of 64621 LinkedIn

Afvalpas landelijk onder de loep na uitspraak

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft woensdag gemeente Arnhem gesommeerd te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens met adres-gebonden afvalpassen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor alle gemeenten die zonder invoering van het Diftar-systeem een afvalpas hanteren. De AP verwacht dat gemeenten zelf verantwoordelijkheid nemen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft woensdag gemeente Arnhem gesommeerd te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens met adres-gebonden afvalpassen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor alle gemeenten die zonder invoering van het Diftar-systeem een afvalpas hanteren. De AP verwacht dat gemeenten zelf verantwoordelijkheid nemen.


Persoonsgegevens

Als Arnhem binnen een maand niet is gestopt met de afvalpassen en de reeds verzamelde gegevens niet binnen twee maanden verwijdert, dan volgt er een dwangsom. Deze bedraagt 10.000 euro per twee weken, oplopend tot maximaal 50.000 euro. Met de adres-gebonden afvalpas kan de gemeente zien waar, wanneer en hoeveel vuilniszakken er door wie worden gedeponeerd in de vuilcontainer. Dit mag van de rechter alleen als er door de gemeente een Diftar-systeem (gedifferentieerde tarieven) is ingevoerd, zo meldt een woordvoerder Privacy First.

Handhavingsmaatregel
Arnhemmer Michiel Jonker tekende drie jaar geleden bezwaar aan tegen de afvalpas van Arnhem en voerde nadien diverse juridische procedures. De AP erkende in april 2017 dat er sprake is van een overtreding maar besloot deze te gedogen, waarop Jonker wederom naar de rechter ging. Deze stelde Jonker hierover op 13 juli in het gelijk. De AP treft nu alsnog een handhavingsmaatregel.  
 

Gevolgen voor andere gemeenten
De zaak geldt als precedent voor andere gemeenten. ‘Wanneer gemeenten net als Arnhem geen Diftar-systeem hebben ingevoerd en toch via een afvalpas persoonsgegevens verwerken, zijn ze in overtreding’, stelt Vincent Böhre van Privacy First. Hoeveel gemeenten in overtreding zijn en hun afvalbeleid moeten veranderen, heeft Privacy First niet in kaart gebracht. ‘Maar de uitspraak kan zeker gevolgen hebben. Het is aan de AP om te onderzoeken of er meer gemeenten in overtreding zijn’, aldus Böhre. Het terugdraaien van een afvalpas kan een kostbare aangelegenheid worden voor gemeenten. ‘Als gemeenten hun besluiten op een democratische wijze nemen en zich ook aan de bestaande wet- en regelgeving houden, dan had dit probleem zich niet voorgedaan’, denkt Böhre.  


Nieuwe rechtszaak
Er is kans dat Jonkers met ondersteuning van Privacy First in de toekomst weer voor de rechter verschijnt, aangezien Jonker niet tevreden is met het besluit als geheel. In een persbericht laat hij weten dat hij het ook niet eens is met de verwerking van persoonsgegevens als er wél sprake is van invoering van Diftar.

‘Gemeenten moeten zelf verantwoordelijkheid nemen’
De AP laat desgevraagd weten dat er geen actief onderzoek volgt naar meer gemeenten die zich niet aan de wetgeving houden met gebruik van een afvalpas. ‘We zijn blij met de aandacht die er is ontstaan voor dit onderwerp. We gaan ervan uit dat gemeenten door de aandacht hiervoor hun eigen organisatie onder de loep nemen.’ Bij de AP komen er inmiddels veel vragen binnen over dit onderwerp van onder meer regionale media, zo vertelt een woordvoerder. ‘De VNG kan mogelijk ook een rol in spelen, door een advies te versturen naar de leden.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door PJ Westerhof op
Het zou niet nodig moeten zijn een (gemeente)ambtenaar uit te leggen dat zijn/haar persoonlijke mening volstrekt irrelevant is voor beleid.
Dat voor beleid maken en uitvoeren normen gelden wordt - op kosten van de belastingbetaler - gemakshalve vergeten in de drang naar populisme.

Elementair in de bestuurskunde is dat de eenvoudigste oplossing doorgaans de beste is.
Een wethouder dat duidelijk maken is kleuterschool-niveau.
In het vroegere 'Ambtenarenklasje' werd je dat nog duidelijk gemaakt.

'prinzipienreiterei' begint trouwens met een hoofdletter. Gebruik van dat woord is tendentieus en daarom niet passend voor een ambtenaar.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Die privacy kan mij geen moer schelen maar dat gescheiden afval komt mij zo langzamerhand de neus uit. In Rotterdam scheiden ze het afval achteraf en dat schijnt niet duurder te zijn. Het systeem van vooraf scheiden is ons echter eerst door de strot geduwd, met alle ongemakken van dien, en omdat we er zo braaf aan meewerken moeten we er straks extra voor betalen. Om die reden ben ik blij met de actie van Michiel Jonker maar verder heb ik niets met zijn prinzipienreiterei.
Door P.J. Westerhof op
Het gaat raadslid (sic!) Nico van Duijn geen donder aan of ik iets te verbergen heb.
Als raadslid is van Duijn volksvertegenwoordiger en wordt van belastinggeld betaald.

Onze privacy is bij hem overduidelijk niet in goede handen.
Privacy kwalificeren als "muffe orthodoxe lucht" geeft al aan dat hij geen flauw benul heeft.
Dat hij "schending van iets vreselijks waar ik persoonlijk nooit last heb" acceptabel vindt geeft aan dat hij geen flauw benul heeft.
Dat hij zijn persoonlijke subjectieve mening verheft tot 'stem van de gemeenschap' bewijst dat hij geen flauw benul heeft.

