of 59281 LinkedIn

'Ambtenaar moet regisseur worden'

De overheid moet minder de pretentie hebben alle zaken te kunnen regelen, maar meer aan de mensen zelf overlaten. De ambtenaar moet daarbij als regisseur optreden. Dat zei Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag in haar jaarrede.
18 reacties
De overheid moet minder de pretentie hebben alle zaken te kunnen regelen, maar meer aan de mensen zelf overlaten. De ambtenaar moet daarbij als regisseur optreden. Dat zei Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag in haar jaarrede.

Verantwoordelijk
,,Inwoners moeten zich op de eerste plaats verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid en veiligheid van hun directe woon- en leefomgeving'', zegt Jorritsma. ,,We moeten meer aan de mensen zelf overlaten. Zij komen eerst en dan komt de gemeente''.

Beloftes

Veel gemeenten moeten de komende jaren flink bezuinigen. De gemeente Den Haag gaat bijvoorbeeld de komende collegeperiode per jaar 150 miljoen euro bezuinigen. ,,Beloftes zijn er genoeg gedaan, waarmaken is een tweede. Zeker met de teruglopende middelen wordt dat al snel lastig. We hebben het geld niet. En met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het achterhoofd: we hebben straks ook de mensen niet''.

Regisseur

Jorritsma vindt dat de rol van ambtenaren en politici moet veranderen. ,,Ambtenaren worden dus meer regisseur, die kijken waar het publiek belang ligt om daar vervolgens op in te springen met hun eigen vakmanschap. Politici moeten in staat zijn om toegankelijk te zijn, te luisteren en in samenspraak met burgers een visie op de toekomst te formuleren. Immers: de gemeente, dat zijn wij zelf'', aldus Jorritsma bij de opening van het VNG-jaarcongres dinsdag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de Waard (werkcoach) op
Omdat we allemaal meewerken aan ontduiken en afschuiven is het misschien eens goed het boek te lezen van Theodore Dalrymple, 'de onderkant van de samenleving'. Daarin staat precies vermeld hoe het komt dat niemand meer verantwoording draagt en dat er een verloedering is opgetreden. Jorritsma idee is helemaal goed, maar om het systeem te keren is meer nodig.
Door Q (ambtenaar) op
Was kort geleden op een treinstation (intercity). Daar hing de volgende tekst: "De restauratie is gesloten. Daarom zijn er op dit station geen sanitaire voorzieningen. Op dit moment is niet bekend wanneer in deze situatie verandering komt." Was getekend: NS. Van iemand hoorde ik dat de vorige uitbater de huur niet meer kon opbrengen die NS vroeg. NS was nu in onderhandeling met een mogelijke nieuwe uitbater, maar zat er niet echt achterheen. NS vond het ook niet nodig om in de tussenliggende maanden te zorgen voor een WC op het station.

Kortom, de NS voerde "regie".
Door TIP! (...) op
Blijkt maar weer eens hoezeer we als overheid en maatschappij totaal niet toe zijn aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid en is het eigen initiatief en gewoon gezond boerenverstand er gewoonweg in al die jaren van oversocialisatie en tegemoettreding verdwenen. Het zal even duren voordat we weer voelen dat we zelf initiatieven moeten nemen en tonen, de eigen veilige leefomgeving dienen te bewaken, ons echt durven uitspreken, onze en andermans kinderen durven te corrigeren in plaats van dat we dat verwachten van de overheid, de scholen en andere instanties. Al die regeldrift die geborgd moeten worden en gehandhaafd waarmee wij onze schijnveiligheid en comfort aan ontlenen moet verdwijnen zodat instanties zoals politie, de zorg en scholen zich weer echt kunnen richten op hun core business. Een echte bezuiniging zou erin zitten om te snijden in al die beleidsbepalers, regeltjesschrijvers en bestuurslagen die alleen maar praten en allang niet meer op realiteit zijn ingestoken. Terug naar het gezond verstand voor de burger en de overheid als informatieregisseur waarmee ze de burger écht helpen. Dus niet: daar zijn regels voor, maar zo zou u het kunnen aanpakken en kan ik u hierbij helpen. Dat is service, dat is klant- en dus BURGER CENTRAAL!
Het gaat dus niet om het snijden in de ambtenarij, maar snijden in de bureaucratie!
Door toezichthouder (ambtenaar) op
Ja, en als je dan inderdaad een ambtenaar als welwillend regiseur hebt, die een (lastige veeleisense en stelende)burger op last van de wethouder grenzeloos tegemoet moet komen er voor gaat liggen omdat dit scheefgroei binnen de wijk veroorzaakt en de gemeenschap bakken geld kost, wordt hij gedegradeerd en wordt vervolgens door de bestuurder weggepest.
Hebben we het dán voor elkaar?
Door Q (ambtenaar) op
Er zijn voorbeelden van geslaagde regie door ambtenaren, maar in mijn ervaring zijn die sterk in de minderheid. Ze komen vooral tot stand in gevallen dat:
1. er een ambtenaar is die over de vereiste capaciteiten en drive beschikt; en
2. deze ambtenaar van zijn managers èn zijn bestuurder een werkelijk mandaat krijgt om naar eigen inzicht te handelen. Dit gebeurt veelal pas als er een concreet probleem is waar de bestuurder echt (publicitair) last van heeft of kan krijgen.

