of 59082 LinkedIn

Ambtenaren onder ede horen over Poldertoren

Lokale partij ONS Noordoostpolder wil ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder onder ede horen over de gang van zaken rond de aankoop en verbouwing van de Poldertoren.

Om de onderste steen boven te krijgen moeten de gemeentesecretaris en twee andere ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder door een raadsenquêtecommissie onder ede worden gehoord.

Motie indienen
Dat vindt Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op donderdag 13 december zal hij een motie indienen met dit verzoek. Lammers wil de ambtenaren horen over de gang van zaken rondom de aanschaf en verbouwing van de Poldertoren in Emmeloord. Zowel in ontwikkeling, renovatie als beheer en onderhoud zijn daar zaken niet goed gegaan, maar toch heeft de gemeente er miljoenen ingestoken.

Kritisch rapport Rekenkamercommissie
Vorige week verscheen het kritische rapport “Trots op de toren” van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder. ‘De commissie wilde alle betrokkenen horen, maar de gemeentesecretaris weigerde mee te werken evenals een tweetal andere ambtenaren’, vertelt Lammers. ‘Zij speelden een cruciale rol bij de ontwikkeling en oplevering van de Poldertoren, waardoor de Rekenkamercommissie geen nuances aan kon brengen in haar conclusies. Als wij het rapport op zijn merites willen kunnen beoordelen en kaders willen vaststellen, moet de onderste steen boven en deze ambtenaren toch worden gehoord.’

Ambtenaren weigerden medewerking
De gemeentesecretaris staat al een tijd op non-actief, maar is formeel nog steeds in functie, weet Lammers. ‘Hij zegt dat dit hem ontslaat van medewerking aan het onderzoek. Dat kan natuurlijk niet. Bestuurlijk zit er iets fout in de organisatie. Het rapport was al snoeihard. Maar als zij niet meewerken, hoe moeten wij er dan lering uit trekken?’ De andere ambtenaar is de projectleider van de ontwikkeling van de Poldertoren. ‘Die is ook vertrokken. En de andere ambtenaar vond het niet nodig om mee te werken. Hoe bestaat het. Je mag toch verwachten dat iedereen meewerkt?’

Hele bestuurscultuur onder de loep
In een enquêtecommissie wil Lammers niet alleen onderzoeken hoe de gemeentelijke miljoenen die in de Poldertoren werden gestoken terecht zijn gekomen, maar de hele bestuurscultuur van de gemeente Noordoostpolder onder de loep nemen. ‘Hebben wij een structureel probleem met projectmatig werken? Hoe kun je vijf miljoen vrijmaken voor het Nieuwe Werken als je niet eens projectmatig kunt werken? Men heeft het nu ook al over context gedreven werken. Laten ze eerst maar eens gewoon werken.’

'Raad niet serieus genomen'
Lammers wil boven water krijgen wat de Rekenkamer niet boven water kon krijgen en wel van invloed is op de conclusies. ‘En daarbij de bestuurscultuur waarin ambtenaren lijken te bepalen wat goed is en daarbij de raad niet serieus nemen. Als je dat als ambtenaar doet, mag je van mij vertrekken zonder zak geld. Ik wil weten hoe sterk deze houding is ingebed in de organisatie.’ Lammers wil de onwillige ambtenaren horen in een enquêtecommissie, omdat raadsleden daarin de bevoegdheden en middelen hebben om onder ede te horen en de status van ambtenaar met zich meebrengt dat zij dan moeten meewerken.

Het gaat om gemeenschapsgeld
Of zijn motie volgende week ook wordt aangenomen gaat erom spannen, meent Lammers. ‘Het wordt een pittige klus. De coalitiepartijen hebben wel boter op hun hoofd. Alle voorstellen die de oppositie in het verlengde van de Poldertoren hebben gedaan hebben ze verworpen. Maar ik verwacht dat de coalitiepartijen ook niet goed kunnen acteren zonder goed Rekenkamerrapport. Als de conclusies nog ernstiger worden, hangt het zwaard van Damocles natuurlijk nog zwaarder boven hun hoofd. Het is de vraag of ze daartoe bereid zijn. Maar het is een leerproces, waarin we kritisch onze rol in het duale stelsel moeten bekijken. En daarbij: het gaat om gemeenschapsgeld.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
Geen medewerking is een signaal dat er iets aan de hand kan zijn waarvoor verantwoording moet worden afgelegd. Daarvoor weglopen heeft geen zin, het versterkt alleen de achterdocht. Als die terecht blijkt volgt de afrekening, of je wil of niet is dan niet meer van belang.