of 63908 LinkedIn

Accountantskamer berispt BING-directeur Werkman

De Accountantskamer heeft BING-directeur Peter Werkman berispt wegens onzorgvuldig handelen in een rapport over Seyit Yeyden (PvdA), ex-deelraadsvoorzitter van Rotterdam-Feijenoord.

BING-directeur Peter Werkman is door de Accountantskamer berispt wegens onzorgvuldig handelen. De kamer acht drie van de vijf klachten van Seyit Yeyden (PvdA), ex-deelraadsvoorzitter van Rotterdam-Feijenoord, gegrond.

Afgetreden
Na het verschijnen van het BING-rapport eind juni 2013 trad Yeyden met het hele deelraadsbestuur af. De PvdA-fractie had de steun aan het deelraadsbestuur ingetrokken, volgens Yeyden onder druk van de gemeenteraadsfractie en de (lokale) partijtop. In het BING-rapport wordt Yeyden beschuldigd van het uitoefenen van oneigenlijke politieke druk op een ambtenaar en machtsbederf.

Druk op ambtenaar
Yeyden had zelf om onderzoek gevraagd om verhalen over machtsmisbruik en vriendjespolitiek uit de wereld te helpen. Het BING-rapport maakt onder meer gewag van een gesprek tussen Yeyden en een expertisemanager over een voor het bestuur ongewenste gunning aan een partij in een aanbestedingsproces voor opbouwwerk in de deelgemeente. Hij zegt daarin zich zorgen te maken om de positie van de ambtenaar. Die ervoer dit als druk op het proces en vond dat onprettig. Later is het voorval uitgesproken en stond het volgens de ambtenaar niet meer tussen haar en de DB-voorzitter in.

Oneigenlijke druk
Volgens de Accountantskamer wordt het oordeel “oneigenlijke druk” van BING hierover onvoldoende gemotiveerd en uitgelegd. Te voorzien was dat de media met dit oordeel “aan de haal” zouden gaan. Ook heeft BING het feit dat de kwestie was uitgepraat niet meegewogen, terwijl dat wel voor de hand lag. Dat vindt de kamer onzorgvuldig. Daarom verklaart de kamer de klacht van Yeyden hierover gegrond. Hetzelfde geldt voor de klacht over het presenteren van dit oordeel aan pers en publiek. Dat had niet zo gemogen, zeker niet met het niet noemen van het uitpraten van de kwestie en het noemen van de term “machtsbederf”.

Beoordeling laten lezen
Klachten over het niet meenemen in het onderzoek van beschikbare eerdere onderzoeksrapporten en gebeurtenissen die waardevolle informatie bevatten over de bestuurscultuur in Feijenoord en het opstappen van een lid van de begeleidingscommissie die de onderzoeksopdracht verstrekte vindt de kamer ongegrond. Wel had BING de kwalificaties van tevoren door Yeyden moeten laten lezen. Dat zou best een “niet te verwaarlozen nuancerend effect op de kwalificatie” kunnen hebben gehad. De Kamer vindt een berisping van Werkman passend en geboden, ook omdat hij al eerder voor een dergelijk tuchtrechtelijk vergrijp is veroordeeld.

Begin van eerherstel
Yeyden noemt in een interview met RTV Rijnmond de uitspraak “een begin van eerherstel”. Hij beraadt zich op vervolgstappen met als doel geheel eerherstel. Van de PvdA verwacht hij rehabilitatie en van de partijtop een excuus voor het feit dat zij meteen de conclusies van het rapport omarmden zonder deze eerst goed te bestuderen. Hij is en blijft wel lid van de PvdA. Van BING verwacht hij erkenning van de uitspraak.

BING eerder berispt

BING-directeur Peter Werkman kreeg eerder een waarschuwing van de Accountantskamer voor een rapport over vermeende belangenverstrengeling bij de PvdA in Nieuwegein. Hiertegen heeft hij beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Eerder kwam BING negatief in het nieuws toen oud-directeur Jaap ten Wolde door het CBb werd berispt voor een rapport over de Schiedamse ex-burgemeester Wilma Verver en door de Accountantskamer voor het rapport over de Wassenaarse seksrel.

