of 58952 LinkedIn

Amersfoort verhoogt lokale lasten

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort wil tot 2018 19 miljoen euro extra ombuigen. De ombuiging is nodig om een evenwichtige gemeentebegroting te krijgen. Onder andere de onroerendezaakbelasting gaat omhoog.

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort wil tot 2018 19 miljoen euro extra ombuigen. De ombuiging is nodig om een evenwichtige gemeentebegroting te krijgen.

Ondersteuning kwetsbaren

Vorige maand presenteerde het college een uitgebreid overzicht van de keuzes die te maken zijn. Uit die inventarisatie, die in totaal 40 miljoen aan mogelijke bezuinigingen en circa 20 miljoen euro aan mogelijke extra inkomsten lieten zien, heeft het college gisteren een keuze gemaakt. Een van de uitgangspunten was dat de ondersteuning voor kwetsbaren behouden blijft. Ook moet er ruimte blijven voor ondernemerszin. ‘Een duurzame vitale stad is gebaat bij een overheid die de economie stimuleert’, aldus het college. ‘Duurzaamheid is essentieel. Een stad die geen transitie doormaakt naar een duurzame stad heeft geen toekomst.’ Tegelijkertijd moeten de lasten voor de burger ‘reëel’ zijn bij het voorzieningenniveau. Jarenlang heeft Amersfoort volgens het college het voordeel van een efficiënte overheid kunnen doorvertalen naar lage lasten. Dat lage lastenniveau nu doorzetten ten koste van solidariteit en kwaliteit van de stad vindt het college niet verantwoord.

 

Ozb en rioolheffing omhoog

Vanaf 2016 gaat wil het college extra bijdragen gaan vragen via de onroerendezaakbelasting (ozb),  precario, afvalstoffen- en rioolheffing. Met het verhogen van de ozb wordt in 2016 en 2017 2,1 miljoen euro extra aan inkomsten binnengehaald. In 2018 en verder gaat het om 6,8 miljoen. Dezelfde bedragen worden geïnd via precario. De rioolheffing en afvalstoffenheffing worden verhoogd, wat bij elkaar ruim 2,5 miljoen oplevert vanaf 2017.

 

Sociaal domein

Het college stelt voor een reserve in te stellen om risico's op te vangen in het sociaal domein. Het fonds krijgt een omvang van maximaal tien miljoen euro, samen te stellen door het samenvoegen van de reserve WMO en de sociale reserve. Een willekeurige greep uit de andere maatregelen: in Park Schothorst gaat de gemeente geen dieren meer houden. Het representatiebudget van de gemeente wordt teruggebracht. Vanaf 2017 wordt bespaard op de directie-, bestuur- en organisatiekosten van Theater De Flint en Theater De Lieve Vrouw door samenwerking of fusie. Sommiges leges worden verhoogd waardoor deze kostendekkend worden, zoals die voor de haalbaarheidstoets (voor ruimtelijke plannen) en uittreksel via internet. Het college kiest er ook voor om vanaf 2017 te bezuinigen op de sociale basisinfrastructuur, door efficiencymaatregelen bij de huidige partnerorganisaties.

 

Preventief toezicht

Amersfoort moet op extra op de centen letten, omdat de provincie besloot als toezichthouder op de gemeentelijke financiën eind 2014 om de Amersfoort begroting niet goed te keuren en preventief toezicht uit te oefenen. Dat toezicht maakt dat de gemeente geen nieuwe financiële verplichtingen aan kan gaan zonder goedkeuring van de provincie. Alles is erop gericht zo snel mogelijk te komen tot een meerjarenbegroting die structureel in evenwicht is, waarna vervolgens het preventief toezicht kan worden opgeheven. ‘Alles is er op gericht dat dit per 1 juli het geval is’, aldus het college.

De gemeenteraad bespreekt het raadvoorstel de komende weken. Voor dinsdag 2 juni staat besluitvorming gepland.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.