of 60831 LinkedIn

Ambtenaren A2-gemeenten bepleiten fusie

Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

Een volledige herindeling van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende is de ‘enige en juiste weg’ om een einde te maken aan de huidige tijdrovende en frustrerende manier van samenwerken. Dat schrijven de ondernemingsraden van die gemeenten aan hun lokale bestuurders.

Verdergaan op de huidige weg, die van ambtelijk samenwerken, is volgens de vertegenwoordigers van de ambtenaren heilloos. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de kwetsbaarheid van onze organisaties groter wordt bij een toenemend aantal taken en een daarbij achterblijvende omvang van de ambtelijke organisaties’, stellen ze onverbloemd. Ze wijzen erop dat als gevolg daarvan de financiële risico’s voor de gemeenten steeds groter worden en de (inhoudelijke) kwaliteit van zowel de bedrijfsvoering als van de dienstverlening naar de inwoners en van de beleidsadvisering aan de bestuursorganen onder steeds grotere druk komt te staan.

 

Negatieve ontwikkeling

‘Om deze negatieve ontwikkeling een halt te kunnen toeroepen zien wij de meest vergaande wijze van samenwerking, zijnde de herindeling van onze gemeenten en de daarmee gepaard gaande samenvoeging van de gemeentelijke organisaties, als een ingrijpende maar noodzakelijke en meest voor de hand liggende oplossing’, aldus de ondernemingsraden van de drie gemeenten en het samenwerkingsverband A2-gemeenten.

 

Kostbaar en tijdrovend

Een tussenvariant, een ambtelijke fusie, zien ze niet als een werkbare oplossing. ‘Wij voorzien in dat geval één organisatie die drie verschillende besturen, belangen en culturen moet dienen. Dat zal juist leiden tot inefficiëntie. Het als één organisatie bedienen van drie broodheren is complex, omslachtig en frustrerend voor de organisatie c.q. de medewerkers’, houden ze de politiek verantwoordelijken voor. In de huidige samenwerkingsorganisatie is dat nu al een van de veel gehoorde problemen ‘welke leiden tot vertragende, tijdrovende en onnodig kostbare activiteiten.’

 

Verlies identiteit

De vier ambtelijke organisaties zeggen ‘meer dan klaar’ te zijn voor een herindeling. Ervaringen uit andere gemeenten hebben volgens de ondernemingsraden laten zien dat een herindeling niet hoeft te leiden tot verlies van eigen identiteit van de kernen. Er zou daardoor juist meer ruimte beschikbaar komen daar aandacht aan te schenken.

De ambtenaren komen tot dezelfde conclusies als organisatieadviesbureau Berenschot, dat in opdracht van de colleges een rapport opstelde: op termijn herindelen is het meest logische antwoord op de actuele maatschappelijke opgaven waarvoor onze organisaties zich gesteld zien.

De ambtenaren hopen dat de politiek hun argumenten meeweegt in de besprekingen over de toekomst van de gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.