of 59345 LinkedIn

Almere minst actief tegen bureaucratie

Van de tien grootste steden doet de gemeente Almere het minst tegen bureaucratie en de gemeente Amsterdam het meest. Dat blijkt uit onderzoek van de Kafkabrigade naar bestrijding van de bureaucratie in de verschillende coalitieakkoorden.

Waar de gemeente Amsterdam de meeste maatregelen neemt tegen bureaucratie, staat groeikern Almere juist op de laatste plaats. Dat blijkt uit onderzoek van de Kafkabrigade naar bestrijding van bureaucratie in de coalitieakkoorden van de tien grootste steden.

Almere onderaan

De gemeente Almere staat onderaan in het rijtje van tien grootste steden en hun aandacht voor bureaucratiebestrijding. De gemeente heeft weinig aandacht voor reductie van regels, procedures en andere belastende bureaucratie voor burgers. In de context van bureaucratiebestrijding worden ondernemers, jeugdzorg en ambtelijk apparaat wel genoemd, maar enkel terloops. Grote buur Amsterdam valt juist in positieve zin op.

 

Amsterdam bovenaan

Na een wekenlang kwartetspel waren de Amsterdamse coalitiebesprekingen vlak voor het WK Voetbal eindelijk afgerond. D66, SP en VVD blijken er ondanks de ideologische tegenstellingen niettemin in geslaagd om van Nederlands tien grootste gemeenten het meest te doen aan bestrijding van bureaucratie. De Kafkabrigade signaleerde in bijna ieder hoofdstuk van het coalitieakkoord concrete voorstellen voor minder onnodige bureaucratie.


Paarse krokodillenbrigade

Sterker nog, met het instellen van een eigen Kafkabrigade (de zogenoemde Paarse krokodillenbrigade) wil de coalitie de dienstverlening naar ondernemers verbeteren. Daarnaast worden honden-, roerend zaak- en reclamebelasting en precariorechten afgeschaft en vervangen door algemene regels. De Kafkabrigade wijst erop dat een coalitieakkoord niet alles zegt en oppert dat de problemen in Amsterdam groter of urgenter kunnen zijn dan die in Almere.

 

Aandacht ambtelijke organisatie goed teken

Toch ziet ze de aandacht voor de ambtelijke organisatie en de uitvoering van ambities als een goed teken. ‘Onderzoek leert dat ambtelijke organisaties zelden uit zichzelf veranderen. Het klassieke onderscheid dat de politiek over het “wat” gaat en de ambtelijke organisatie over het “hoe” is te kortzichtig. Zonder politiek leiderschap is organisatieverandering lastig en blijven disfunctionele regels, structuren en procedures in stand.’

Burger centraal
De Kafkabrigade is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Ze stelt de burger centraal en helpt overheidsorganisaties vanuit dat gezichtspunt met het inrichten van hun organisatie rondom de publieke waarde die ze willen dienen. De overheid is er immers voor burgers.


Realisatie ambities onduidelijk

In dit geval nam de brigade zeven thema’s in de coalitieakkoorden van de tien grootste gemeenten onder de loep. Daaruit blijkt dat ondernemers, (jeugd)zorg en ruimtelijke ordening veel aandacht kregen en ambtelijke apparaat en duurzaamheid weinig. Rondom de laatste thema’s formuleren coalities wel ambities, maar zelden is duidelijk hoe ze deze willen realiseren.

 

Aandacht bureaucratiebestrijding per stad

 

1. Amsterdam

2. Eindhoven

3. Groningen

4. Breda

5. Nijmegen

6. Rotterdam

7. Den Haag

8. Utrecht

9. Tilburg

10. Almere

 

Bron: Kafkabrigade

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.