Verder willen de partijen een 24 uursopvang waar zo'n vijfhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers anderhalf jaar kunnen blijven. Bijvoorbeeld de groep We Are Here, waarvan zo'n zestig ongedocumenteerde vluchtelingen per 1 juni hun gekraakte panden in Amsterdam-Oost uit moeten. Of er voor deze groep vanaf dan al een tijdelijke opvang komt, kon GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink nog niet zeggen. 'We gaan daar volgende week direct mee aan de slag.'

Woningmarkt

Het nieuwe college zet ook flink in op nieuwe woningen, gezien de overspannen woningmarkt in de stad. 'Er komen 7500 woningen per jaar bij', zei D66-fractieleider Reinier van Dantzig. Daarvan zijn 3000 huurwoningen voor middeninkomens en 1000 voor sociale huur. Voor de afkoop van eeuwigdurende erfpacht biedt het college 10 procent extra korting. 

 

Ongelijkheid

Daarnaast wil het nieuwe stadsbestuur ongelijkheid in de stad aanpakken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid. Volgens SP-fractievoorzitter Laurens Ivens komen in een aantal wijken zorgcorporaties 'waarbij niet langer de winst centraal staat maar de zorgbehoefte van de cliënt 'met een zo laag mogelijke eigen bijdrage'. 'Ik denk dat dit een plan is dat ook echt de stad verandert', aldus Groot Wassink. 'We willen de stad eerlijker, groener en meer verbonden maken.' De partijen willen Amsterdammers ook meer dan voorheen betrekken bij hun besluitvorming.

 

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wordt volgende week woensdag geïnstalleerd. (ANP)