbetaalde functies in ambtelijke dienst. Waarom zijn griffier en gemeentesecretaris al niet lang weggestuurd, zoals Hoekzema - als burgemeester - ook de uitgang vond? In zulke mensen kun je toch nooit het managen van de gemeente overlaten?

En de gemeenteraad? Ook te droevig om verder nog een woord aan te spenderen. Opheffen, die gemeente! Dat is de volgende klus van Aptroot. Sterkte!
Door H. Wiersma (gepens.) op
De beste remedie is zo snel mogelijk fuseren met andere gemeente(n).
Door Eline op
Dit probleem komt vaker voor bij kleinere gemeenten, waarbij de coalitie eigenlijk altijd hetzelfde blijft. Partijen worden na vier jaar niet 'afgestraft' bij slecht functioneren. Aangezien er verder geen echte controlemechanismen meer zijn op provinciaal en landelijk niveau, kan zo'n cultuur maar 'doorrotten'. Dat is verder niet zo'n punt, als de gemeente er niet enkel en alleen zou zijn voor de burger en de ondernemer. Die zitten met de gebakken peren.
Door henk (ambtenaar) op
Snel fuseren met Den Haag !!