of 63966 LinkedIn

'Ambtenaren moeten meer lokale binding hebben'

Amstelveen wil dat haar ambtenaren, zeker in de hogere functies, een Amstelveense achtergrond hebben of daar woonachtig zijn.
19 reacties
Meer ambtenaren uit Amstelveen moeten zorgen voor meer lokale binding van ambtenaren met de stad, vindt VVD-wethouder Herbert Raat. Een ambtenaar die zich wil verdiepen in de Amstelveense samenleving heeft een streepje voor.

Directeur
Aanleiding voor Raat om meer aandacht te besteden aan lokale binding in het personeelsbeleid was de aanstelling van een nieuwe gemeentelijk directeur in de driekoppige directie. De nieuwe directeur woont vijf jaar in Amstelveen. ‘Er waren veel goede kandidaten, maar we vonden het belangrijk dat het iemand is met lokale binding, iemand die weet wat er leeft in de stad.’ Of de lokale binding van het ambtenarenkorps nu te wensen over laat, is niet de insteek, aldus Raat. ‘Ik zie het breder. Voor bepaalde functies, zoals gemeentesecretaris of directeur, is het een pre. Je bent toch een deel van Amstelveen.’ Ook voor het jongerenwerk is ervoor gekozen niet de kant van de welzijnsclubs op te gaan. ‘Dat is altijd lastig terrein, maar we hebben het in huis weten te houden. We zijn uitgekomen op drie mensen met sterke lokale binding.’

Nordholt
Raat wijst naar een discussie in Amsterdam, waar hij zelf tien jaar ambtenaar was. ‘De hogere echelons moesten meer binding krijgen met de stad. Toenmalig korpschef Eric Nordholt is zelf in Amsterdam gaan wonen.’ Voor bijvoorbeeld technische functies is het minder belangrijk wat de woonplaats van de ambtenaar is, maar voor veel functies is het belangrijk te weten wat er speelt, zoals in het sportbeleid. ‘We hadden een adviseur uit het zuiden van het land. De wedstrijden zijn vaak in het weekend. Dan is het moeilijk te adviseren.’ Ook voor het huisvestingsbeleid is in Amstelveen wonen een voordeel. ‘Je hebt er meer aandacht voor als jouw kinderen ook naar een school in Amstelveen gaan.’

