of 59345 LinkedIn

Amsterdam wil mogelijkheden referendum verruimen

Het Amsterdamse college wil burgers meer inspraak geven door de drempels voor het houden van een referendum te verlagen. In een discussienotitie die het hoofdstedelijk gemeentebestuur aan de raad heeft verzonden, wordt een vuurwerkverbod genoemd als mogelijk eerste thema voor een volksraadpleging.

Het Amsterdamse college wil burgers meer inspraak geven door de drempels voor het houden van een referendum te verlagen. In een discussienotitie die het hoofdstedelijk gemeentebestuur aan de raad heeft verzonden, wordt een vuurwerkverbod genoemd als mogelijk eerste thema voor een volksraadpleging.

Draagkracht bij gevoelige besluiten

Het gemeentebestuur overweegt aanpassingen aan de regels die bepalen wie het initiatief voor een referendum kan nemen, hoeveel handtekeningen vereist zijn, en welke onderwerpen middels een referendum aan de Amsterdammers kunnen worden voorgelegd. Het college oppert onder meer de mogelijkheid om een referendum op initiatief van de gemeenteraad mogelijk te maken. Op die manier kan draagkracht worden gecreëerd voor besluiten die politiek en maatschappelijk gevoelige onderwerpen betreffen. Ook een referendum op initiatief van het college of de burgemeester wordt in de discussienota genoemd. Momenteel kan er alleen een referendum worden gehouden in Amsterdam als het verzoek van een burger voldoende steun krijgt. Het vereiste aantal steunbetuigingen voor een referendum, 27.000 in Amsterdam, kan wat het college betreft omlaag. Ook wil de gemeente het mogelijk maken om die steunbetuigingen per app te verzamelen.

 

Vuurwerkverbod

Als voorbeeld van ‘politiek-gevoelige onderwerpen die alle inwoners raken en waarbij draagkracht een belangrijke rol speelt’, wordt een referendum over een verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk genoemd. Het Parool meldt dat dat voorbeeld niet uit de lucht gegrepen is. ’Bronnen rond het stadsbestuur’ zouden tegenover de krant hebben bevestigd dat de wens tot een dergelijk referendum leeft bij het college.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien ook de hoogte van de parkeertarieven, de tarieven/verkoopprijzen voor de rechten van erfpacht en de verhuur via AirB&B?
Door A. Stuiver op
Ik vind het een goed idee. Als het onderwerpen zijn die leven ben ik geen tegenstander van dit soort referenda. Op lokaal niveau moet het mogelijk zijn om voor spelende onderwerpen vaker referenda te houden. Landelijk is het gecompliceerder, want wijzigingen van bijvoorbeeld de grondwet mbt vrijheden of internationale verdragen is te ingewikkeld voor een voor of tegen. Al zullen de flanken van het politieke spectrum anders doen beweren.