of 59281 LinkedIn

Achterhoek intensiveert brede samenwerking

Er komt een Achterhoek Board van de zeven Achterhoekse gemeenten, de provincie, het bedrijfsleven, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector. Die gaat de koers bepalen voor de ruimtelijk-economische agenda tot aan 2030.

Sneller tot besluiten komen om de Achterhoek (economisch) te versterken, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten. Dat zijn de doelen van het voorstel van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek – het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten – om intensiever met partijen als bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners op te trekken.

Burgerpeiling

Een Achterhoek Board gaat de koers bepalen voor de ruimtelijk-economische agenda tot aan 2030. Die Board is een brede coalitie van partners. Het gaat om zowel de zeven gemeenten en de provincie als het bedrijfsleven, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector. De Achterhoek Raad – een delegatie van Achterhoekse gemeenteraadsleden – voedt de agenda en het jaarplan van de Board. Raadsleden worden hiermee nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken betrokken, zo stelt het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek. Ook ziet de Achterhoek Raad toe op de resultaten van de Board. Inwoners kunnen via burgerpeilingen bijdragen aan de agenda en het jaarplan van de Board.

 

Gezamenlijke lobby

Volgens het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek gaat de samenwerking verder dan die van ‘economic boards’ in andere regio’s omdat het hele maatschappelijke veld aan bod komt. Naast economische ontwikkeling, innovatie en arbeidsmarkt zijn ook mobiliteit, wonen en zorg en energietransitie belangrijke thema’s. Aan de lobby bij provincie, rijk en Europa zal veel aandacht worden besteed.

 

De zeven gemeenteraden moeten nog over het voorstel beslissen. Als zij instemmen, kan het plan na de zomer van start.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Goede samenwerking tussen (regio)gemeenten vormt de beste opmaat richting regiovorming als onderdeel van een moderne inrichting van het openbaar bestuur.
Door Empenstat op
Een "Board" met andere O's die pretenderen een bestuur te zijn? Juridisch onhaalbaar en dat is volledig terecht.

Jezelf opstellen als gelijkwaardige partner heeft te maken met een houding vanuit de overheid. Dit zou zich niet moeten vertalen een pseudo-bestuurlijk orgaan, want ondernemers en maatschappelijke organisaties plaatsnemen. Deze zijn immers niet democratisch gelegitimeerd en hebben doorgaans radicaal andere belangen dan de overheid.