of 63428 LinkedIn

Allerlaatste kans voor Scherpenzeel

Scherpenzeel krijgt een allerlaatste kans van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om te bewijzen dat ze zelfstandig kan voortbestaan. Als ze de kans niet pakken, starten GS de herindelingsprocedure.

Met een enorme stok achter de deur krijgt de gemeente Scherpenzeel een allerlaatste kans van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om te bewijzen dat ze zelfstandig kan voortbestaan. Als ze de kans niet pakken, starten GS de herindelingsprocedure.

Ambtelijke organisatie

Scherpenzeel moet in haar kadernota maatregelen nemen waarmee een duurzame en krachtige toekomst als zelfstandige gemeente veilig wordt gesteld, zo eisen GS. Zo moet de gemeente in ieder geval structureel 1,2 miljoen euro investeren in de ambtelijke organisatie. Verder moet de bestuurskracht worden versterkt en een toekomstvisie op regionale samenwerking worden ontwikkeld. Raad, college en ambtelijke organisatie moeten meer met elkaar worden verbonden. Als de te nemen maatregelen GS niet overtuigen, starten zij de herindelingsprocedure.

 

Recht

‘Voor het Gelders college staat voorop dat de inwoners recht hebben op een gemeente die de eigen taken goed kan uitvoeren en ook in de regio een goede samenwerkingspartner is. De laatste jaren werd dat belangrijker dan ooit, omdat de gemeenten steeds meer taken in regionaal verband moeten oppakken’, zo stelt het college in een schriftelijke verklaring.

 

Twijfels

Al sinds 2004 zijn er twijfels over de bestuurskracht en daarmee de toekomstbestendigheid van een zelfstandig Scherpenzeel, die een krappe 10.000 inwoners telt. Scherpenzeel heeft jaren geleden op het punt gestaan om met Woudenburg en Renswoude een nieuwe gemeente te vormen, maar de minister trok in april 2011 het wetsvoorstel hiertoe in. De ambtelijke organisatie is sindsdien vrijwel gelijk gebleven, terwijl het gemeentelijke takenpakket fors groeide. Uit een deze zomer verschenen rapport ‘Zelfbewust Scherpenzeel’ kwam naar voren dat de gemeente de taken niet naar behoren kan uitvoeren. De enige toekomstbestendige optie is herindeling met Barneveld, zo luidde een van de conclusies van het rapport.

 

Ruimte

Dat wil een meerderheid van de Scherpenzeelse raad echter niet. Het college struikelde in december over de keuze tussen zelfstandigheid of herindeling. De nieuwe (meerderheids)coalitie wil zelfstandig blijven. Het ultimatum van GS van Gelderland ziet de coalitie niet als zodanig, maar juist als ruimte om te bewijzen dat een zelfstandig voorbestaan wel degelijk mogelijk is. ‘Wij zijn blij dat de provincie inziet dat Scherpenzeel nu stappen zet om tot een toekomstbestendige, zelfstandige gemeente te komen. We snappen dat vertrouwen te paard is gegaan en nu te voet terug moet komen’, zo laat de gemeente op haar website weten in en reactie op het besluit van GS.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners