of 59244 LinkedIn

Ambtenaren vrezen chaos bij decentralisaties

Bijna de helft van de gemeenteambtenaren is onvoldoende tot slecht voorbereid op de overname van rijks- en provincietaken per 1 januari 2015. Eén op de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat onder 975 ambtenaren.

Bijna de helft van de gemeenteambtenaren is onvoldoende tot slecht voorbereid op de overname van rijks- en provincietaken per 1 januari 2015. Eén op de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos.

Pessimistisch
Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat onder 975 gemeenteambtenaren en –bestuurders. Veel ondervraagden vrezen dat de decentralisatie tot aanzienlijke problemen zal leiden. Nog geen één op de honderd ondervraagden rekent op een soepele overgang. Ruim een kwart van de ambtenaren en bestuurders verwacht een stroeve overgang; bijna één op de vijf ambtenaren en bestuurders verwacht zelfs chaos. Opvallend is dat ambtenaren in de 100.000+ gemeenten nog een stuk pessimistischer zijn. Daar rekent liefst een kwart van de ambtenaren op het uitbreken van chaos.

 Afbeelding
(klik om te vergroten)

 

Ambtenaren slecht voorbereid

Bijna de helft van de ambtenaren is onvoldoende tot slecht voorbereid op de overname van de taken per 1 januari. Opmerkelijke uitkomst van de enquête is dat naarmate de omvang van de gemeente groter is, de werkvloer vaker zegt onvoldoende tot slecht te zijn voorbereid op de nieuwe taken. Bij gemeenten boven de 150.000 inwoners is dat liefst 52 procent.

Een fors deel van de ondervraagden heeft eveneens twijfels over de mate waarin de eigen gemeente klaar is voor de extra taken: 48 procent oordeelt dat die voorbereiding onvoldoende tot slecht is. Ook daarbij geldt, dat ambtenaren en bestuurders in de grote(re) gemeenten het meest somber gestemd is.

 
Afbeelding
 (klik hier om te vergroten)

Onvoldoende personeel

Dat er zo weinig vertrouwen is in een soepele overgang van de extra taken van het rijk en de provincies richting gemeenten heeft behalve met een gebrekkige voorbereiding veel te maken met de beschikbare budgetten en menskracht. Voor het naar behoren uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg hebben gemeenten volgens het merendeel van de ondervraagde ambtenaren (en bestuurders) namelijk gewoon onvoldoende personeel. Het meest somber is de stemming wat dat betreft in de middelgrote gemeenten.

 

Lees meer over het onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 19 van deze week. Altijd Wat besteedt vanavond om 20.29 uur op NPO 2 aandacht aan het onderzoek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door addy rutgers (verbinder) op
Het glas blijkt halfvol... en dat is pure winst. Train gemeentelijk ambtenaren in multidiscilinair denken en doen. Vrijgekomen financien simpelweg gebruiken om grote groepen mensen te laten participeren in ouderenzorg, jeugdzorg etc... leuk en zinvol werk met aandacht voor de menselijke maat. Voor veel werkzaamheden volstaat mensenkennis en zijn niet per definitie gediplomeerde vakkrachten nodig... de roep om aandacht te herkennen is voldoende. Gemeentelijk ambtenaren kunnen dus samen met anderen prachtige projekten ontwikkelen op heel korte termijn. Wees daarbij creatief, creeer maximale bewegingsruimte.... ervaar de positieve energie die daarbij vrijkomt...
Door Xanter Wilhelm (ondernemer) op
Het 1000 jongerenplan Overijssel (www.1000jongeren.nl) laat de afgelopen vijf jaar zien dat het voor de groep kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16-27 heel goed mogelijk is hen zonder indicatie en bureaucratie te helpen bij het vinden van werk, een relevante opleiding in combinatie met adequate hulpverlening. 919 jongeren zijn uitstekende geholpen in samenwerking met het lokale (gemeentelijke) veld en de partners die daar actief zijn. Een uniek voorbeeld van moderne jeugdzorg nieuwe stijl! Met dank aan provincie Overijssel.
Door Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker sociaal domein) op
Opmerkelijke en zorgwekkende uitslag van de enquete.
Ik mis daarom hier bijdragen van gemeenteambtenaren (en bestuurders) die van mening zijn dat hun transitie op een chaos uitloopt, niet op tijd klaar is, teveel onzekerheden heeft, etc.

Want in gemeentehuizen hoor ik van ambtenaren (in het kielzog van hun wethouder) alleen dat alles op rolletjes loopt, dat het weliswaar moeilijk is, maar dat de mijlpalen gehaald gaan worden en het nieuwe stelsel er op 1 jan. a.s staat.

Vanwaar toch die discrepantie? Spreekt men met 2 monden? Zijn de "verkeerde" ambtenaren in het onderzoek gehoord?
Of heeft wethouder 'Gerars' gelijk dat sommige ambtenaren duikgedrag vertonen, maar later wel vertellen dat ze het altijd al hebben geweten?

Welke ambtenaar (en bestuurder) durft er voor uit te komen dat men in zijn/haar gemeente onvoldoende voorbereid is op de decentralisaties?
Dáár zou ik graag iets meer van willen horen (per email desnoods)
Door johannes (ambtenaar) op
@toine Goossens (toezichthouder) Bij jou is het de omgekeerde wereld. De gemeenten hebben hier niet om gevraagd. Er moest zonodig gedecentraliseerd worden. En dat alles in het kader van bezuinigingen.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Het is wel erg makkelijk om dit probleem over de schutting bij het Rijk te kieperen.

De gretigheid van gemeenten om meer taken naar zich toe te trekken, dan hun organisaties aankunnen is het probleem. Daarin is er geen verschil tussen gemeenten en bankiers of ondernemers die hun kunnen overschatten.

Gemeenten zijn veel te laat begonnen met het versterken van de kwaliteit van de eigen organisatie. Pas als die kwaliteit bewezen aanwezig is kan een organisatie nieuwe uitdagingen aan en zelfs dan nog, schoenlapper blijf bij je leest.

Gemeentebestuurders moeten ook af van het idee dat elke gemeente dezelfde snelheid in vernieuwing op kan brengen. Het is werkelijk ontroerend om te zien hoe VNG bestuurders de spankracht van de eigen organisaties overschatten en vervolgens doen alsof hun neus bloedt.

Ik voorspel hoge kijkcijfers voor satire- en consumentenprogramma's na 1 januari. Het is slechts een vraag welke gemeente het diepst door het stof zal gaan.
Door Noor (bouwplantoetser) op
@Gerars.

Er wordt al veel langer geroepen dan vandaag dat er problemen zullen gaan optreden. Deze rope wordt al jaren niet gehoord. De politiek denderd gewoon door en luisterd gewoon niet naar wat er leeft in Nederland. Het enige wat dan over blijft (en dat geld al helemaal voor al die ambtenaren die iedre dag hun stinkende best zitten te doen om de burgers al de regels van het rijk uit te leggen en die bruger tocht proberen vooruit te helpen) is je ongenoegen uiten op dit soort fora in de hoop dat je toch ergens GEHOORD wordt.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Tja, eerst vijf jaar verder en dan komt de wijsheid weer. Hadden we nou maar.... Maar als hadden komt is hebben te laat. In elk geval wel voor al die mensen die in de tussentijd die extra zorg nodig hadden. Die zijn nou dood of nog verder van huis. Inderdaad beste burgers, daar zit de winst van deze decentralisaties. En in het feit dat er nu nog meer geld overblijft voor nog meer managers. Inderdaad hr Gerars, gelijk hebben achteraf is strelend. En is dat erger dan willens en wetens doorgaan met het ongelijk hebben?
Door Gerars (Wethouder) op
Jammer dat de negatieve opstellingen bevestigd worden. Ja, er zijn gemeenten waar er wel positief is geacteerd en ambtenaren geen duikgedrag vertonen. Gelijkhebberij achteraf is ego strelend. Ga daar vooral mee door. De feiten liggen er en pak aan in plaats van klagen
Door mr G.R.A. Apol (Adviseur / Trainer in de relatie tussen overheid en burger) op
Mark my words: over een aantal jaren al in een parlementaire enquête over deze kwestie worden geoordeeld dat het niet verstandig was om een aantal cruciale taken (Jeugdzorg en Ouderenzorg) over te hevelen naar de gemeenten. En zeker niet in het tempo waarin dit nu gebeurt.
Niet alleen de gemeenteambtenaren die die nu op hun bordje krijgen, maar ook de burgers die met deze onderwerpen te maken hebben / krijgen, maken zich grote zorgen over de chaos die nu wordt gesignaleerd. Het zal zeker per gemeente gaan verschillen hoe met deze nieuwe taken tegen het gekorte budget zal worden omgegaan en dat leidt dus tot grote rechtsongelijkheid. Rijksoverheid: het is beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!
Door roland (IC) op
ook hier zie je wederom hoe ondoordacht het Rijk allerlei beslssingen neemt en er wederom geld over de balk wordt gegooid terwijl die decenralistatie zogenaamd geld moet opleveren voor de eerdere ondoordachte beslissingen waarvan de huidigen de lasten mogen dragen.... ooch ja ik zeg ook maar wat net zoals al die anderen die niet zo goed weten waar ze eigenlijk mee bezig zin....en als het fout gaat krijgt de gemeente de shud ipv hwt Rijk, lekker toch