Uitoefenen druk wordt zwaar opgevat
In een schriftelijke reactie op de uitspraak schrijft BING niets over de berisping, maar zegt het tevreden te zijn met het ongegrond verklaren van enkele klachten van Yeyden over inrichting, methoden en reikwijdte van het onderzoek. Het bureau benadrukt dat zijn klachten slechts betrekking hadden op één onderdeel van de conclusies. Over het oordeel van oneigenlijke druk schrijft BING dat de zaak is afgezet tegen een wetenschappelijk toetsingskader van bestuurskundige aard. ‘Het uitoefenen van druk door bestuurders wordt in de hedendaagse bestuurskunde zwaar opgevat.’ Van het feit dat de kwestie was uitgesproken heeft BING zich rekenschap gegeven, aldus Werkman. ‘Het voorval heeft zich wel degelijk voorgedaan. Met de deelsecretaris heeft de ambtenaar verhaal gehaald bij de DB-voorzitter. De Accountantskamer heeft hier een andere visie op.’

Groter risico
Werkman wil niet uitgebreid ingaan op de uitspraak. Wel wijst hij erop dat BING marktleider is in integriteitsonderzoek en er honderden doet. ‘Dan loop je groter risico dat veel concurrenten zonder registeraccountants in dienst niet lopen. Die worden niet getoetst.’ Ook nu stapte de klager naar de accountantstuchtrechter, terwijl collega-directeur Emile Kolthoff (criminoloog) eindverantwoordelijke was en het rapport heeft ondertekend. Toch snapt hij dat de beeldvorming tegen BING werkt. ‘We werken hard om dat ongedaan te maken.’


Spijt van summiere motivatie

Werkman neemt verantwoordelijkheid voor het rapport. De kritiek van de Accountantskamer op de presentatie van het rapport is geen reden die voortaan achterwege te laten. ‘Een presentatie is natuurlijk een risico, maar de tekst van de presentatie sluit naadloos aan op het rapport, juist om dat risico eruit te halen. In het rapport komt de term machtsbederf ook voor.’ Spijt heeft Werkman over dat het oordeel “oneigenlijke druk” niet uitgebreider is gemotiveerd. ‘Dat is de kern van de kritiek van de Accountantskamer.' Mede-directeur Kolthoff gaf tijdens beantwoording van raadsvragen wel een uitgebreidere motivering. ‘U kunt die ook terugvinden in mijn verweerschrift.’


Noviteit

Volgens de Accountantskamer had BING naast de feiten ook beoordelingen aan Yeyden moeten voorleggen. Werkman vindt dit een “noviteit”. ‘Gezien de jurisprudentie, ook van de Accountantskamer zelf, is dat een trendbreuk. Misschien moeten wij daarin in het vervolg verder gaan dan nu. Daar gaan we ons over beraden.’ Dat geldt ook voor de vraag of hij in beroep gaat tegen het oordeel van de Accountantskamer.