Van Duijn diskwalificeert zichzelf volledig als raadslid.
Zijn reputatie gaat hem - wederom - voooruit.
21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
We zien van Duijn maar liever niet terug.
Door Michiel Jonker op
@Nico van Duijn (Raadslid) 5 augustus 2017 om 00:15 uur

Bedoelt u de "muffe, orthodoxe lucht" van vrijheid en de moed om grenzen te stellen aan de inperking daarvan?

Als u wilt weten hoe het ruikt zonder privacy, raad ik u aan eens een paar jaar in een land als Rusland, Turkije of zelfs Polen (onder de huidige regimes) te gaan wonen, en daar te proberen een functie als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger effectief te vervullen...

Oh, wacht, het woordje "effectief" neem ik terug, want het is natuurlijk niet zeker of u dat belangrijk vindt. Als u braaf doet wat de machthebbers willen en u niet te veel bekommert om de vrijheid en rechtszekerheid van gewone mensen, dan kan het voor u als "volksvertegenwoordiger" ook in die landen natuurlijk best aangenaam toeven zijn...

Bent u het raadslid van Leefbaar Almere? Dan stelt u zichzelf op de site van de gemeenteraad als volgt voor: "Ik ben ex-huisarts en één van de langst zittende raadsleden. Daarnaast beslis ik als lid van het Presidium mede wanneer een bepaald onderwerp in de politieke markt wordt besproken. Ik ben in de politiek begonnen omdat we vonden dat de gemeente in 2002 te makkelijk met geld smeet naar bakstenen en bevlogen ideeën en te weinig zorgde voor een leefbare stad. Almere, mijn stad: liever wat saaier en gewoner, maar wel schoon, gezellig en met een sluitende begroting, dan een hemelbestormend stedenbouwkundig wondertje op aarde."

Aan u wil ik ter overweging geven: privacy is niet een "hemelbestormend wondertje", maar een voorwaarde voor reële vrijheid - een vrijheid waar de afgelopen paar honderd jaar heel veel mensen voor gevochten hebben. Maar ook een vrijheid die de laatste tien, vijftien jaar zelfs in Europa en N-Amerika in toenemende mate richting afvoerputje gespoeld lijkt te worden. Voor sommige mensen is onvrijheid prima "Leefbaar", die voelen zich wel thuis in een dictatuur, of die nu met wapens en censuur in stand wordt gehouden, of door middel van een zogenaamde "vrije markt" met media die afhankelijk zijn van bepaalde geldbronnen.

Als u niet wilt dat er door oncontroleerbare machthebbers op kosten van gewone mensen allerlei Versailles-achtige, "hemelbestormende" gebouwen worden neergezet, dan kunt u beter steun gaan uitspreken voor bescherming van privacy. Dat helpt uiteindelijk om degenen die graag met andermans geld smijten, in toom te houden - of dat nu belastinggeld is of geld dat op de "vrije" markt wordt afgeroomd van schuldslaven, of een combinatie van die twee (bijvoorbeeld dure IT-systemen voor afvalpasjes, waar een gemeente op kosten van de belastingbetalers het bedrijfsleven mee verrijkt).
Door Nico van Duijn (Raadslid) op
Een muffe orthodoxe lucht kringelt rond mijn neus als privacy fanaten onderling hoogst verontwaardigd discussiëren over een schending van iets vreselijks waar ik persoonlijk nooit last heb.
Door bram op
En er worden al miljoenen verdient op het afval. Die worden, alweer meestal illegaal, aan andere dingen besteed dan aan afval.
Inderdaad #Westerhof: In welk parallel universum leven die figuren eigenlijk?
Door P.J. Westerhof op
"De dwangsom bedraagt 10.000 euro per twee weken, oplopend tot maximaal 50.000 euro."
Geen probleem dus, deze wordt gewoon doorbelast aan de burger.

"De AP laat desgevraagd weten dat er geen actief onderzoek volgt naar meer gemeenten die zich niet aan de wetgeving houden met gebruik van een afvalpas.'
Geen probleem dus, overtreding heeft geen consequenties.

In welk parallel universum leven die figuren eigenlijk dat ze hiervoor met belastinggeld betaald worden?
En 'lekker weekend gaan vieren' na 'een week hard werken en overleggen'.
Voor hetzelfde belastinggeld hebben we 2 schoolverlaters die 4x zoveel beter werk leveren.
Door Michiel Jonker op
@A. Rougoor (4 augustus 2017 09:50 uur)

Naamloze, laadbare passen zonder uniek pasnummer is op zich een acceptabele oplossing met het oog op privacy. Dat zeg ik ook al jaren tegen zowel de gemeente Arnhem als de AP, maar daar willen ze niet aan.

Het idee van een korting bij passen op naam, is echter niet acceptabel. Want op die manier zou je mensen die hun grondrecht op privacy willen behouden, gaan discrimineren (nadelig behandelen) ten opzichte van mensen die berusten in het verlies van hun privacy.

Net zoals je mensen niet met geld mag overhalen om lichaamsorganen (bijv. een nier) te verkopen, zo mag je mensen ook niet op die manier onder druk zetten om hun privacy te verkopen. Anders zou privacy (d.w.z. de integriteit van de persoonlijke levenssfeer) veranderen van een grondrecht in een privilege voor mensen met geld, terwijl mensen die het minder breed hebben, gedwongen kunnen worden om hun privacy af te staan.
Door A. Rougoor op
Ga naamloze passen uitgeven die men kan kopen voor een bepaald bedrag en bij elke lediging wordt er een vast bedrag afgetrokken. Net zoals in het OV.
Geeft bij passen op naam een korting. Hierdoor heeft men een keuze. Het systeem hoeft volgens mij hierdoor niet veel aangepast te worden en men belast de inwoners niet met extra kosten.

Vacatures

Van onze partners