Ben het eens met Hannes Haganum dat voor een nieuw type ambtenaar ook een nieuw type politicus (d.w.z. bestuurder) nodig is. De vraag is in hoeverre dat haalbaar is, gezien de oorzaken van de huidige vigerende types politici en ambtenaren.

Om als voorbeeld maar een obstakel te noemen: ambtenaren die werkelijk proberen te regisseren (wat niet hetzelfde is als dingen ritselen) worden nu meestal niet beloond, maar afgeremd.

Het is overigens niet zo dat een "regisserende" rol zich altijd goed verdraagt met de dienstbaarheid en effectiviteit die van overheidsfunctionarissen mag worden verwacht. Als ik bijvoorbeeld melding maak van inbraken in mijn wijk, dan verwacht ik van de politie niet dat ze mijn wijk gaan "regisseren" (samen met de wijkopbouwer, het wijkplatform en de wijkmanager), maar dat ze de daders opsporen en effectieve, preventieve maatregelen nemen.
Door Henk Daalder Windparken Wiki (participatie regisseur) op
De regie nemen is een goede productieve richting.
Die ook past in "bezuinigen"
Daar hoort ook bij dat de gemeente burgers voorrang geeft boven bedrijven, als dat de regie ten goede komt.

Voor een duurzamere gemeente hierbij enkele regie methoden
http://bit.ly/participatie
Door Gert Jan Binkhorst (Beleidsadviseur Verkeer en Infra) op
Ik heb in de toch lastige gemeente Beverwijk ervaren dat regisseur zijn van een ingewikkeld parkeerprobleem in de binnenstad tot groot enthousiasme bij en stevige participatie van de bewoners van die binnenstad leidde. Zie daarvoor het artikel "De burger als beleidsadviseur" in Verkeerskunde 5-2007.
Door J.J. Guldemond (Directeur Veiligheids Advies Centrum) op
De wens om gemeente-ambtenaren meer te laten regisseren is ons bureau uit het hart gegrepen. Als gemeentelijke overheid moet men niet willen of pretenderen dat men alles kan behandelen of overal grote kennis van heeft. Een goede en strakke regierol heeft tot gevolg dat gemeentelijk beleid over grotere velden kan worden uitgevoerd zonder dat plannen of delen van handhaving in afwachting worden gesteld. Betrokkenen verwachten actie en voortgang.
Door J. op
Sommige reagenten kunnen het weer niet laten hun anti-VVD gevoelens te ventileren.
maar Jorritsma sprak op het congres in haar functie van voorzitter van de VNG. Haar speech was voorbereid door het buereau, waarvan een PvdA-er (Pans) de scepter zwaait.
Door Edward (partner) op
organisatie en medewerker zullen hierin begeleid moeten worden. In de huidige vorm is het ondenkbaar dat het tot uiting komt. Teveel externen zitten op sleutelposities, te weinig focus op in-en doorstroom. Daarbij is er vanuit het management onvoldoende aandacht voor ontwikkeling en empowerment. Het script van de gemeentelijke organisatie zal langzaam doorbroken moeten worden, onder begeleiding en in het juiste tempo.