of 59318 LinkedIn

Alkmaarse raad te veel betrokken bij burger

Alkmaarse gemeenteraadsleden zijn soms te intensief betrokken bij belanghebbenden. In plaats van hoeders van het algemeen belang dienen zij dan als burgervertegenwoordigers of ombudsmannen. Het is één van de conclusies van de rekenkamercommissie in het onderzoek naar burgerparticipatie. ‘De rol van de raad is soms teveel burgervertegenwoordiger in plaats van volksvertegenwoordiger.'

Alkmaarse gemeenteraadsleden zijn soms te intensief betrokken bij belanghebbenden. In plaats van hoeders van het algemeen belang dienen zij dan als burgervertegenwoordigers of ombudsmannen. Het is één van de conclusies van de rekenkamercommissie in het onderzoek naar burgerparticipatie. ‘De rol van de raad is soms teveel burgervertegenwoordiger in plaats van volksvertegenwoordiger.'

Onvoldoende grip

In aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet onderzocht de rekenkamercommissie vier casussen waarbij sprake was van inspraak door burgers. ‘Op basis van de casuïstiek en gesprekken ontstaat een beeld van een (te) betrokken gemeenteraad, die het liefst over elke ingreep zelf zou willen gaan en beslissen.’ De gemeenteraad zou zelf vinden dat ze onvoldoende grip heeft op ruimtelijke ontwikkeling en mogelijk leidt dit tot micromanagement en moeite om te schakelen tussen algemene belangen en specifieke burgerbelangen. De onderzoekers geven een volgens hen illustratieve bespiegeling uit een van de gesprekken die ze voerden: ‘We steggelen avonden achter elkaar over 11 of 16 woningen, we hebben het 5 minuten over 20.000 woningen.'

 

Politiek gedoe

‘Belangrijke stakeholders hadden soms wel wekelijks contact met vertegenwoordigers van vrijwel elke politieke fractie’, schrijven de onderzoekers. Dit beperkt de ruimte voor college en organisatie om binnen de gestelde kaders te werken. Een tweede bespiegeling uit de gesprekken: ‘In Alkmaar geldt: hoe kleiner het project, hoe groter het politieke gedoe/probleem.’ Het viel de onderzoekers verder op dat er, vanwege het gebrek aan vertrouwen tussen de gemeenteraad en de organisatie, op dit gebied weinig overleg is. ‘In reflectieve zin wordt er weinig tot geen gesprek gevoerd binnen Alkmaar tussen gemeenteraad, college en organisatie oer participatie.’

 

Overige conclusies

De andere conclusies van de rekenkamercommissie zijn: als het om participatie gaat, verloopt een project om iets te creëren soepeler dan om iets te veranderen; de rollen van raad, college en ambtenaar zijn niet altijd duidelijk; vooraf regels en kaders stellen komt het participatieproces ten goede; en goede, gelijke communicatie richting de belanghebbenden hebben ook een positieve invloed.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Je kunt raadsleden moeilijk verwijten dat ze betrokken zijn bij wat burgers graag willen. Het punt is dat die betrokkenheid nooit verder mag gaan dan wat het algemeen belang vraagt. Daar moet je geen regels voor op hoeven stellen (we hebben immers al veel te veel regels in Nederland). Dat moet bij een raadslid in de genen zitten en desnoods moet je daar raadsleden voor naar een cursus sturen.
Overigens is het normaal dat gemeenten de beschikking hebben over een participatieverordening om de aanpak van participatievragen en -doelen op de juiste manier te regelen en richting te geven.

Het is altijd beter om je eerst over de gewenste aanpak breed te oriënteren alvorens achter iedere burger aan te hollen. Maar een verstandig raadslid (en dat zijn er veel) weet dat donders goed.
Door Boris op
Raadsleden die (te veel) betrokken zijn bij hun bewoners, het moet inderdaad niet gekker worden....????