of 63966 LinkedIn

'Agente mag hoofddoek dragen'

De vrouw wil vanwege haar geloofsovertuiging ook tijdens haar werk een hoofddoek dragen, samen met een uniform. De politie staat dat niet toe, omdat de organisatie neutraal is en dat ook moet uitstralen. De betrokken medewerkster vindt dat zij wordt beperkt in de vrijheid van godsdienst.
21 reacties

De politie discrimineert een agente door haar te verbieden tijdens haar werk een hoofddoek te dragen in combinatie met het uniform. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald in een zaak die was aangespannen door een politiemedewerkster in Rotterdam.

Neutrale organisatie
De vrouw wil vanwege haar geloofsovertuiging ook tijdens haar werk een hoofddoek dragen, samen met een uniform. De politie staat dat niet toe, omdat de organisatie neutraal is en dat ook moet uitstralen. De betrokken medewerkster vindt dat zij wordt beperkt in de vrijheid van godsdienst.

Zwaarwegende belangen
Het college vindt de uniforme gezagsuitstraling en de eigen veiligheid van de politieambtenaar op zich zwaarwegende belangen vanuit de politie, maar is er in dit geval niet van overtuigd dat die van toepassing zijn op de betrokkene.

Burgerkleding
Zij werkt op de afdeling intake & service en heeft daar niet veel contact met burgers. Ze beantwoordt telefonisch het servicenummer van de politie en mag aangiften opnemen via een video-verbinding. Ze mag dat doen in burgerkleding, met een hoofddoek. Haar collega's doen dit werk echter in een uniform. De vrouw wil dat ook, maar het korps staat dát niet toe.

Principiële uitspraak
De vrouw wilde een principiële uitspraak van het College zodat ook andere vrouwelijke agenten hier wat aan hebben die een hoofddoek willen dragen. Dat is volgens haar belangrijk, omdat de politie zelf aangeeft dat ze meer diversiteit in de gelederen wil. De uitspraken van het College zijn niet bindend. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
@Pipo Ik ga voor een groot deel met de inhoud van uw reacties mee. Waar knelt het voor mij wel. Gelet op alle migratie ontwikkelingen na het zuilentijdperk was het verstandig geweest om een religie/geloof onder de noemer een mening te schuiven bij alle andere levensovertuigingen. Zo gezien kun je moeilijk een partij met een bepaalde levensovertuiging weren in de politiek.

Die aparte positie van religies paste wellicht in vroegere tijden, hoewel die veel ellende ook mee heeft gebracht, maar laten we ook erkennen, dat monniken hier veel goeds hebben gebracht m.b.t. onderwijs, ziekenzorg, etc. Die terreinen zijn tot aan de jaren 50 gedomineerd door de verschillende kerken. In de zestiger jaren gingen priesters en religieuzen niet meer als zodanig gekleed in het openbaar en dan is het vervreemdend dat je weer min of meer nonnen volop terug ziet, maar van een geheel nieuwe strekking en die m.b.t. onderdelen van hun waardenstelsel, haaks staat op wat hier via Grieken, Romeinen, Christendom, Verlichting en Humanisme, is ontwikkeld en verankerd in onze grondwet. Helaas gaan autochtonen heel slordig met hun eigen evolutie om en deel nieuwe Nederlanders doen aan cherry picking. Een volk die haar eigen geschiedenis niet kent, kent zichzelf niet meer. De vroegere kaders zijn als de Berlijnse muur omgehaald en er is eigenlijk geen verbindend kader meer en dus open doel geworden voor sterk dominante strekkingen van buiten Europa en het radicalisme daarbinnen.

Ontkerkelijking houdt niet in, dat de christelijke noties ook verdwenen zijn. Zonder dat mensen daar altijd bewust van zijn blijven we cultuur-christenen ten gronde. Die noties zitten tenslotte verankerd in onze wetten, in onze normen en waarden, al wordt dat ook niet erg overtuigend gepraktiseerd in een tijd van ieder voor zich en God en/of Staat voor ons allen.

