Omdat het om een principiële uitspraak ging, vond toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk dat andere gemeenten en provincies er ook gevolg aan moesten geven. Amsterdam doet dat nu dus. SP-raadsleden die na de verkiezingen aan de slag gaan, krijgen een volledige vergoeding. Om aan de afspraken binnen de SP te voldoen, zullen ze zelf een deel van het geld moeten doorsluizen naar de partijkas. (ANP)