of 59130 LinkedIn

Amsterdam onderzoekt situatie LHBTI-daklozen

Gemeente Amsterdam gaat in samenwerking met Movisie problemen rondom Amsterdamse LHBTI-jongeren onderzoeken die dakloos- en thuisloos zijn. De gemeente wil erachter komen of de problemen gerelateerd zijn aan LHBTI-zijn en weten of specifieke ondersteuning voor deze doelgroep wenselijk is.

Gemeente Amsterdam gaat in samenwerking met Movisie problemen rondom Amsterdamse LHBTI-jongeren onderzoeken die dakloos- en thuisloos zijn. De gemeente wil erachter komen of de problemen gerelateerd zijn aan LHBTI-zijn en weten of specifieke ondersteuning voor deze doelgroep wenselijk is.

LHBTI-jongeren onder daklozen oververtegenwoordigd

Interviews met de jongeren moeten uitwijzen hoe wenselijk ondersteuning voor de jongeren is en hoe deze eruit kan komen te zien. Movisie-projectleider Michelle Emmen vertelt dat uit onderzoek blijkt dat LHBTI-jongeren oververtegenwoordigd zijn onder dak- en thuisloze jongeren. In Frankrijk, Engeland en Canada is vijfentwintig tot veertig procent lesbisch, homo, bi of transgender. ‘Het aandeel van LHBTI-jongeren in deze groep is verbazingwekkend hoog. We willen daarom in beeld krijgen wat de ervaringen, problemen en behoeften van deze groep in Nederland zijn.’ In 2011 waren er bijna achtduizend dak- en thuisloze jongeren tot 23 jaar geregistreerd. ‘Als er net zoveel LHBTI’s zijn onder jongeren die dak- en thuisloos zijn als onder andere jongeren, dan gaat het om meer dan 1100 LHBTI-jongeren die dak- en thuisloos zijn’, aldus Emmen. De verwachting is –gebaseerd op onderzoek in andere landen-  dat het werkelijke aantal nog hoger ligt.

Steun sociale netwerk vaak beperkt
Gemeente Amsterdam stelt in een persbericht dat uit onderzoek blijkt dat LHBTI-jongeren vaker kampen met middelengebruik en psychische problemen dan andere jongeren. ‘Bekend is dat dergelijke problemen bijdragen aan het dak- en thuisloosheid. Steun van hun eigen sociale netwerken (familie, vrienden) kan helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Maar voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren is dat sociale netwerk meestal beperkt in omvang.’

Dak- en thuislozen opgeleid als onderzoekers
Movisie gaat participatief actieonderzoek verrichten, zo vertelt Emmen. Twaalf LHBTI-jongeren die dak- en thuisloos zijn geweest zijn opgeleid tot medeonderzoekers en interviewen de jongeren individueel. ‘We hebben daardoor veel vertrouwen in de kwaliteit. De ervaring leert dat de interviewers door hun eigen ervaring dichterbij de jongeren staan en dat ze eerder in vertrouwen worden genomen bij het vertellen over geaardheid.’ Na de interviews wordt er vanaf de winter een focusgroep samengesteld waar met professionals wordt besproken of er specifieke ondersteuning nodig is ten aanzien van LHBTI-jongeren.


Het onderzoek loopt tot aan de zomer van 2018 en de bevindingen van de interviews worden meegenomen in het jeugdbeleid en in de Roze Agenda van gemeente Amsterdam. Ook het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren is bij het onderzoek betrokken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marijke op
Nou dat weer hou toch op met al die onzin..
Door kid congo op
De afkorting wordt steeds langer, stel je voor dat je iets of iemand uitsluit.
Door Wim (..) op
Het.moet.niet.gekker.worden.