of 59130 LinkedIn

Ambtenaren trainen in omgaan met burgerinitiatieven

Gemeenten en 'Den Haag' moeten meer doen om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Daarvoor pleitten Niesco Dubbelboer en Eisse Kalk van Agora Europa tijdens de werkconferentie De Werkplaats MaakdeBuurt, maandag in Almere.

Gemeenten en de rijksoverheid moeten meer doen om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Er moet onder meer een kaderwet komen voor maatschappelijke initiatieven en in lokale verordeningen moeten afspraken worden vastgelegd, rondom onder meer de right to challenge. Ambtenaren moeten worden getraind in het omgaan met en ondersteunen van initiatieven.

Zeggenschap

Daarvoor pleitten Niesco Dubbelboer en Eisse Kalk van Agora Europa tijdens de werkconferentie De Werkplaats MaakdeBuurt, maandag in Almere. Naast waardering in de opstartfase en ruimte in de vervolgfase, zijn zeggenschap over de inhoud én het budget voor initiatiefnemers van belang bij de continuïteit van initiatieven. Daar ontbreekt het nu vaak aan. Dat concluderen zij op basis van 21 maatschappelijke initiatieven in 7 (deel)gemeenten die Dubbelboer en Kalk hebben gevolgd en ondersteund.


‘Next level’

Er zijn structurele maatregelen nodig voor het versterken en verankeren van de ontwikkelingskansen voor maatschappelijke initiatieven, vindt het duo. Zowel gemeenten als de rijksoverheid moeten aan de bak om de ‘next level’ van het maatschappelijk initiatief te kunnen bereiken. In hun maandag aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) overhandigde boek ‘De Werkplaats MaakdeBuurt’ doen zij concrete aanbevelingen voor zowel gemeenten als ‘Den Haag’.


Belemmeringen opheffen

Belemmeringen die veel initiatiefnemers nu ervaren, zoals een afstandelijke houding van beleids- en stadhuisambtenaren en de gebrekkige directe toegang tot bestuurders, moeten worden opgeheven door bijvoorbeeld bijscholing en training van ambtenaren, zo luidt een van de aanbevelingen aan gemeenten. Ook kan worden gedacht aan spreekuren voor initiatiefnemers die vastlopen in het ambtelijk apparaat. Een vaste ambtelijke contactpersoon, mét mandaat, moet als aanspreekpunt fungeren voor alle gemeentelijke afdelingen en diensten en voor maatschappelijke initiatiefnemers, zo luidt een andere aanbeveling.


Voorkeursrecht

In de door het duo bepleitte verordening op het maatschappelijk initiatief moet zowel het voorkeursrecht worden opgenomen van maatschappelijke initiatieven op een eigen werk- en ontmoetingsruimte, als het recht om gemeenschapsvoorzieningen te mogen beheren. Bij vrijkomend vastgoed zouden buurtinitiatieven hier als eerste plannen voor mogen ontwerpen. Bij gebruik wordt een maatschappelijke huurprijs vastgesteld.


Tijdelijke wet

De rijksoverheid moet een (tijdelijke) Wet voor Maatschappelijke Initiatieven invoeren en buurtrechten opnemen in aparte paragrafen in bestaande wetten of wetten die in voorbereiding zijn. ‘In de Wmo is weliswaar de right to challenge opgenomen, maar dat moet nog handen en voeten krijgen’, aldus Dubbelboer tijdens de werkconferentie. Het recht om plannen te mogen maken, zou moeten worden gekoppeld aan de Omgevingswet. Minister Plasterk voelt er vooralsnog niet voor om wetten te maken of aan te passen, om zo meer ruimte te geven voor maatschappelijke initiatieven. ‘Binnen bestaande wetten kan heel veel’, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. ‘Pak de ruimte die er is’, hield hij de volle zaal met initiatiefnemers in Almere voor.       

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Niesco Dubbelboer op
Kleine aanvulling / correctie: ergens in ons boek staat wel een zin over bijscholing ambtenaren, maar het is absoluut niet de kern van ons verhaal. We hebben het in onze presentatie van het boek ook niet genoemd. en voor cultuurverandering heb je hefbomen nodig.
Door Niesco Dubbelboer op
beste reageerders, even voor de goede orde: geen idee waar de titel vandaan komt van dit artikel, want wij trainen geen ambtenaren en stellen dat ook niet voor. Wel willen we de positie van initiatiefnemers versterken. Te vaak worden zij geconfronteerd met willekeur en vrijblijvendheid vanuit de overheid, waardoor het initiatief onnodig belemmerd wordt. Afgezien van de toonzetting van sommige reacties (hoop dat jullie trots zijn op jullie welbespraaktheid ;-( ) is het inhoudelijk dus goed te verdedigen om te werken aan het beter vastleggen van de positie van die duizenden mensen die bezig zijn in Nederland om hun buurt, stad en dorp leefbaarder te maken. En we zijn een stichting dus veel geld verdienen is er niet bij!
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Dat is net zoiets als een baviaan een trucje leren.. : De ambtenaar als aap en als klant voor een stel slimme lieden die daar met hun bedrijfjes weer heel veel geld aan verdienen. Die domme overheidsmanagers kun je gewoon alles wijs maken, maar de vette rekeningen komen wel bij de belastingbetaler terecht.
En het gaat niet werken, want veel burgers zijn nu eenmaal intelligenter en handiger met de nieuwe media dan ambtenaren en politici. Als je iets wilt doen, dan moet je cursussen jiujitsu geven: meegeven met de uitgeoefende kracht en energie ombuigen.
Straks leren ze ons nog dat burgers bavianen zijn en dat we met een zak bananen de buurt in moeten gaan !
Door Sjors Heerdink (commissiegriffier) op
Getraind wordt er genoeg. Vraag is of die trainingen iets uithalen, los van dat ze bureaus als Agora Europe van een opdracht voorzien. Er zijn eenvoudige een goedkope manieren om met het 'trainen' van die ambtenaren aan de slag te gaan. Zie bijvoorbeeld http://depilotstarter.vng.nl/projecten/burgerreg …
Door Marjon op
Helemaal eens met de voorgaande reacties. Wat een onzin! Het omgaan met burgerinitiatieven vraagt een cultuurverandering en die is volop aan de gang. Gewoon een beetje geduld. Het is beter samen met de samenleving uit te vinden hoe dit het beste werkt, dan weer een nieuwe wet in te voeren. Vaak is juist wetgeving de grootste hindernis bij burgerinitiatieven. Niet voor niets zijn steeds meer gemeenten op zoek naar welke regels ze kunnen opruimen.
Door Marc op
Wat een onzin. Wet maatschappelijke initiatieven. en verordening op het maatschappelijk initiatief. Het wordt steeds gekker. Inwoners en gemeenten hebben dat niet nodig. Gemeenten kunnen gewoon ruimte geven aan inwoners zodat zij initiatieven kunnen ontwikkelen.
Door Alfred op
Scheit nou toch op met je kaderwetten en verplichtingen tot verordeningen en je adviesorganen. Mensen hebben er he-le-maal niets aan. Er is landelijk werkelijk geen en-ke-le afstemming tussen/binnen de berg adviesorganen (zie NRC afgelopen weekend). Elke week een nieuw plan voor anderen bedenken. Ga zelf die 52 adviezen per jaar maar uitvoeren in een denkbeeldige gemeente. Niemand kijkt naar het systeem. Doei hoor!