Overigens was dit de laatste zaak waarin Werkman voor de Accountantskamer moest verschijnen. Per 1 augustus 2013 heeft hij zich uitgeschreven als registeraccountant.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan op
Weer vandaag veroordeling van BING door Accountantskamer/rechter. Nu in de zaak tegen oud bestuurder Yazir van deelgemeente Feijenoord. BING toonde zich niet zorgvuldig en ondeskundig in dit politiek gevoelige rapport en de Accountantskamer veegt de vloer met het onderzoek aan . Waarom krijgt een gezaghebbend deskundige niet de opdracht van de minister van Biza om het inmiddels fenomenale tuchtrechtelijke trackrecord van BING te bestuderen en waarom kijkt deze minister weg na een spoor aan vernielingen in het binnenlands bestuur? Het argument dat het hier een commercieel bureau betreft doet niets aan de kern van de zaak af. En elke gemeente die nog met deze figuren in zee gaat kan nooit integere bedoelingen hebben na al die veroordelingen. Voor iedereen tegen wie zo'n onderzoek wordt geopend ....alle medewerking weigeren en dit desnoods met advocaat in rechte afdwingen met een stapel vonnissen over BING onder de arm!!
Door Johan (adviseur) op
Kan iemand mij uitleggen wat oneigenlijke politieke druk is en als er geen algemeen aanvaarde definitie is kan iemand mij dan uitleggen waarom je wel die kwalificatie geeft, maar het niets anders is dan gebakken lucht?. BING gebruikt wel erg veel van deze inhoudsloze spooktermen in de rapporten. De argeloze lezer trapt erin want die denkt natuurlijk dat is een juridisch onderbouwde term.
Door Johan op
Vandaag weer hele pagina in AD editie Rotterdam over nieuw slachtoffer BING. Wanneer houdt dit een keer op? En wanneer grijpt de 2e kamer in want de rechters hebben al hun werk gedaan in een stortvloed van vernietigende vonnissen voor BING. Fijn die handel in integriteit. Werkt dus totaal niet. Slachtoffers laat van je horen nu het nog kan en BING nog niet van naam is veranderd..
Door M.W.M. Driessen-v.d. Laar. (Trendwatcher Integriteit Overheid) op
Voor insiders en steeds meer outsiders is duidelijk dat BING’s reputatiemanagement uitsluitend bestaat uit het ontkennen en neutraliseren van negatieve uitkomsten van procedures, mistgordijnen optrekken, verkleinen van wat er allemaal fout is gegaan, intussen seriematig. Damage control. Logische tactiek in the moneymaking-business op het gebied van de integriteit bij de overheid waarvoor men nog steeds externe commerciële hulp voor nodig schijn te hebben. De overheid krijgt de integriteit zelf maar niet op orde schijnt. Kennelijk zijn er ondanks alle knowhow nog steeds commerciële jongens bij nodig. Niet zo integer gedrag komt in iedere organisatie voor, zelfs bij de dure heilige boontjes van BING, weten we sinds de tuchtrechtuitspraken in het dossier Schiedam, dus waarom die nog altijd nodig zijn is een raadsel. Waarschijnlijk een slapende Minister van Integriteitszaken die de gemeenten zelf niet durft af te raden om nog gebruik te blijven maken van commerciële jongens.

Terug naar het bovenstaande artikel van 19 mei. Daarin liet Werkman melden dat hij zich o.a. ging beraden over “de vraag of hij in beroep gaat tegen het oordeel van de Accountantskamer”. En we lazen aan het einde dat hij ook liet noteren: “Overigens was dit de laatste zaak waarin Werkman voor de Accountantskamer moest verschijnen. Per 1 augustus 2013 heeft hij zich uitgeschreven als registeraccountant”.

Goed om nu, twee maanden later, hier vast te stellen 1. dat Werkman zelf nog nergens bekend heeft gemaakt waar hij voor gekozen heeft en 2. dat hij binnen de termijn inderdaad heeft afgezien van beroep. Hij heeft daarmee voor de tweede keer het tuchtrechtelijk oordeel “onzorgvuldig en ondeskundig” over eigen verrichtingen onherroepelijk laten worden. Hij zal er het liefst mee weg willen duiken opdat het in de vergetelheid raakt. Kennelijk is er intussen wel enige ruimte voor reflectie en toegeven - ook voor het dossier Nieuwegein is dan misschien nog intrekking van lopend beroep te verwachten - maar helaas nog niet voor excuseren en corrigeren. Daarvoor moeten de slachtoffers nog door procederen. Sorry is the hardest word ook voor integriteitonderzoekers uit angst voor de financiële gevolgen. Damage control. Schade te beperken ook met reputatiemanagement…om de eigen integriteit en onfeilbaarheid geloofwaardig te houden.

Wat de geloofwaardigheid betreft. Hij liet melden er nu vanaf te zijn met die klachten bij de tuchtrechters. Maar ook dat zit niet lekker. Intussen is namelijk een nieuwe klacht aanhangig bij de Accountantskamer over verrichtingen van voor zijn uitschrijving als accountant om verder de beroepsregels over professionele integriteit te ontlopen. Die klacht komt ook uit Rotterdam-Feijenoord, nu van een oud-deelgemeentewethouder die net als de heer Yeyden óók moest aftreden door een gesteld onzorgvuldig en ondeugdelijk onderzoeksrapport van BING. De tuchtrechters kunnen dus nog eens op wat andere verrichtingen inzoomen.

