of 59318 LinkedIn

Alle ballen op Amsterdam

Amsterdam dient naar voorbeeld van Groot-Londen omgevormd te worden tot Groot-Amsterdam (Haarlem tot en met Almere) met eveneens een eigen burgemeester.

‘De 19e eeuwse-gemeentelijke structuur past niet meer voor Amsterdam, de enige global stad en regio in ons land’, stelt Jaap Modder, voorzitter van de stadsregio Arnhem- Nijmegen.

 

Volgens Modder passen stadsregio’s het beste bij de leef- en werkwereld van burgers, beter dan gemeenten. Volgens Modder is er geen metropool ter wereld dan Groot-Amsterdam die zo weinig mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. ‘Amsterdam is slecht voorbereid voor de komende 50 jaar’, zo betoogde Modder op een bijeenkomst in het provinciehuis in Den Haag gisteren, (donderdag 1 september) over de toekomst van de Randstad. De bijeenkomst is georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en het Planbureau voor de Leefomgeving.

 

Het kabinet doet volgens Modder te weinig om de positie van Amsterdam te verbeteren. Het achterland heeft daar last van, in het bijzonder Arnhem en Eindhoven, de laatste ‘de meest veelbelovende stadsregio van Nederland’, aldus Modder. Daar komt nog bij dat het kabinet geen keuze maakt om de positie van de grote steden te versterken.

 

Het door Wilders gedoogde kabinet doet geen inspanningen om met een offensieve agenda arbeidskrachten vanuit de hele wereld naar Amsterdam te halen, zoals New York en Londen dat wel doen. ‘Er moeten in Amsterdam locaties en stedelijke zones ontwikkeld worden waar je veel hooggeschoolde arbeidskrachten bijeen kunt krijgen. De Zuidas moet worden geïntegreerd met Schiphol Airport City, maar het kabinet hult zich in de rol van een ongemakkelijke toeschouwer in plaats van dat zij er samen met Amsterdam de schouders onderzet en als mede-investeerder optreedt’, hekelt Modder de Haagse opstelling.

 

Bereikbaarheid

 

Illustratief voor die houding is de keuze van het kabinet om in de afgelopen zomer gepresenteerde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte een aparte paragraaf te wijden aan Utrecht, terwijl Amsterdam behandeld wordt onder de paragraaf ‘Noord-West Nederland’.

 

Van Londen zou het kabinet kunnen leren om te investeren in hoogwaardige verkeersknooppunten zodat de bereikbaarheid van Amsterdam wordt verbeterd. ‘De internationale spoorwegaansluitingen van Amsterdam zijn zwak, zeker als je dat vergelijkt met St.Pancras/King’s Cross in Londen waar lokale, regionale, nationale en internationale lijnen bijeen komen’, aldus Modder.

 

De afwachtende houding van het kabinet ziet Modder terug in de wijze waarop met de stadsregio’s wordt omgegaan. Die zouden afgeschaft worden, maar er is nog steeds geen concreet besluit genomen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door AC Pleysier (Manager) op
Global City? Een gemiddelde buitenlander van overzee weet niet eens waar het ligt! Je willen spiegelen aan London? Waanzin: politiek, economisch, infrastructureel, geschiedkundig, architectonisch, bestuurlijk (inderdaad), cultureel, enz, enz, liggen A'dam en London verder bij elkaar weg dan Tokio en NY geografisch. Als je al groot wil denken koppel dan A'dam aan R'dam en Antwerpen. Dan maak je een vuist naar het Europese achterland.