of 62284 LinkedIn

Allochtone CDA’ers zoeken steun bij elkaar

Ali Özyürek
Ali Özyürek
11 reacties
Een aantal kritische lokale CDA-leden van allochtone afkomst heeft zich op informele basis verenigd. Zij voelen zich onder druk gezet hun kritiek op de landelijke samenwerking met de PVV niet langer publiek te uiten en houden elkaar via een mailinglijst hiervan op de hoogte. ‘Ik wil niet opstappen, maar moet me wel veilig voelen in mijn lokale CDA -omgeving’.

Druk
Een van de leden die zich van meet af aan tegen de komst van het nieuwe kabinet heeft gekeerd is het Arnhemse raadslid Ali Özyürek. Hij zegt de laatste dagen tenminste één maal onder druk te zijn gezet zijn kritiek na het congres in te slikken. ‘Ik zeg niet door wie, maar het was een gewaardeerd lid van de partij. En het ging natuurlijk niet zo direct dat hij zei dat ik vanaf nu mijn kop moet houden. Maar indirect kwam de boodschap duidelijk over: er ligt een besluit, nu moeten de rijen zich sluiten’, aldus Özyürek.

Veilig voelen
Maar dat is het raadslid niet onmiddellijk van plan. Hij zegt met 400 voorkeursstemmen te zijn gekozen en zich als onafhankelijk raadslid niet de mond te laten snoeren. Van opstappen uit de fractie wil hij (nog) niet weten. ‘Maar ik moet me wel veilig voelen in mijn lokale CDA-omgeving.  Zo niet, dan heroverweeg ik mijn positie’.

Mailinglijst
Özyürek zegt in contact te staan met andere regionale CDA’ers van Marokkaanse en Turkse komaf. Het zou gaan om raadsleden en regionale  bestuurders. ‘We hebben sinds kort een mailinglijst van rond de 15 personen. Ik ken ze niet allemaal persoonlijk, maar we houden elkaar op de hoogte van elkaars reilen en zeilen’.

Niet gelovigen
Volgens het raadslid voelen de meeste deelnemers ‘een zekere druk’ vanuit het CDA om al te kritische geluiden in te slikken. ‘Ze krijgen indirecte signalen, soms zelfs kleine pesterijtjes’. Het ergste vindt hij nog dat de mensen ineens worden aangesproken op hun moslimschap. ‘Er zitten ook niet gelovige personen tussen’.

Vervreemden
Geen van hen denkt echter aan opstappen, zo interpreteert hij de stemming onder de allochtone groep. ‘Het zijn mensen die vinden dat ze partij nu niet in de steek kunnen laten.’ Juist nu heeft het CDA hen volgens Özyürek nodig, al was het alleen maar om de discussie gaande te houden en de partij niet te laten vervreemden van hun (deels allochtone) achterban.

Opgestapt
Met het raadslid Rolf Mulder uit Emmen heeft de groep geen contact gehad. Deze heeft na het congres besloten uit de partij te stappen en zijn raadszetel op te geven. ‘Ik weiger om in een partij te zitten die afhankelijk is geworden van de PVV’, aldus Mulder. Voor zover bekend is hij tot nu toe het enige CDA-raadslid dat om deze reden  opgestapt. Op het partijbureau zegt een woordvoerster geen overzicht te hebben van raadsleden of lokale bestuurders die hebben opgezegd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rwindt (machteloze burger) op
Jan Jacob • Stemmer • 08.10.10 10:16

Ik zie in het verhaal van Ozyurek geen enkele verwijzing naar de PVV. Hij heeft het over het CDA. De reacties zijn achter gericht op de PVV. Mijn meniing:
Het is verbazingwekkend dat niemand ingaat op de uitsluiting van het CDA van bijv GL , D66 en de SP maar de bezwaren tegen de samenwerking met de PVV.
I shet CDA dan echt Christelijk of wordt de C misbruikt om aan de macht te blijven?
Einde citaat.

1. U heeft het stuk niet goed gelezen.
2. U doet de historie geweld aan.
Cohen, Pechtold en Halsema sloten gecoordineerd vooraf CDA uit om hun droom van Paarsplus te kunnen afdwingen.
Dat was een ongehoorde stembuskaping met 50 zetels.
Men rekende erop dat CDA de PVV zou uitsluiten en VVD geen andere keuze had!

Verder vinden links-georienteerden de C meestal alleen Christelijk als het beleid van CDA in HUN straatje past!

Voorts is CDA net als VVD, PvdA, Groenlinks en D66, men regeert liever, om meer programmapunten te verwezenlijken.
PVV wordt nog niet geaccepteerd om in een kabinet zelf deel te nemen.
Dus mensen moeten het CDA niet verwijten wat partijen van hun eigen voorkeur ook praktiseren, of nog erger, zelfs een stembuskaping voor plegen.
Door Jan Jacob (Stemmer) op
Ik zie in het verhaal van Ozyurek geen enkele verwijzing naar de PVV. Hij heeft het over het CDA. De reacties zijn achter gericht op de PVV. Mijn meniing:
Het is verbazingwekkend dat niemand ingaat op de uitsluiting van het CDA van bijv GL , D66 en de SP maar de bezwaren tegen de samenwerking met de PVV.
I shet CDA dan echt Christelijk of wordt de C misbruikt om aan de macht te blijven?
Door rwindt (machteloze burger) op
roelof bosma • ex-raadslid • 06.10.10 08:33

het blijft onbegrijpelijk dat een partij die zegt te staan voor menselijke waardigheid (met C in het vaandel) samenwerkt met een partij die mensen en groepen mensen wegzet. Onderhandelen doe je over alles , behalve hierover!
Einde citaat

De rechtsstaat blijft overeind. Daar is niet over onderhandeld! Dit is weer een marketingruis.
Verder bent u een waardig deler van het gedachtengoed van de heren Klink, Ballin, Terpstra etc en de inmiddels voormalig dissidenten zelf.

Hun en uw invulling van de C heeft geen handtekening van Christus zelf hoor, die omging in de praktijk juist met mensen buiten de meanstream. Wat Hem in Zijn tijd OOK kwalijk genomen werd!
Het verloren schaap is een van de prachtige verhalen om die boodschap over te brengen..

Oog om oog, tand om tand richting PVV en aanhang, is juist niet waar het Christendom voor staat en uniek om was bij ontstaan..
Dat vormt wel de invulling van de C van al die CDAers, die deze bijzondere stap toch wilden zetten en daarbij niet de rechtsstaat te grabbel gooien, de brug intact houden met de nieuwe Nederlanders, maar ook een brug slaan naar oude Nederlanders, die volledig afgebrokkeld was.

Over gelijkwaardigheid, gerechtigheid en solidariteit kan iedereen als statement mee eens zijn. E.e.a. in balans in praktijk brengend is andere koek en dan gaan de verschillende percepties op invulling van die universele waarden, fricties opleveren.

Dat de brug intact blijft naar nieuwe Nederlanders, in het bijzonder Moslims, voelt nu voor de laatste groep in meer of mindere mate zo niet aan, omdat die waarschijnlijk eenzelfde positie innemen als u, op wat uitzonderingen na, als het gaat om de C.

Heb uw vijanden lief is binnen Christendom al lastig concept, laat staan daarbuiten en helemaal door mensen met een andere cultureel/religieuze achtergrond van buiten West Europa, die nog een vrij recente geschiedenis hier hebben.

In elk geval is gebleken dat demoniseren en uitsluiting van PVV en aanhang contraproductief.
De VOOR-stemmers zien dan ook niet de logica om die lijn voort te zetten en hopen nu maar dat een andere koers het tij keert, al kunnen nu alleen betere resultaten in de praktijk de komende tijd, sceptici overtuigen en waarschijnlijk groot deel van die VOORstemmers zelf ook.

No guts, no glory. Het is niet productief om principeel zijnde, moeizame zaken op zijn beloop te laten en een lijn voort te zetten, wat in praktijk totaal niet werkt!

De heren Klink en Ballin moeten niet de illusie verkopen dat hun koers, ook maar enige verbetering verschaft (eerder tegendeel door voortgaande polarisering) t.a.v. cohesie samenleving en politieke en maatschappelijke rust!

Heb grote waardering voor Donners optreden en de Turks Nederlands fractielid in Tweede Kamer, die op het congres sprak en die het ook over een andere boeg durfde te gooien, ondanks dat veel van zijn mede Turks Nederlandse burgers nu de redenen daarvan niet kunnen of willen begrijpen.

Het ware te hopen dat de nieuwe Minister van immigratie en integratie (ik hoop Henk Kamp) een soort nationale psycholoog aanstelt, die alle dynamieken duidt en communiseert wat met massaimmigratie van doen heeft. Daar ook uiteraard in is gespecialiseerd is en grote communicatieve vaardigheden heeft en verder een goed Mediaprofiel..

De politiek heeft teveel eigenbelangen met eerder polariserende retoriek.
De pijnpunten als gevolg van massaimmigratie en veel andere veranderingen in de afgelopen decennia was en is bij hen niet in juiste handen!
Door roelof bosma (ex-raadslid) op
het blijft onbegrijpelijk dat een partij die zegt te staan voor menselijke waardigheid (met C in het vaandel) samenwerkt met een partij die mensen en groepen mensen wegzet. Onderhandelen doe je over alles , behalve hierover!
Door rwindt (machteloze burger) op
@Roland Bruynesteyn • adviseur • 05.10.10 09:26

De mores is nu fractiedicipline bij alle partijen. In vroegere jaren bestond fractievorming niet.
Indien binnen bestuursverbanden geen meerderheden de doorslag vormen kun je inderdaad de Tweede Kamer opdoeken.
Dit schept een precedent dat theoretisch geen kabinet meer gevormd kan worden als enkele fractieleden zich niet in een accoord kunnen vinden.

