Ook de Verordening, de plaatselijke regelgeving, biedt geen soelaas. Op grond van die verordening kan geen burgerraadpleging worden gehouden over individuele kwesties, zoals een benoeming, en kan alleen een stelling worden voorgelegd met de keuze 'voor' of 'tegen'. Om die redenen vindt het college van B&W het 'niet opportuun' om het voorstel inhoudelijk te behandelen, schrijft Van Aartsen aan de raad. Maar 'het staat de gemeenteraad natuurlijk vrij om te bespreken op welke andere wijze de ingezetenen van Amsterdam kunnen worden betrokken bij de procedure om te komen tot een aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester.'

 

Voorkeur

Niesco Dubbelboer, initiatiefnemer van Meer Democratie, zegt dat hij 'zeer teleurgesteld' is en dat de argumentatie van de referendumcommissie deels onjuist is. Zo staat volgens hem nergens in de Gemeentewet dat kandidaten niet hun eigen naam mogen bekendmaken. 'Ook zijn we niet uit op een referendum met alleen voor of tegen, maar vinden we dat mensen een voorkeur moeten kunnen aangeven.' Dubbelboer zegt te gaan lobbyen bij de gemeenteraad om toch tot een verordening omtrent een burgerconsultatie te komen. 'Want het is belachelijk dat Amsterdammers niks te zeggen hebben over wie de nieuwe burgemeester wordt.' De nieuwe burgemeester wordt de opvolger van Eberhard van der Laan. Hij overleed vorig jaar op 5 oktober. (ANP)