Het is bepaald nog niet gedaan met de trouble voor Werkman en het BING van hem en zijn stille mede-aandeelhouders. De trend van de laatste jaren, die van het steeds meer in de problemen komen over gebrekkige onderzoeksmethodiek en slecht/eenzijdig wederhoor, zet zich door. Goed voor de integriteit bij de overheid, speciaal voor Minister Plasterk en de VNG, dat het bekritiseerde acteren van zo’n commercieel bureau verder transparant wordt gemaakt. Leerzame trend die de overheid - niet te vergeten ook potentiële nieuwe slachtoffers! - in nieuwe zaken veel narigheid en (gevolg)kosten kan besparen. BING ook trouwens. Prima trend.

Door Johan op
Naam BING kan beter vervangen worden door naam SLINKS. Ging men tot voor kort altijd standaard in hoger beroep tegen een veroordeling om dit beroep vlak voor de zitting weer in te trekken (Wassenaar en Borne) als uitgekookte mediastrategie, want intrekken van een hoger beroep scoort niet in de media en daardoor raakt zaak in vergetelheid en zet de gedupeerde op jaren achterstand en onzekerheid, in deze zaak gaat BING voor het eerst niet in hoger beroep om negatieve media-aandacht te minimaliseren. Nu kan de lezer denken wat zijn die lui uitgekookt en doortrapt, maar dat is toch hun goed recht ? Alleen past een dergelijk slinks gedrag niet bij een integriteitbureau. Maar verbaast u nergens meer over, want een andere ex directeur van BING die meer (tuchtrechtelijke) veroordelingen heeft dan Holleeder heeft al weer een nieuw integriteitbureau opgericht en de partners van dat nieuwe bedrijf hebben kennelijk geen enkele moeite met zijn indrukwekkende tuchtrechtelijk strafblad.en misschien vinden ze dat juist een pre want met boeven vang je immers boeven. Integriteit hoort domweg niet thuis bij commerciele bureaus!
Door Lianne ter Keurs (regisseur Wmo) op
BING is een meester in krom praten wat recht is, net zoals zij nu doen voorkomen alsof deze uitspraak van dhr Yeyden verwaarloosbare details betreffen. Een tuchtrechter heeft wederom geoordeeld dat het rapport opgesteld door BING onzorgvuldig is. Dat is een hard oordeel, die reflectie en introspectie verdient door de heer Werkman en BING. Het verbaast mij dat BING een uitspraak van de rechter niet erkent zoals je zou mogen verwachten van een buro dat als core bussiness integriteit heeft. BING verwacht wel dat andere partijen hun BING rapporten en conclusies erkennen. Een rechter is echt onafhankelijk. In hoeverre is BING onafhankelijk als commerciële ingehuurde partij van hun opdrachtgever en toekomstige opdrachtgevers in het ons kent ons wereldje. Zover ik weet zijn alle rapporten van BING die voorgelegd zijn aan de accountantskamer, dan wel Centrale Raad van Beroep van bedrijfsleven onzorgvuldig dan wel ondeskundig, beoordeeld, 100 % score. Schrikbarend. Ik zou het als overheidsorgaan/gemeenteraad wel weten als ik op zoek moest naar een onderzoeksburo en zocht nog wel even verder.
Door Peter den Besten op
Heeft iemand weleens bijgehouden:
1. Hoe vaak BING door de rechter op de vingers is getikt?
2. Hoe vaak BING een Hoger Beroep heeft verloren?
3. Hoeveel waarschuwingen de heren Ten Wolde en Werkman al van diverse instanties hebben ontvangen?

Uiteindelijk zijn beiden berispt en zouden zij zijn geschorst (!) net als Moszkowitzs. Warem het niet dat beide heren dachten slim te zijn en zich uit te schrijven uit het register waardoor een dergelijke strafmaatregel niet kon worden opgelegd.

