of 64120 LinkedIn

Adriaan Schout: Bestuurskundigen te stil over Europa

Als het om Europese ontwikkelingen gaat, zijn het vooral de economen en politicologen die zich roeren. De bestuurskunde laat weinig van zich horen. Ten onrechte, vindt hoogleraar Adriaan Schout.

Als het om Europese ontwikkelingen gaat, zijn het vooral de economen en politicologen die zich roeren. De bestuurskunde laat weinig van zich horen. Ten onrechte, vindt hoogleraar Adriaan Schout. 


In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).


Ontwikkelingen in de lidstaten zijn medebepalend voor de kracht van Europa, zeker ook in periode van crises. Dat gaat ten eerste om vertrouwen van burgers, niet alleen in Europa, maar ook in de eigen overheid. Dat stelt Adriaan Schout, hoogleraar European Public Administration aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoeker bij instituut Clingendael. Schout vindt dat de toegevoegde waarde van bestuurskunde bij Europese ontwikkelingen wordt onderschat. Volgens Schout hebben dat we bestuurskundigen nodig, niet zozeer om Europa als zodanig te begrijpen, maar vooral om de werking van Europa in relatie tot de lidstaten te brengen.

 


Groeikracht

Naast vertrouwen van de burgers in de eigen overheid gaat het ook om de groeikracht – of het gebrek eraan – van de lidstaten, wat niet zozeer met bezuinigen te maken heeft maar met economische hervormingen. Op de derde plaats gaat het volgens de hoogleraar om overheidsuitgaven als aandeel in de economie, wat opnieuw met overheidshervorming te maken heeft.

 

Minder betalen

Het gaat ten vierde om de concurrentiekracht van de lidstaten in relatie tot de kwaliteit van de overheid. Kortom, de Europese ontwikkelingen gaan meer om vertrouwen en veranderkracht, dan om de economie. Bestuurskundigen zijn nodig om de ‘track records’ van hervormingskracht bloot te leggen, en om het verhaal over Europa te voeden. Dat is niet enkel een verhaal van ‘minder betalen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De EU holt af en toe als een kip zonder kop ver voor de troepen uit. Laten ze primair eerst eens zorgen voor een soepel en op elkaar afgestemd personen-, lucht- en goederenverkeer met goede bewaking van de EU-grenzen. Een drastische herziening van het accommodatiebeleid (1 plek) voor de totale organisatie, personeelsbeleid en subsidiebeleid is eveneens noodzakelijk. Stap voor stap komt de rest dan vanzelf.
Door Ron Houterman (Gepensioneerd Regionaal ruimtelijk-economisch beleidsadviseur Prov. Zuid-Holland / Europese projecten) op
Prima verhaal, maar dieper ingaan op hoe het vertrouwen en de groeikracht op multilevel-niveau kan worden aangewakkerd. En daarbij aangeven hoe de verdeling van taken en bevoegdheden in een gedecentraliseerde niet-eenheidsstaat (de EU zijnde) en markteconomie tot zijn recht kan komen met bestuurlijke uitgangspunten als subsidiariteit, complementariteit en proportionaliteit.
Door Broadcaster op
"Europa is niet enkel een verhaal van ‘minder betalen", aldus de heer Schout. Volgens mij is het vooral een kwestie van minder Europa, dan komt dat minder betalen vanzelf. Het wachten is op die economen, politicologen en bestuurskundigen die dat propageren als fris tegengeluid.