Door huidige politieke situatie en krappe meerderheden is dat "zonder last" een onbedoeld vetorecht en legt een bom onder democratie en bestuurbaarheid.

Meerderheden dienen rekening te houden met minderheden, maar na lang en intensief rijp beraad dienen meerderheidsstandpunten doorslag te geven. Nu heb je de zottigheid ten top, dat een of twee individuen de dienst uitmaken. Of ze nu een minderheid of meerderheid vormen.

Met inbreken op coalitieaccoord op punten waar Klink en zij e.a., vanuit diezelfde minderheid grote moeite mee hebben, implodeert coalitiepoging eveneens.

Dat schiet allemaal lekker op voor het landsbelang, waar veel groter draagvlak is voor samenwerking met PVV dan die 68 procent in congres. Trouwens ook binnen totale ledenbestand van CDA.

Herbronnen geldt niet alleen voor CDA, maar hele verlammende politieke systeem.
Door Roland Bruynesteyn (adviseur) op
Politici mogen en moeten 'zonder ruggespraak' oordelen, anders kan je ze vervangen door een woordvoerder van het bestuur met een printje van het programma op schoot.

Het lijkt me sterk dat een VVD/CDA regering met PVV gedoogsteun het werk in gemeentes onmogelijk maakt. Daar geldt ander beleid, anders zouden bijvoorbeeld PvdA-leden nog veel meer problemen hebben.

Als je problemen hebt met de het akkoord op landelijk niveau kun je je lidmaatschap opzeggen. Aan de andere kant: het is nu een beetje laat om principiele problemen met de PVV te hebben, dan had je je terug moeten trekken toen het CDA de PVV niet uitdrukkelijk uitsloot.
Door nelhoogmoed (publicist) op
in een samenleving waarin aan mensen vanwege hun geloof andere eisen worden gesteld lost niets zich vanzelf op. daar komen alleen maar problemen bij.
Door rwindt (machteloze burger) op
Indien religie op gepaste afstand van politiek blijft en politiek gepaste afstand houdt van alle levensovertuigingen, incl. religie, lost het probleem zeker op!

Religie hoort een spiritueel middel te zijn voor geestelijke groei en is een van de routes om dat te bereiken. Niet meer en niet minder.
Waarbij Augustinus een juiste visie had met volgende citaat.
"Wij zijn de tijd..., zoals wij zijn, zijn de tijden"
Wij mensen van eeuwen terug, zijn niet wij van nu. Dan lees je met andere ogen dezelfde letters van een heilig boek.

Afgelopen zondag beluister ik een interessant
interview. Een deskundige meldt dat alle monotheistische Godsdiensten de oorspronkelijk bestaande autokritische houding van individuele gelovigen jegens het geloof, vrij snel na ontstaan, hebben losgelaten en toen ook het fenomeen VALSE GODEN hebben geintroduceerd.
Dat is mensenwerk geweest met geen verheven doelen!!
Dan verkoop je volgelingen een eng superieuriteitsgevoel.
Dat is een werkend concept voor bepaalde type dictaturen..

Daarnaast, om via bestaande armoede - via indoctrinatie - via angst voor uitsluiting - via angst voor marteling of dood - via angst voor gevolgen voor familie - via angst voor hel en verdoemenis - via geen, of beperkte scholing -via beloning op aarde en/of in de hemel,. invloed en macht uit te breiden.

Geen wonder dat kerken hier geen grip meer op de kudde konden houden, zoals voor de jaren 50, of nog verder. Daarbij ook nog eens bovenvermeld citaat van Augustinus negerend..

Indien religie, welke dan ook, gepaard gaat met bovenvermelde middelen, om grip op gelovigen te houden,,veranderen de veroorzakers religie in een ideologie.

Politiek kan daarom nooit in religie worden geintegreerd. Andersom alleen voor zover niet-gelovigen hun inspiratiebronnen ook inbrengen.
De rechters in Amsterdam hebben zich in een doolhof begeven. OM zag die bui wel hangen.


Door Kees Cornelder (strateeg) op
Er behoefde geen draaiboek verzonnen te worden - of eigenlijk juist wel? - om te weten dat CDAers met Noordafrikaanse en Turkse familiewortels in de problemen zouden komen met het goedkeuring aan kabinetsdeelname van die partij.

Raar dat in geen velden of wegen ook maar iets van een 'bestuurlijk draaiboek' bij de CDAtop vall te bekennen w.b. deze opzichzelf al heterogene maar belangrijke groep.
Door Vloer (problem?) op
@Plafond: Misschein moet PVV eens stoppen met mensen als problem te beshouwen. Dan lost problem echt op.

Vacatures

Van onze partners