of 60831 LinkedIn

Amsterdam wil krimpregio’s helpende hand bieden

Amsterdam gaat een bijdrage leveren aan het oplossen van de krimpproblematiek in de regio's. Na een uitgebreide brainstormsessie sloegen de burgemeesters van Amsterdam, Delfzijl, Heerlen en Sluis spijkers met koppen. Over enkele maanden ligt er een 'strijdplan'.
1 reactie
Amsterdam gaat een bijdrage leveren aan het oplossen van de krimpproblematiek in de regio's. Na een uitgebreide brainstormsessie sloegen de burgemeesters van Amsterdam, Delfzijl, Heerlen en Sluis spijkers met koppen. Over enkele maanden ligt er een 'strijdplan'.

Gezamenlijke agenda
De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan liep donderdag niet vooruit op afspraken die zullen worden vastgelegd in een gezamenlijke agenda. ‘Ik wil daarover eerst met mijn gemeenteraad spreken. In ieder geval is duidelijk waar de regio's behoefte aan hebben’.

Extra deskundigheid
Volgens burgemeester Emme Groot van Delfzijl kunnen de krimpgebieden extra deskundigheid op het gebied van planologie en ruimtelijke ordening gebruiken. 'Door de krimp moeten we terug in het aantal woningen en voorzieningen. Dat leidt tot bundeling of misschien zelfs sluiting van voorzieningen in wijken en dorpen. Harde keuzes zijn nodig omdat onze financiële middelen beperkt zijn. Amsterdam kan ons in adviserende zin buitengewoon behulpzaam zijn'.

Medeverantwoordelijk
Het voorlopige akkoord werd gisteren gesloten in de ambtswoning van Van der Laan. Die verklaarde na afloop niet te willen toekijken hoe de leefbaarheid op het platteland door een sterke bevolkingsdaling wordt aangetast. ‘Als hoofdstad voelen we ons medeverantwoordelijk voor het oplossen van de problemen. Wij zien dit als een nationaal vraagstuk’, aldus Van der Laan. Hij belooft met Delfzijl, Heerlen en Sluis op te trekken naar Den Haag.

Bron: Dagblad van het Noorden

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mr. D. van Zuidam (bestuurskundige; actief bij de huisvesting arbeidsmigranten) op
"Krimp is een feit. Bestrijden van de trend heeft geen zin", aldus het rapport van het Plan bureau voor Leefomgeving. De potentie beroepsbevolking zal in rap tempo dalen. Nu al in 38% van alle gemeenten. Het aantrekken van Oost-Europese arbeidskrachten zal steeds meer nodig zijn om de lokale en regionale economie draaiende te houden. Hele bedrijfstakken zouden al verdwenen zijn.
Mijn ervaring is echter dat een groot aantal gemeentebestuurders bewust niet meewerkt om voor een goede huisvesting van deze arbeidsmigranten te zorgen (Nimby). Daardoor gaat bijna alles via de "achterdeur" en niet via de "voordeur". Deze gemeenten zijn met name de oorzaak van allerlei grijze circuits.