Nog curieuzer is het, dat juist de linker politieke kant, die fel tegen de macht van kerken was, die nieuwe zuil stevig omarmde, vanwege electorale overwegingen. Die kant heeft nu een eigen populistische politieke partij en hoger opgeleiden zoeken het nog wel bij D66 en GL.

God (als je daarin gelooft) en de als heilig ervaren boeken zijn autonoom. Die notie zou hoognodig moeten doordringen. Door geen enkel individu of groep met een bepaalde interpretatie, als hun geestelijk eigendom te claimen. Geen dominee, imam of priester neemt je op diens voorspraak mee aan het handje door de hemelpoort. Je wordt alleen geboren, gaat alleen dood en staat (als je daarin gelooft) alleen voor de Hemel/Paradijs poort. In vele al of niet religieuze tradities zitten goede dingen voor het heden en de toekomst. Het is wel heel moeilijk om eeuwenoude- als heilig ervaren boeken, in tijd en plaats te lezen. Veel is later toegevoegd aan dogma's door latere figuren en ontwikkelingen.

Dus hou je brein autonoom en handel en wandel tevens met je geweten, die voor een reden is ingebouwd, door God of evolutie. Dat laatste vormt in op veel niveaus een groot hiaat, gelet op inhoud nieuws en een horen-zien-zwijgen-cultuur aantoont en wegkijken voor gevolgen, tot die over de rand lopen.
Door Keijzer op
@Multicul Drive. Mee eens.
Gelet op de ontwikkelingen t.a.v. een conservatiever wordende, vrij recente nieuwe religie naar dit land gekomen, plus alle druk van buitenaf en intern m.b.t. islam, heeft de Staat wel een verantwoordelijkheid om neutraal te blijven. De grootsteden worden namelijk stadsstaatjes in een staat en gaan lijkt het in dit opzicht een geheel eigen weg, vanwege de groeiende bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond en die dus via hun politieke voorkeur blijkbaar trekken aan die compenserende neutraliteit, die de heer Cohen in Amsterdam al enige tijd terug wilde toepassen, maar dat gebeurt in feite toch, ook al kreeg dat destijds geen steun.
Dat leidt van het ene gewoonterecht naar de volgende!

Wat in grootsteden ontwikkelt, waaiert uit naar Den Haag, want veel links georiënteerde politici komen uit grootsteden en daar zit een groot electoraat met migratieachtergrond met eenzelfde linkse voorkeur. Dus waaiert het ook uit naar de rest van het land, want wat die stadsstaatjes doen, creëert precedenten. Het kan in die steden ook - kijk naar gebruikte argument dat hoofddoek-agenten in sommige andere Europese landen kan - dus moet het in de rest van Nederland ook normaal zijn. Terwijl al die andere nieuwe culturen zich niet zo cultureel/religieus opdringerig opstellen, incl. de autochtonen.

De christelijke partijen steunen dat, zo bedoeld of niet, ook stevig. Zij houden vast aan zaken uit het zuilentijdperk en daarmee helpen zij gigantisch een islamitische zuil ontstaan van apartheid. Via algemene middelen wordt dat eigenlijk gesponsord.

Via politieke keuzes kan het bijzonder onderwijs worden afgeschaft. Voor iedereen goed openbaar onderwijs uit de algemene middelen bekostigd. Dan gaan tenminste kinderen niet in een apartheid situatie naar school.

Buiten schooltijden kunnen ouders hun kinderen verder in eigen levensovertuiging scholen en liefst pedagogisch verantwoord. Desnoods kan een school onder die voorwaarde een schoolklas buiten lestijden bieden daarvoor, maar op eigen kosten. Daarbij vind ik wel dat de staat ook alert dient te zijn voor ouders, die hun kinderen zodanig opvoeden, dat er bewijsbaar sprake is van geestelijke mishandeling. Kijk eens hoe die kinderen van jihadisten worden gedrild met wapens en al, en die ouders komen ook nog terug met hun kinderen, die naar ik aanneem naar school moeten. Dus gaan die waarschijnlijk naar een orth. islamitische school.

Dan heb ik het nog niet eens over al die toegestane orthodoxe, tot fundamentalistische sponsoring tot nu toe uit golfstaten en Turkije.

