of 60775 LinkedIn

Al hard gewerkt aan eerste superprovincie

De fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is begonnen. Minister van Binnenlandse Zaken Plassterk wil voor 2015 dat één superprovincie een feit is.
7 reacties

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) gaat de komende maanden in overleg met betrokkenen in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland over een fusie van die drie provincies. Die eerste 'superprovincie' moet er in 2015 zijn, zodat burgers bij de provinciale statenverkiezingen in dat jaar in hun nieuwe provincie kunnen stemmen.

Vijf landsdelen
Plasterk zei dat vrijdag voor de wekelijkse ministerraad. In het regeerakkoord schreven VVD en PvdA al op dat ze toe willen naar vijf landsdelen, in plaats van de huidige 12 provincies. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moeten in deze kabinetsperiode al samengaan.


Minder bestuurlijke drukte

Plasterk: ,,Dit is de schaal waarop we problemen kunnen aanpakken. De provincie gaat over ruimtelijke ordening, verkeer, planning van hoe je het stedelijk gebied inricht. En dan ligt eigenlijk een grensje tussen Almere en Amsterdam niet voor de hand. Het is echt veel beter om met zo min mogelijk bestuurlijke drukte op de beste manier het land te besturen.''
 
Behoud van eigenheid 

De PvdA-minister denkt dat de fusies kunnen plaatsvinden ,,met behoud van de eigenheid'' in afzonderlijke streken. ,,Mensen hechten aan goede dienstverlening, meer dan aan waar het provinciehuis staat. Dat denken bestuurders soms, maar voor mensen is van belang dat er goed bestuurd wordt.''

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk (provincieambtenaar) op
Je kan fuseren wat je wil, de enige besparing die plaatsvindt is op bestuur. Voor primaire taken en ondersteuning moet het werk toch worden gedaan, want in taken wordt niet gesneden, alleen geschoven. Je zal in die superprovincie toch zien dat om het werk beheersbaar te houden er regionaal gewerkt gaat worden. Een provinciaal archeoloog kan toch niet een vijfde van Nederland op hetzelfde detail kennen als één provincie. En dat geldt voor meer terreinen. Ik weet zeker dat men zich rijk rekent. Zie ook de RUD's waarbij nieuwe organisaties zijn gevormd met eigen directies en ondersteuning.
Er moet gewoon worden vastgehouden aan de verdeling Rijk, provincie en gemeenten, zonder stadsdelen en WGR-regio's.
Door Groene Hart (Stichting) op
Met grote stelligheid kondigt minister Plasterk aan dat de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland uiterlijk in 2015 moeten fuseren tot een superprovincie. De Stichting Groene Hart ziet hier helemaal niets in. Allereerst zijn alle grootscheepse verbouwingen aan het “huis van Thorbecke” de afgelopen 150 jaar mislukt, met uitzondering van de gemeentelijke herindelingen.

Bestuurlijke herindeling betekent dus: veel energie op niets af. Bovendien gaat het bij dit soort operaties vaak om verkapte bezuinigingsdoelen...die vervolgens niet worden gehaald. Ook zullen superprovincies de afstand tussen bestuurder en bevolking nog verder vergroten.

De geplande superprovincie mist iedere samenhang. De afstand van Den Burg op Texel tot de Amerongse Berg in zuidelijk Utrecht bedraagt bijna 300 kilometer; incl. de veerpont is men uren onderweg. Het lijkt een beetje op het Bourgondische rijk in de middeleeuwen, en met dit rijk is het slecht afgelopen.

Laten de provincies met een alternatief komen, en nog beter gaan afstemmen. Die afstemming is er nu nog onvoldoende, zoals de Stichting Groene Hart bijna dagelijks aan den lijve ervaart. Bijv. met de planologische praktijk, het subsidiebeleid, de waterlinies enz. Dwars door het Groene hart loopt een Berlijnse Muur die de Utrechtenaren van de Hollanders scheidt; laten we eerst die muur eens gaan slechten!
Door european op
Wel grappig dat we blijkbaar het enige land in Europa zijn dat aan het samenvoegen is. Je hoort af en toe wat over afsplitsing maar samenvoegen......
Allemaal in het kader om te besparen op werkgelegenheid en het aantal mensen in de bijstand te verhogen.
Door Jan meijer (Provinciebewoner) op
Het is als een gedwongen huwelijk. Je moet (van Plasterk) maar je wilt niet. Dat hebben die bestuurders al kenbaar gemaakt, maar je praat bij dit type tegen dovemansoren (of is het dovenmansoren?) De maakbaarheid van de samenleving is volop terug. De afbraak ook en beiden worden met groot enthousiasme ter hand genomen. Het is maar goed dat er geen tubetje aan onze wereldbol zit anders zouden er op willen blazen.
Schep afstand in bestuur en volk is het credo als in de omvang der bebouwing. Groter, hoger, meer en nog meer, is zo goed voor allen. Zat er nu maar een doel achter maar zoals met veel dingen tegenwoordig is het een bedenksel en dan worden er argumenten bij gezocht. Niets is wat het lijkt in de hedendaagse wereld. Alles is tegengesteld aan elkaar. De VS van de EU moet en zal, want dat scheelt een berg democratie. Het aantal echte deelnemers loopt dan vanzelf terug tot beneden de 40%. En Ronald Plasterk is precies de ijdeltuit voor zo'n gedachtenprong (of is het gedachtensprong?) Heb gisteravond zo'n Groen-linkser tegen alle opiinies in vurig zien pleidooien bij P&W om alles wat wij niet willen toch als zijn ideaal te zien. In de privé-sfeer is dat niet zo erg maar bij een politicus is dat vragen om massademonstraties.
Wij (schrijver dezes) woont in ZH. Met wie gaan wij samen? Zeeland en Brabant? Verspilling van energie is het hele verhaal, maar bij gebrek aan innerlijke beschaving en bestuurlijk niveau gaat Ronald de Provincies langs om te praten. Pffff. Houdt die rotzooi nu nooit eens op?
Door J. Kop op
Iedere dag wordt er wel een afspraak uit het Regeerakkoord terug gedraaid.
Dat zal met de superprovincies niet anders zijn.
Alleen duurt het bij Plasterk wat langer voor het kwartje valt.
Door roland op
Waarom ligt een grensje tussen Utrecht en Zuid-Holland wel voor de hand? Dat kleine provincies als Flevoland en Utrecht samengaan is voorstelbaar.

Dit is weer een gebruikelijk megaprojekt waar de effektiviteit ondergeschikt aan is, ondanks de vele onderzoeken dat de meeste fusies tot meer kosten leiden en nogal eens mislukken. Hoe hardleers kun je zijn?