of 62812 LinkedIn

Ambtenaren uiten frustratie over raad

De ambtelijke top van de gemeente Smallingerland heeft genoeg van de manier waarop de politiek met hun adviezen omgaat. In een brandbrief aan de gemeenteraad laten ze weten daarover gefrustreerd en teleurgesteld te zijn.

De ambtelijke top van de gemeente Smallingerland heeft genoeg van de manier waarop de politiek met hun adviezen omgaat. In een brandbrief aan de gemeenteraad laten ze weten daarover gefrustreerd en teleurgesteld te zijn.

Aanleiding voor het schrijven van de brief was de begrotingsbehandeling in de raad. Daarin werd volgens de ambtenaren te ‘lichtvaardig’ omgegaan met hun adviezen. Een deel van de door het college voorgestelde bezuinigingen werd toen door de coalitie teruggedraaid en tegelijk werd het dagelijks bestuur opgedragen drie miljoen op het sociaal domein te bezuinigen. Die voorstellen zijn volgens de ambtenaren niet uitvoerbaar.

 

Juridisch onjuist

De begrotingsbehandeling van deze week staat niet op zich. Er zou geen sprake zijn van een incident, maar van een trend. Slechte onderlinge verhoudingen in de raad zouden volgens de ambtenaren aan de basis liggen van besluiten ‘die indruisen tegen wat is voorgesteld, of soms juridisch onjuist zijn.’ Ze waarschuwen ervoor dat medewerkers op deze manier zullen afhaken.

 

Afvallen ambtenaren

Het is niet voor het eerst dat ambtenaren zich beklagen over de politiek. Ook bij de begrotingsbehandeling vorig jaar uitten ze harde kritiek op toenmalig VVD-wethouder Eric ter Keurs. Die viel zijn eigen ambtenaren publiekelijk af door de kwaliteit van hun werk in twijfel te trekken.

De gemeenteraad heeft laten weten in gesprek te gaan met de ambtenaren naar aanleiding van de kritiek in hun brandbrief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arjan op
Toch wel bijzonder dat een zogenaamd zakencollege gepasseerd wordt door de ambtenaren. Het college heeft blijkbaar weinig gezag naar de ambtenaren (die hem passeren) en naar de gemeenteraad (die niet naar het college luistert). Rest er maar een mogelijkheid voor de wethouders: aftreden.
Door simon (betrokken burger) op
Een voormalig supermarkteigenaar wilde met zijn lokale partij de verhoudingen in het bestuur van smallingerland even opschudden. Dat is hem in twee raadsperiodes aardig gelukt. Of het contructief is is maar de vraag.
Door Henk Donkers op
De bijdragen van p en d zijn helaas niet van het niveau dat hier enige waarde aan moet worden gehecht.

Het lijkt mij dat het college van Smallingerland een geweldig probleem heeft en niet langer houdbaar is.
Kennelijk geen vertrouwen van de raad en ook niet van de ambtenarij.
Natuurlijk is het normaal als de ambtenarij zich zich tot de raad wendt kennelijk buiten het college om. Tenzij het college de verantwoordelijkheid hopeloos heeft laten liggen. Dan kan het een noodgreep zijn in het algemeen belang.
Dat is inderdaad de overeenkomst met de toeslagenaffaire bij de belastingdienst.
Ik denk dat de raad nu bij zichzelf te rade moet gaan en een nieuw college moet aanstellen die wel de verantwoordelijkheid aankan.
Door d op
niet zeuren: tot nu wordt het advies/opmerking van de NL orde van advocaten over mondlapjes (geen grond want in strjid met grondwet), die bovendien gezondheidsschade toebrengen, worden genegeerd. als het ooordeel van advocaten klakkeloos genegeerd wordt, weet je genoeg: dictatuur. (ioverigens al met de donorwet : verplicht donor tenzij je laat registreren dat je dit niet wilt),
Door de vries (ambtenaar) op
@Abspoel: Smallingerland heeft een zakencollege. Er is dus geen politieke binding met de raad. Overigens heeft het college ook aangegeven dat de aangenomen amendementen niet kunnen. Dat wil zeggen: dat de provincie de begroting gaat afkeuren.
@Robin: iets meer informatie. De raad heeft een amendement aangenomen dat een gat van € 3 mln schiet in de begroting. Dat is gebeurd door via een amendement een taakstellende bezuiniging op te nemen zonder ook maar een begin van een aanwijzing over hoe dat zou moeten. iedere ambtelijke adviseur weet dat dat nooit door de provinciale toezichthouder geaccepteerd wordt en in feite neemt de raad dan een niet-sluitende begroting aan. En dat is in strijd met de gemeentewet en daar hebben ambtenaren van de gemeente Smalllingerland de raad op gewezen. Dat lijkt mij in niet strijd met de ambtseed maar juist volledig in lijn daarmee.
Deze informatie kan overigens gewoon op de website van de lokale kranten gevonden worden.
Door Jos op
@Robin, wat een onzin. Kennelijk ben jij niet goed op de hoogte van de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen. Ambtenaren hebben wel degelijk een eigenstandige verantwoordelijkheid om de bestuurders en politici te wijzen op onuitvoerbaarheid en onrechtmatigheid van hun besluiten (en dat lijkt hier toch echt aan de hand). Kennelijk is hier het college zo verbonden aan de raad dat het dualistisch bestuur niet werkt en dat het college ambtelijke adviezen stelselmatig negeert. En dan is het wel degelijk aan ambtenaren om hier een nadrukkelijk signaal over af te geven. Als het bestuur dan alsnog bij haar standpunten blijft voert de ambtelijk organisatie de besluiten uit of trekt de consequenties. Maar als ambtelijke organisaties op straffe van ontslag niet meer mogen wijzen op onrechtmatig handelen is het eind zoek. Als zogenaamde influencer (is dat een echt beroep) zou u zich iets meer mogen verdiepen voor u dit soort holle kreten slaakt.
Door Marien Abspoel (privé) op
Het valt mij op dat ambtenaren reageren, terwijl het mij in de eerste plaats aan het College lijkt om te reageren op onuitvoerbare plannen. Is het niet zo dat deze ambtenaren de bestuurlijk-politieke verantwoordelijken passeren?
Door Ronald op
@Robin: en hoe zou jij dan invulling geven aan niet uitvoerbare besparingen?
Je kunt als raad veel willen maar je hebt de medewerkers nodig om dit uit te voeren. Blijkbaar zijn de raadsleden onvoldoende capabel om te realiseren dat er meer nodig is dan alleen domweg onrealistische besluiten nemen. Daar komen ze bij de jaarrekening 2021 wel achter verwacht ik.
Door Robin (influencer) op
Dit lijkt mij wel de omgekeerde wereld: de raad is gekozen, die ambtenaren niet. Ontslag lijkt me het beste.
Door p op
Daar kunnen ze bij de belastingdienst nog wat van leren

Vacatures

Van onze partners