Ik vrees dat de christelijke partijen voor het algemeen belang hun gedateerde rechten uit vroegere tijden, niet gaan opgeven. Wat zegt dan de C dan eigenlijk weer en dat zelfs niet met wat we nu aan dood en geweld zien binnen en buiten Europa.
Door Multicul Drive op
@Keijzer
Gelovigen moeten vooral hun ding doen; de staat hoeft ze daarbij niet te helpen en de overheid moet neutraliteit uitstralen.
Geen ruimte voor hoofddoekjes en Che Guevara shirtjes achter de balie.
Door pipo op
Nog mooier zou zijn een verbod op religieus getinte politieke partijen. Ik bedoel wat zegt het nou dat het CDA christelijk is? En een eventuele moslim partij.

Dan ben je islamitisch en dan stem je bv op de moslim partij, maar wat kunnen we daar dan uit opmaken? Is dat een rechts stem of een linkse? Dat zullen we dus voor CDA, CU, SGP nooit weten. Want die verwijzen alleen naar de bijbel en doen na de verkiezingen toch waar ze zelf zin in hebben.

Voor een transparantere democratie zou er net als in andere seculiere landen een verbod moeten komen op religieuze partijen.

Verder zou elke partij een lijst moeten opstellen met 100 standpunten over cruciale zaken en wat ze daarvan vinden. Nu heeft bv de PVV een partij programma wat bestaat uit slechts 1 louzy A4-tje en maximaal zo'n 150 veelal discriminerende woorden.
Door pipo (nvt) op
Vreemde uitspraak. Ik kijk graag naar het Turkije van Ataturk. Deze man moderniseerde zijn land en voerde een strikt seculiere democratie in. In Turkije en in het merendeel van de andere islamitische landen mogen vrouwen geen hoofddoek dragen tijdens overheids werk of op scholen en universiteiten.

Ik vind het onbegrijpelijk dat een neutraal geachte overheids functionaris zijn of haar godsdienst mag uitdragen tijdens werktijd. Dat is zeer onverstandig.

Weten we nog wat er gebeurt is met Joegoslavië? Daar wilden de islamitische bevolking haar eigen scholen en haar eigen moslim politie, later ook een eigen regering en leger. We hebben allemaal kunnen zien waartoe dat heeft geleid: Een burger oorlog. Dat moeten we niet willen.

Hopelijk voeren we in Nederland daarom ook zsm een echt seculiere samenleving in. Scheiding van kerk / moskee en staat. Afschaffing bijzonder onderwijs (dus geen zwarte scholen geen moslim scholen meer, slechts onderwijs vorm aanbieden die vanaf de kleuterklas tot aan de universiteit 100% openbare en neutraal is.

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
@ Loekoek: Ik bedoel dat het sop de kool niet waard is.
Door Keijzer op
NB m.b.t. eerder citaat: "Dat leidt naar veel gespleten levens en kan psychologisch niet goed blijven gaan". Einde citaat.

Volgens mij is deze dynamiek precies waardoor, orthodoxie, radicalisme (al of niet met geweld) zo'n succes heeft (een en ander zeer afhankelijk van de specifieke culturele elementen binnen etnische groepen) in ons land en in West Europa in het algemeen.

De geijkte argumenten bij de slachtofferdoctrine binnen en buiten islamitische groepen, zouden nog enigszins hout kunnen snijden, indien overige niet islamitische bevolkingsgroepen ook in grote getalen voortdurend in het nieuws kwamen op eenzelfde wijze en met dezelfde beschuldigingen.

Als het over slachtoffers gaat, dan gaat het om slachtoffer zijn van eigen groepsmoraal, die vaak meer gewoonte-gebonden is dan aan woorden van de Profeet. Of via dogmatische interpretaties en aanvullingen van latere invloedrijke/leidende figuren en waar nu fundamentalistische figuren, gevoelige groepen al jaren mee indoctrineren. Helaas met onthutsend zichtbaar succes. Een koers naar apartheid.