Wethouders
Amsterdam is voor Raat niet te ver als woonplaats. Nabijgelegen wijken als Buitenveldert en Amsterdam Zuid sluiten wel aan bij Amstelveen. ‘Maar woon je in Noord, dan is de situatie veel minder vergelijkbaar.’ Uiteindelijk gaat het hem erom dat je het als ambtenaar leuk moet vinden in Amstelveen te wonen en er trots op moet zijn ervoor te werken. Hoe lang je in Amstelveen woont, is dan minder relevant. ‘Als jij hier komt en heel geschikt bent, moet je ook alles willen zien, goed om je heen kijken en daar lol in hebben.’ Voor bestuurders is het niet anders. ‘Je hebt de discussie gehad over het dualistische systeem met wethouders van buiten, maar zeker ook voor wethouders vind ik het belangrijk dat ze in Amstelveen wonen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door oppassen op
Een groot nadeel van wonen in de gemeente waar je als ambtenaar werkt is de groeiende kans op belangenverstrengeling. Ons kent ons.
En om eerlijk te zijn: dat is er al genoeg bij de politiek. Laat de ambtenaar alsjeblieft onafhankelijk van de lokale sores blijven!
Door PJW op
Wat een waanzin, komkommertijd aldaar.
Al decennia is de overheid in alle lagen bezig met schaalvergroting, met het beweerdelijk doel de dienstverlening aan de burger te verbreden en te verbeteren.
Daarvan merkt de burger niet veel meer dan op alle fronten afnemende omvang en kwaliteit van overheidsdiensten tegen hogere kosten. De toegenomen veratnwoordelijkheid van de managemer moet uiteraard beloond worden. Terwijl dorpsscholen worden vervangen door grotestad-leerfabrieken, slecht bereikbaar met het openbaar vervoer.
Door Hannes Haganum (kritisch lezer en overheidsdienaar) op
Dit lijkt mij een open deur, zeker om de kloof tussen overheid en burger kleiner te maken. En dat hoeft helemaal door ambtenaren te verplichting om in de plaats waar zij werken, ook te gaan wonen. Wel zullen ambtenaren vaker de tijd moeten nemen om zich te oriënteren in de buurt en om met enige regelmaat bewonerscontacten te onderhouden. Te denken valt aan inloopbijeenkomsten waar de gemeente een concreet plan presenteert en bewoners hun reactie kunnen geven en vragen kunnen stellen. Ik heb zelf gunstige ervaringen mee opgedaan. Hou het vooral concreet en doe nooit toezeggingen die je niet kunt waar maken. Kweek vertrouwen, straal enthousiasme en vakdeskundigheid uit en neem vooral bewoners serieus. Je moet als ambtenaar soms gebruik durven maken van de ervaringsdeskundigheid van bewoners. Wat dat betreft kunnen wij nog veel leren van projecten in Engeland en de VS. Hoe je het wendt of keert, we zullen toch met minder ambtenaren, meer werk moeten gaan verzetten. En dat kan best door vooral anders te gaan werken. Ik ben nu 56 jaar en wil het afslankingsproces graag als kans en uitdaging blijven zien, al doet het soms pijn.
Door Corina (Ambtenaar "van buiten") op
Betrokkenheid vloeit niet alleen voort uit het feit dat je in een bepaalde plaats woont. Experts die vanuit passie werken zijn in mijn ervaring zeer waardevolle krachten. Daarbij: hoe kun je volhouden dat gemeenteambtenaren moeten wonen in de gemeente waarvoor ze werken? De nieuwe generatie denkt veel mondialer; plaats en tijd zijn steeds minder belangrijk. De komende jaren krijgen we te maken met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Kom dan maar eens met deze eis aan...
Door Nick op
Laten we voorkomen dat het beleid in een gemeente alleen wordt bepaald door mensen die er zelf wonen en (al 30 jaar) werken.
Het is zeker niet goed dat er in een gemeentehuis alleen maar mensen van buiten de de gemeente werken, maar alleen maar mensen uit de gemeenten zelf leidt ook tot tunnelvisie en gebrek aan doorstroming binnen het ambtenarenapparaat, langdurige werkverbanden en vastroesten.
Een gezonde mix is daarom aan te raden.
Door Nico (Financieel ambtenaar in woongemeente) op
Beste Criticus, ik ben het ermee eens dat vakinhoudelijke kennis de basis vormt voor het invullen van een functie, geen twijfel mogelijk. Echter, aanvullend daarop ben ik het ook zeer eens met de Amstelveense wethouder dat lokale kennis/binding echt meerwaarde biedt. Ik ervaar dat dagelijks t.o.v. collega's die die binding niet hebben.
Mijn pleidooi: bij gelijke geschiktheid voorkeur voor de lokale kandidaat. Neveneffect is dan ook nog een verlaging van de druk op het milieu door vermindering van het woon-werkverkeer.
Door Henk (Commissie lid maatschappelijke zaken) op
Ik onderschrijf de vele reactie dat een wethouder,burgemeester en gemeentesecretaris in de gemeente dienen te wonen ik vind dit ook voor ambtenaren daar ik constateer dat men even komt werken en totaal geen voeling/ interesse heeft met de gemeente waarvoor ze dit doen
Door Criticus (Ambtenaar) op
Ik werk als stedenbouwkundige in een plaats waar ik niet woon. Ik ken niet alle straatnamen, ken niet alle sociale structuren en heb ook niet de geschiedenis van elke gebeurtenis in die plaats op mijn netvlies staan. Bij een bepaalde stedenbouwkunidge vraag doek ik daarvoor eerst onderzoek. De manier waarop ik dat doe heb ik na jaren studie en ervaring opgebouwd. Met andere woorden ik heb vakinhoudeljk kennis en daarmee een behoorlijke voorsprong op collega's die wel uit die plaats komen. Sterker nog ik weet meer op stedenbouwkundige gebied dan de gemiddelde inwoner van hun eigen woonplaats.

Zullen we het gewoon over vakinhoudelijke kennis hebben in plaats van werken waar je woont... Het is in het begin misschien een pre, maar zeker geen vereiste!
Door "allochtone" ambtenaar (beleidsadviseur) op
Zorg dan ook dat je betaalbare woningen voor de ambtenaren hebt, die gelijkwaardig zijn aan de woningen buiten de "stad". Was het niet zo, dat mensen naar buiten trokken vanwege de dure woningen in Amstelveen en Amsterdam?
Door Ploeff (burger) op
Ook ik erger mij aan ambtenaren (info-centrum stedelijke ontwikkeling, o.a. om kapotte straatverlichting en andere defecten te melden) die geen flauw benul hebben van wáár een bepaald punt zich bevindt. Overleg met collega's, lang turen op een kaart en dan tòch nog ergens ànders uitkomen dan bedoeld is. Alsof ze geselecteerd worden op "locale ignorantie".
Maar ook de beleidsmakers moeten binding hebben met de plaats. Al is het maar dat ze er gewoond hebben, of er iets méér doen dan alleen komen om er enkele dagen per week te werken.
Dan mogen ze bèst nèt over de gemeentegrens wonen, en als men zich verder geïnteresseerd in de gemeente opstelt mag men bèst met een partner meeverhuizen naar elders.
En als de locale kennis gebrekkig is, dan moet men - in z'n eigen tijd - dat manco opheffen door bijv. allerlei wijken te bezoeken, activiteiten mee te maken - ook (of juist) buiten kantoortijd. Want wij - burgers - wonen er wèl dag-en-nacht.
Maar het moet geen heksenjacht worden. Bijzonder geschikte mensen moeten er wèl in kunnen komen - onder genoemde voorwaarden, maar desinteresse moet in het personeelsdossier kunnen worden (negatief) gewaardeerd. Dus geen promotie als je alleen de vruchten van de gemeente plukt, maar er geen tuinierswerk voor wil verrichten.
En graag óók – en vooral – voor de hogere ambtenaren èn de wethouders.
En een burgemeester die zich niet in de gemeente interesseert is wat mij betreft een slechte burgemeester – die kan wat mij betreft ook maar beter iets ànders gaan doen. Ruimt weer lekker op!