Opkomstbevorderende activiteiten
De initiatiefnemers zien het platform als een manier om zoveel mogelijk Nederlanders te informeren over partijstandpunten in hun gemeente. 'Gebrek aan informatie is voor niet-stemmers een belangrijke reden om geen gebruik te maken van hun kiesrecht. Met gemeenteraad.nl wordt het voor de kiezers extra makkelijk om gerichte info over de verkiezingen in hun gemeente te krijgen', aldus de stemhulpen. Naar schatting 41 procent van de gemeenten heeft besloten geen digitale stemhulp in te zetten bij de komende verkiezingen. Ze kiezen voor andere opkomstbevorderende activiteiten. (ANP)