Je ziet de overeenkomsten met de vroegere christelijke kerk(en) vanwege ook vrij sektarische elementen. Een daarvan is apartheid, want dan zijn de schapen beter onder controle te houden, met alle sociale controle en groepsdruk van dien. Een ander ook sterk element is het rendement denken via rammelen met de sleutels van hemel en hel, gecombineerd in hoge mate met een telraam, dat bepaalde specifieke daden punten opleveren voor je ziel later als het aardse leven uitdooft (angstgeloof in feite). Een derde element is het aanpraten van een uitverkoren volk BOVEN alle andere, waar het mensdom blijkbaar zeer gevoelig voor is. Consequenties op afvalligheid is uitsluiting en uitstoting, ook door familie en gemeenschap, al is dat niet altijd gemeen bedoeld (zelfs met verdriet), maar dan gaat het om de eigen ziel en de collectieve ziel te beschermen, dat primeert.

Dat allemaal dachten we hier minstens een halve eeuw terug nagenoeg achter ons te hebben gelaten, maar volop heerst onder groeiende islamitische groepen en effectief uitgebuit. Gevolg: gespleten levens, groepsdruk, vermijden van interne dialoog in gezinnen en families om ruzies te vermijden, eenzaamheid, continue schuldgevoelens door niet aan de opgelegde eisen te kunnen voldoen en angst voor de dood en alle horror die daarbij zou kunnen komen kijken, als men niet genoeg punten heeft verzameld. Geen intern verweer daartegen, schijnheiligheid, stiekem gedrag, agressie tegen buitenwereld uitend bij een deel, misdaad plegend bij een deel, tot ongelooflijke misdaden toe.

Het is een speld in een hooiberg op internet om normale info te krijgen voor jongere over Islam beleven buiten een islamitisch land en dat in huidige tijd.

Er zijn tal van moderne ontwikkelingen die niet in Koran kunnen staan en dan gaan allerlei lieden, vooral op wat hen aanstaat daar een dogma aan kleven. Bijvoorbeeld wel sandalen dragen en een baard dragen, zoals de Profeet bij een leven in de woestijn eeuwen terug, maar wel een Iphone gebruiken. Zo consequent is men dus helemaal niet om zoals de Profeet te leven.

Een schande is het dat Pseudo progressievelingen, al jaren binnen en buiten instituties, dit gesloten systeem van islamitische orthodoxie&apartheid beschermen, met alle bovenstaande gevolgen. Zij demoniseren (zie Fortuyn) ieder die met hun gevoelde “moreel verheven” visie niet eens is.

Een tot aan begin vorige eeuw normale migratie/integratie ketting blokkerend. Dat hield steeds - en in goed te absorberen mate - een mix in van bevolkingsgroepen. Met huidige technologische (digitale) tijd en mobiliteit, plus grote aantallen, is daar heel weinig sprake nog van naar verhouding met vroegere binnenstroom. Die instroom destijds wordt echter vals verdraaid naar: we zijn altijd al een migratieland geweest.


Door Keijzer op
@Multicul Drive

De politie heeft dit zelf in gang gezet door een gedoog uitzondering te geven en dat weet je dat binnen de moslimgemeenschappen zeer veel gestuurde assertiviteit is om hun belangen te verdedigen, onder het mom van hun door eigen belang gestuurde interpretatie van geloofsvrijheid. Binnen die gemeenschappen is op die koers naar apartheid, totaal geen verweer. Hooguit hier en daar een moedige wat moderne imam. Het devies is: ga bij elkaar wonen zoveel mogelijk en blijf zoveel mogelijk weg van alles wat niet moslim is.

We zien een trend dat met name vrouwen een breekijzer vormen en de vaak wel bespraakte, goed opgeleide moslima's, met steeds orthodoxer hoofddoeken (referentiekaders dus ook voor hun zonen!), zijn succesvolle breekijzers. De blijkbaar immer gemakkelijke toegang tot juridische bijstand en juridische wegen, past in het patroon. Een ideologische contra beweging met dezelfde middelen, is er niet. Hier riep Fortuyn toe op, maar werd gedemoniseerd als reactie daarop.

Het werkt al jaren zo om via stapje voor stapje precedenten te scheppen, om de uitzonderlijke hang en drang naar culturele/religieuze exposure overal voorelkaar te krijgen, maar ook alles te deconstrueren in de samenleving wat hen in de weg staat om hun cultuur/religie zoals zij dat wensen te beleven.

