of 59244 LinkedIn

Ambtenaren van gemeenten al aan de slag met IBP

Een maand geleden maakten rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de principe-afspraken bekend over de interbestuurlijke aanpak van een groot aantal maatschappelijke opgaven. Van een akkoord is evenwel nog geen sprake: het betreft een voorgenomen besluit dat nog door de gemeenten dient te worden bekrachtigd.

Nog voordat lokale bestuurders hebben kunnen instemmen met het Interbestuurlijk Programma (IBP), beginnen ambtenaren aan de uitwerking ervan. Vanwege de verkiezingen kiest de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor deze omgekeerde route.

In een ledenbrief nodigt het VNG-bestuur alle gemeenten uit om ervaren beleidsmedewerkers of -adviseurs met een gedegen kennis van de maatschappelijke opgaven af te vaardigen naar de landelijke IBP-startdag op donderdag 5 april. Met name wordt gemikt op ambtenaren ‘die het bredere belang van gemeenten op het thema overzien en ook over de eigen gemeentegrenzen heen kunnen kijken’.

Een maand geleden maakten rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de principe-afspraken bekend over de interbestuurlijke aanpak van een groot aantal maatschappelijke opgaven. Van een akkoord is evenwel nog geen sprake: het betreft een voorgenomen besluit dat nog door de gemeenten dient te worden bekrachtigd. Dat moet dan gebeuren tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 26 en 27 juni in Maastricht.

Nog voordat de leden dus hun instemming hebben gegeven aan de globale principe- afspraken, gaan ambtenaren intussen aan de slag met de uitwerking van het IBP. Iedere gemeente kan met minimaal één vertegenwoordiger deelnemen aan de startdag en het vervolg. Tijdens de startdag bepalen gemeenten per opgave welke inzet tot aan de zomer nodig is. Wat het VNG-bestuur betreft werken de ambtenaren met hun lokale kennis en expertise tot die tijd door aan het concretiseren van het IBP.

‘De meeste gemeenten zijn al met een of meer opgaven aan de slag’, aldus de VNG. ‘Er bestaat daarin een grote diversiteit in aanpak, keuzes en voortgang. Kortom, er is al veel kennis en ervaring over mogelijke knelpunten, wat nodig is en wat goed werkt.’ Wanneer de ambtenaren de opgaven hebben uitgewerkt, worden ‘uiteraard de colleges en raden geraadpleegd voordat de afspraken worden vastgelegd’, aldus het VNG-bestuur in de ledenbrief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred (Penningmeester HBVValkenswaard) op
Vreemd aan de slag voordat democratisch besloten is. De VNG is denk ik dan een groter gevaar voor de democratie dan de raadleden gescreend of niet