BING gaat verder laf schuilen achter teksten als "De Accountantskamer heeft verder niets te maken met mijn onderzoek en dus heeft een uitspraak geen inhoud". Dan had je de onderzoeken NIET als accountant moeten uitvoeren!

Dat dit bureau zichzelf serieus nog "ONDERZOEKS" bureau noemt? En dat zij verder integriteit niet onderzoeken is inmiddels wel duidelijk aan de hand van tal van uitspraken van de rechter waarin heel duidelijk staat: onzorgvuldig, onprofessioneel en onvolledig!

Ik ben bang dat wij nooit van dit soort lieden en commerciele bureautjes gaan afkomen!
Door Johan op
In het programma Brandpunt zei prof. Boogerts dat de kwaliteit van een onderzoeksbureau boven elke twijfel verheven moet zijn en dat dit de zoveelste uitglijder was van BING en dat hiermee hun autoriteit aangetast is. Welke bestuurder of ambtenaar laat zich nu nog gewilloos naar de slachtbank brengen en werkt nog mee aan de eigen ondergang? De (voormalige)directeuren van BING doen mij denken aan die minister van communicatie van Irak onder Sadam Hussein die keihard bleef ontkennen dat er een conflict was met de VS terwijl je boven zijn hoofd de Amerikaanse bommenwerpers zag vliegen. Ontkenning noemt men dat geloof ik in de psychologie. Het mantra van BING is wij maken nooit fouten en dat noemt men in de psychologie groupthink. Niet 1 medewerker van BING heeft een gemeentelijke of juridische achtergrond en men schroomt ook niet om in hun rapporten allerlei psychologische verhandelingen te geven, maar zij zijn ook geen psychologen. BING focust in de onderzoeken op beelden en niet op feiten. Zijn claimen overal verstand van te hebben, maar de directie bestond hoofdzakelijk uit boekhouders. Nou rekenen kan men dus wel en men heeft uitgetrekend dat je als commercieel bureau nooit excuses moet aanbieden voor grove fouten of fouten moet herstellen en dat je vooral zwaar moet inzetten op marketing en het verkopen van gebakken lucht. Diverse meervoudige kamers van rechtbanken met ervaren rechters hebben in tal van zaken de afgelopen jaren de vloer aangeveegd met hun rapporten, maar BING leest iets heel anders in die uitspraken en is er zelfs blij mee. Want men kreeg op dat ene triviale puntje dat voor BING achteraf zogenaamd het hoofdpunt was toch gelijk. Een ander woord voor integriteit is eerlijkheid, maar dat straalt nou niet bepaald van dat bureau af. Er was in die rechtszaken altijd gedoe over de opdrachten die schimmig waren, over de conclusies die op niets gebaseerd bleken en op een trits van valse slimmigheidjes en truckjes tijdens het onderzoeksproces. Als BING dezelfde regels van het bewijsrecht hanteert als die overal in ons recht gelden zouden zij nooit zulke rabiate kwalificaties hebben kunnen geven, maar ja dan krijg je ronduit saaie weinig geruchtmakende rapporten en dan blijkt het met de integriteit in ons land mee te vallen en dat levert weer geen brood op de plank en tevreden opdrachtgevers op. Blijft men toch nog met die vervelende man of vrouw zitten. Commercie en integriteit blijken moeilijk samen te gaan. Laat toch een deskundig, onafhankelijk onderzoeksbureau zoals BIOS in het vervolg dit soort onderzoeken doen, dan zijn we van een hoop gedoe af. De combinatie van een bestuur die van iemand af wil maar daartoe niet zelf de guts heeft, de semantische goochelaar BING en de media (die daarna het finale werk doen) is een dodelijke mix. Volgens Werkman is BING marktleider,maar hij vergeet daarbij aan te geven hoe men deze positie heeft verkregen. Concurrenten van BING klagen al jaren steen en been over de bevoorrechte positie van BING en vrijwel elke bestuurder of ambtenaar denkt dat BING gelieerd is aan de VNG, maar dat is helemaal niet zo. Na diverse vernietigende uitspraken is het nu zaak dat het bestuur van dit land BING de maat neemt en men heeft alle schijn tegen, ook al is men zelf groot geworden met het vermarkten van die schijn.
Door anne (ambtenaar) op
Ach en alweer leest Bing en nu dus Werkman in de vernietigende uitspraak dat hij maar op 1 punt geen gelijk heeft gekregen. Waar heb ik dat vaker van hem gehoord??