Het is een door progressieve partijen gesteunde strategie van apartheid en ondanks Fortuyn (socioloog) en diens dood 15 jaar geleden en zijn waarschuwingen daarvoor, gaat door en wordt orthodoxer. Ik denk dat Fortuyn in zijn ergste scenario's niet had voorgesteld wat we nu beleven als gevolg van IS en die aantrekkingskracht naar een walgelijke barbaarse groep, die een beroep doet op Koran en die sukkelaars doen geloven dat hen het paradijs wacht met 70 bruiden. Hier geboren en getogen mensen trappen vol overgave in die fuik. Dat is niet te bevatten.

Het is hallucinant dat die salafistische druk zo erg succesrijk is. Zoek maar eens sites op. De overheid heeft al zolang verzuimd digitaal weerwerk te geven tegen dat gif. Een zoekende jongere komt nagenoeg alleen die georganiseerde ultra orthodoxie tegen op fora, als het al geen typen zijn die aan gewelddadige groepen zijn gelinieerd.

We laten gigantisch, al decennia lang, het deel binnen de moslimgemeenschappen in de steek, die meer de moderniteit in willen, maar zij niet boven de familiare druk, de groepsdruk, de predikers, uit kunnen worstelen. Zij willen zich niet loswrikken uit familieverbanden en groepsverbanden. Dat leidt naar veel gespleten levens en kan psychologisch niet goed blijven gaan.

Dit allemaal wordt door zichzelf progressief noemende geesten allemaal gesteund.
Bij Pauw zie je gisteren een optocht met een figuur als Sinterklaas verkleed op een kameel door de straten trekken. Allemaal trommelende traditioneel geklede moslim mannen ervoor lopend Is dat verbindend? Het is pure bespotting. Het deconstrueren van niet hun traditie mag, na eerder al verbod op herkenbaar kruisteken op de mijter. Wij moeten als teken van verbinding eens bedenken om een vroegere hoogst gerespecteerde islamitische geestelijke op een Hollandse koe te zetten en met allemaal christelijk figuren ervoor, zo door de straten trekken. De pleuris zou uitbreken. Twee maten, twee gewichten. In "breeddenkend" Mokum kan het allemaal. De treiterbetogers (ook deel uit Amsterdam) hebben het recht in dit land om jaar na jaar bij kinderen hun feest te ontregelen, hun beeld te vertroebelen met agressieve houdingen en leuzen, die de kinderen niet begrijpen. Met een leger van beveiligers daarbij. Is dat verbindend? Tolerant? Maar burgerlijke ongehoorzaamheid als tegenwicht daartegen, omdat overheid dit blijft faciliteren, mag niet!

Waar is de redelijkheid, de billijkheid, het algemeen belang? Radicalen hebben blijkbaar het primaat, door wet en interpretatie daarvan gedekt, plus door een grenzeloze passiviteit om gepast tegenwicht te bieden.
Door Multicul Drive op

De vrouw vecht, onder het mom van gelijkheid, hartstochtelijk voor apartheid en ze krijgt uiteraard haar zin.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Nou dat weten we dan weer. Het is een opvatting. Een opvatting die tot een dilemma leidt, en dat is:

Welk principe domineert boven het andere?

1. Zijn kerk en staat in het optreden van de nationale politie gescheiden werelden of niet?
2. Als het antwoord op vraag 1 ja luidt, dan rest ons niets anders dan het oordeel van dit college terzijde te leggen en te accepteren dat de politie discrimineert en dat in overeenstemming is met hoe wij de grondwet hebben ingericht.
3. Als het antwoord nee is, dan rest ons niets anders om de grondwet te veranderen.

Deze uitspraak van het college benadrukt eens te meer dat iedere uitspraak aan de grondwet getoetst moet kunnen worden. Dat is de wet en daarmee de vele wetten en beleidsregels waarin wij ons hebben vastgelegd op ondeelbare principes.

Ook het College voor de Rechten van de Mens kan niet stellen dat internationale afspraken en verdragen in tegenspraak met de grondwet kunnen zijn en dat wij dan die grondwet terzijde moeten schuiven.