of 63908 LinkedIn

'Ambtenaar wordt gedemoniseerd'

Er is sprake van een demonisering van de ambtelijke status. Dat zegt Ron Niessen, die volgende week afscheid neemt als bijzonder hoogleraar van de Ien Dales Leerstoel. Volgens Niessen is ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed, deugdelijk leiderschap’ nodig om ambtenaren hun trots terug te geven.
31 reacties
Er is sprake van een demonisering van de ambtelijke status. Dat zegt Ron Niessen, die volgende week afscheid neemt als bijzonder hoogleraar van de Ien Dales Leerstoel. Volgens Niessen is ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed, deugdelijk leiderschap’ nodig om ambtenaren hun trots terug te geven.

Een belangrijke rol ziet hij hierbij weggelegd voor de minister van Binnenlandse Zaken die ‘overal rond moet toeteren’ trots te zijn op ambtenaren. ‘Guusje ter Horst deed het wel, maar te weinig. Ik heb het Bram Peper, Johan Remkes, Hans Dijkstal en Klaas de Vries nooit horen doen.’

 

Niessen hekelt de uitholling van de rechtspositie van ambtenaren. ‘Straks kunnen ambtenaren worden ontslagen op grond van religie, politieke willekeur of dubbele nationaliteit. We gaan het allemaal zien.’

Lees het hele interview met Ron Niessen hieronder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Theo (FPU) op
1. Zodra wordt aangegeven, of de aangekondigde loonstop slechts geldt voor ambtenaren bij de Rijksoverheid -er zijn niet voor niets 8 sectoren!!- is er al sprake van onderscheid tussen ambtenaren.
2. Als de aangekondigde bezuiniging op salarissen het gevolg is van een visie op basis waarvan de "overgebleven" met minder ambtenaren kan worden gerealiseerd, is daar op zich iets voor te zeggen (afhankelijk van ieders politieke voorkeur).
3. Het aangekondigde "bevriezen" van de ambtenarensalarissen (in alle sectoren??) heeft als resultaat dat een groep werkenden (varierend van 140.000 tot zo'n 800.000) alleen op basis van hun werkgever wordt gediscrimineerd in zijn salaris. Als dat de bedoeling is zal:
a. de recrutering van nieuwe werknemers in ieder geval moeilijker worden;
b. een beroep op loyaliteit jegens de werkgever in ieder geval onder druk komen staan.
Mijn conclusie is dan ook: korten op de loonsom is slechts aanvaardbaar als ook de werkenden in het bedrijfsleven de mogelijkheid van het afsluiten van een CAO wordt ontzegd.
Door Henk Daalder Windparken Wiki op
Ambtenaren hebben het ook aan zichzelf te wijten.
Als publiek dienaar heb je ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving.
Iedereen ziet dat er veel fout gaat met het openbaar bestuur, je moet als verantwoordelijk ambtenaar dan ook zelf je waffel open trekken.
Ga langs de onwetende hierarchie en vertel wat er volgens jou anders moet.
Ook ambtenaren hebben de verantwoordelijkheid te laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen en in staat zijn out of the box te denken.
dergelijke transparantie geeft ook vertrouwen, waardoor dat demoiniseren afneemt.
Door Hans Guldemond (Directeur Veiligheids Advies Centrum) op
De reactie van Ellen is mij op het hart geschreven. Door meer efficiëntie zouden ambtenaren beter kunnen werken en meer plezier in hun werk kunnen hebben. Dat ambtenaren gedemoniseerd worden vind ik stevig aangezet. Het is een beroepscategorie die echter zich zelf te vaak in de schijnwerper zet met ondoordachte regelgeving die geen algemeen doel of nut bevat. Als directeur van ons adviesbureau kom ik o.a. bij gemeentehuizen door heel Nederland over de vloer. Afgezien van de ervaring dat er veel doortastende en nuchter werkende ambtenaren hun werk doen merk ik te vaak dat er ook grote verzuiling aanwezig is. Lees daarvoor het boek van Piet van Mourik ( de regisserende gemeente) De ene ambtenaar weet van zijn naaste collega niet wat hij doet terwijl men in dezelfde gremia werkt of directe raakvlakken heeft. Mijn advies is om van oude "gewoonten" af te stappen en een nieuwe overheidssysteem te realiseren. Geen nieuwe jonge ambtenaren de werkwijze meer leren die het 80 jaar geleden zo goed deed. Meer helderheid, slagkracht en no nonsens. Als oud ambtenaar (28 jaar lang) zou ik dit toejuichen. Vandaar mijn reactie op Ellen.
Door Andre Hof (ict medewerker) op
Bijzonder hoogleraar; zeker omdat hij er niet voor geleerd heeft maar op een bijzondere wijze aan deze titel gekomen is?
Meneer mist namelijk precies de eseentie ,het verschil tussen keuzevrijheid in de markt(AH of SHELL)en het monopolisme en verplichting van (linkse) overheden.Daar wringt de steeds nauwer sluitende en dwingende schoen.Het doel, het voordeel is allang uit zicht van de betalende klant/consument/belastingbetalende burger. biedt u mij nu ook een leerstoel?
Door Jan (reinigingsmedewerker) op
Ben al ruim 20 jaar gemeente ambtenaar. Wordt al vele jaren door het linkse bestuur van deze stad monddood gemaakt. Bestuur probeert nu uit te vissen op wie ik gestemd heb, bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen.
Door Niek (adviseur) op
Er is veel negatieve publiciteit die voor een deel voortkomt uit het idee dat niet functionerende ambtenaren niet ontslagen kunnen worden. Maar als de werkgever een dossier heeft aangelegd is dat zelden een probleem. Wat wel een probleem is, dat er vaak geen dossier is en plots de vlam in de pan slaat. Rechters beschermen dan de zwakkere partij en daar is niets mis mee. Heel handig gebruikt de nieuwe regering (maar dat doen ze ook met het allochtonenvraagstuk en het AOW vraagstuk) dit ongenoegen om snelle bezuinigingen er door te kunnen krijgen zonder maatschappelijke weerstand. Dat de rekening vijf tot tien jaar later gepresenteerd wordt, zal ze een worst zijn. Laat de belastingbetalende burger daar maar even over nadenken.
Door M. Peters (ambtenaar deelgemeente) op
Er is iets dubbels in de functie van ambtenaar. Enerzijds ben je de man/vrouw van de regeltjes, en wordt daar laatdukend en respectloos over gedaan, en diezelfde samenleving vraagt altijd maar opnieuw om regeltjes. Is er wel eens gekeken naar de groei in de wetgeving de laatste 10 jaar?
Door Rampant (ambt.) op
vreemd artikel.
Nu zijn ambtenaren aan de beurt, straks dubbele paspoorten?
Moet ik dus trots zijn op ambtenaarschap, dubbele nationaliteiten én religie?
Vaag.

Door Geertje de Schipper-Tinga (raadsadviseur/locogriffier) op
De vraag is of deze discussie nog gevoerd hoeft te worden. In het regeerakkoord van VVD en CDA wordt het einde van het ambtenaarschap aangekondigd.
Door Ellen op
Ik vind het goed dat er kritische uitspraken worden gedaan over ambtenaren. Zelf ben ik ook pas ambtenaar, en ik constateer dat we nog veel efficienter kunnen gaan werken. Ik ben het eens met Niessen, in die zin dat er nog teveel vrijblijvendheid is bij de ambtenaren. Efficient en effectief werken, meer belonen bij goed werk, meer afstraffen bij niet goed werk. Dát versta ik onder goed werkgeverschap en goed leiderschap.

Vacatures

Van onze partners