Hoe opvallend dat zij dat toch steeds blijven zeggen omdat anders het afbrokkelend vertrouwen in het bedrijf BING en de onderzoeksmethodiek van dat bedrijf nog verder doorzet. BING heeft gewoon de hele rechtzaak verloren.

Dat BING zich op deze wijze verzet mag verondersteld logisch zijn. BING is dus (terecht) behoorlijk aangeschoten wild. De media neemt steeds minder blad voor de mond.

Daarom probeert BING nu zelfs de persvrijheid aan te pakken (Brandpunt, NRC etc). Hun dreigementen en de tuchtrechtzaken tegen deze journalisten geven aan hoe groot het belang is om de (schijn)integriteit van hun eigen bedrijfje te beschermen.

Daarmee beschermen zij ook de niet integere bestuurders die maar al te graag achter de bedenkelijke conclusies van dit bureau blijven staan….maar de feiten zijn wel juist zeggen ze dan.
BING hoopt dat de storm uiteindelijk overwaait. Maar dat zal niet lukken indien BING steeds opnieuw slachtoffers maakt. Mensen zich gaan verzetten tegen deze BING praktijken. Uitschrijven uit de accountantsregister (zoals ten Wolde en Werkman gedaan hebben) heeft geen zin omdat de manier van werken van BING hetzelfde blijft.

De “betonrot’' doet daarom inderdaad nu al zijn werk. Geen integer bestuurder zal zich nog willen inlaten met dit soort onderzoekers. De teloorgang van BING is allang gaande. Ten Wolde en Kolthoff hebben al het hazenpad al genomen (formeel).. dus wie volgt mag evident zijn.

De werknaam BING zal binnenkort ook wel gaan verdwijnen. Werkman zal dan net als Ten Wolde op een andere naam zijn diensten zal gaan aanbieden. BING is niet meer dan een gehuurd kantoor met wat dossiers. (en een vette bankrekening) maar dat zal gezien de vele civiele gevolgprocedures ook niet meer erg lang duren..

BING heeft zijn krediet verspeeld.... alleen zegt bijna niemand het..
Door Johan op
Leuk gevonden @ Hubert. Trouwens een bijna naamgenoot van je is prof Huberts en laat hij nou de baas zijn van een van de voormalige BING-directeuren die na de uitspraken Schiedam meteen geruisloos van het toneel verdween omdat het hem te heet onder de voeten werd. Hoe ernstig is het om tal van personen ten onrechte te beschuldigen van zaken die zij niet hadden gedaan. De loopbaan van heer Yeyden is naar de knoppen helemaal om niets en hij is er slechts 1 in een reeks van vele gedupeerden van BING. Een andere directeur van BING die wel de Jansen Steur van de accouncy is genoemd vertrok al eerder na een waslijst aan veroordelingen en het zou mij niets verbazen als BING onder een ander naam verder gaat als de civiele rechters nu hun werk gaan doen en de rekening presenteren voor bewust onbekwaam broddelwerk. Geen genade!! En nu 2 directeuren zich heel doortrapt hebben laten uitschrijven als registeraccountant om aan het tuchtrecht te ontsnappen kunnen civiele rechters dat werk gewoon overnemen want de eisen die het maatschappelijk verkeer stelt voor dit soort onderzoeken zijn identiek als die voor accountants gelden. Ook anderen moeten objectief, zorgvuldig, deskundig en integer zijn. Dus toekomstige gedupeerden gewoon naar de civiele rechter gaan en verwijzen naar vonnissen AK en CBb. Welk rechtschapen mens kon bevroeden dat een bureau dat integriteit in de naam heeft het zelf totaal niet is.

Vacatures

Van onze partners