of 64621 LinkedIn

Aanval hoogleraar op SP-afdrachten

Dat stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

De SP-afdrachten aan de partijkas zijn staatsrechtelijk niet in de haak en dienen te worden verboden. Dat stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede en Eerste Kamer maken het salaris van de SP-volksvertegenwoordigers en bestuurders rechtstreeks over naar de partijkas van de SP. De SP-volksvertegenwoordigers krijgen uit diezelfde partijkas een soort samengestelde vergoeding. Die vergoeding wordt op een heel redelijk niveau gebracht omdat gebruik wordt gemaakt van allerlei fiscale constructies, waaronder de fiscale aftrek van de schenking aan de partijkas.

Onafhankelijkheid in gedrang
Via de fiscus wordt volgens Elzinga overheidsgeld gebruikt om de SP aan een flinke kas te helpen voor verkiezingscampagnes en andere activiteiten. ‘Op het eerste oog lijkt de regeling sympathiek. Er wordt flink afgedragen aan de partij en de volksvertegenwoordigers en bestuurders van de SP nemen genoegen met een lager salaris dan andere volksvertegenwoordigers krijgen.’

Toch deugt de constructie volgens hem niet. ‘In de eerste plaats is de afdracht nauwelijks vrijwillig. Bij de kandidaatstelling wordt een cessieovereenkomst getekend die tot de afdracht verplicht. Die cessie (= in dit geval overdracht van inkomen) is staatsrechtelijk ondeugdelijk want in strijd met de publieke orde. Het salaris voor volksvertegenwoordigers is bedoeld om hun onafhankelijkheid te waarborgen. De SP-ers zijn echter financieel met handen en voeten gebonden aan hun partij, waardoor hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Met behulp van dit financiële instrument kunnen de SP-ers binnen de strakke partijlijn worden gehouden en dat is ook de realiteit binnen die partij. Dat overheden meewerken aan deze cessie door het salaris van de volksvertegenwoordigers rechtstreeks over te maken naar de partijkas van de SP is dan ook staatsrechtelijk niet in de haak.’

Fiscale voordelen
Verschillende ministers van Binnenlandse Zaken hebben geprobeerd in te grijpen met als doel om deze cessie te verbieden. Geen van hen pakte door ‘vanwege de partijpolitieke implicaties.’ Een tweede probleem is volgens Elzinga dat de SP op deze manier sterk wordt bevoordeeld door indirecte subsidies van de overheid. Het gebrek aan transparantie ontneemt het zicht op alle fiscale elementen, maar een volksvertegenwoordiger die een lagere vergoeding ontvangt kan profiteren van diverse fiscale voordelen. De overheid loopt dus inkomsten mis, terwijl de SP maximaal profiteert van een regeling die weinig te maken heeft met een vrijwillige afdracht, zoals andere partijen die kennen.

Indirecte overheidssteun
Het geeft volgens de Groningse hoogleraar bovendien ongelijkheid in verkiezingscampagnes omdat de verkiezingskas van de SP door de indirecte overheidssteun altijd de grootste van het land is. ‘Hoog tijd dus om in te grijpen. Het gebruik van een cessie-overeenkomst voor dit doel moet zo snel mogelijk worden verboden. En dus ook de praktijk waarbij de salarissen rechtstreeks worden overgemaakt naar de partijkas van de SP. Als SP-ers op geheel vrijwillige basis de partijkas willen spekken, is dat prima, maar die vrijwilligheid is overwegend afwezig.’

Lees de volledige column in Binnenlands Bestuur nr. 21 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door August Biels (voormalig ambtenaar) op
Beste mevrouw Van Wijnen, raadslid voor de SP te Boxmeer...... Belooft u dat u de volgende keer eerst het stukje zult lezen, en dan pas zult reageren?

Gelooft u mij, dat mag vast wel van Jan Marijnissen!
Door Ivo op
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)"

Maar wel vooraf dwingend afgesproken dat de volledige vergoeding afgedragen wordt aan de partij. De verklaring en belofte van een SP-er moet je dus met een korreltje zout nemen.
Door p op
Een bekend fenomeen. De gekozen constructie roept de (de schijn van) dwang af. Wat ook blijkt als een SP bestuurder onder de 'vrijwillige' cessie uit wil. Dan is hij/zij meteen lid af...

En @Mariëlla ik vind het altijd een aparte redenering die afdracht. Als we in Nederland gezamenlijk een afspraak hebben wat een redelijke vergoeding is voor bepaalde werkzaamheden dan vind ik het vreemd dat juist een Sociale partij als de SP als ze zelf 'werkgever' zijn daar onder kruipt met 'vrijwillige' afdrachten.

Door Mariëlla van Wijnen-Heijs (Raadslid SP Boxmeer) op
Beste Hans Bekkers.
Bij de SP vindt je geen mensen die functies vervullen alleen om een extra inkomen te hebben. Wij zijn solidair aan alle andere leden die geen betaalde functie hebben binnen de SP en ook hard werken voor de SP. Daarnaast kunnen we door onze geheel vrijwillige afdrachtregeling onafhankelijk van donoren ons werk doen en kunnen we dus door deze 100% onafhankelijkheid ons werk in de politiek naar eer en geweten en zeer gedreven uitvoeren.
Ook u mag vrijelijk stichtingen met een ANBI status steunen en dat aftrekken van de belastingen. Deze vrijheid heeft iedere Nederlander.
Door Wouter op
De lijn van Elzinga is niet te volgen. Er worden allerlei argumenten aangedragen die vervolgens teniet worden gedaan door de conclusie dat het prima zou zijn indien er sprake zou zijn van vrijwilligheid. Dat laatste spreekt hij tegen, terwijl volgens mij elke SP'er heel goed weet waaraan hij begint. In die zin is er geen dwang, je hoeft geen volksvertegenwoordiger te worden voor de SP.

Dat de SP met haar afdrachtsregeling een modaal salaris regelt voor haar Kamerleden is prijzenswaardig. Zeker omdat tegelijk wordt gepleit voor een verlaging van het salaris en ontslagvergoeding voor Kamerleden. Met een modaal salaris blijft een Kamerlid financieel onafhankelijk en je weet zeker dat iedereen uit oprechte gedrevenheid begint aan de klus en niet om er zelf beter van te worden. Dat zie je aan SP vertegenwoordigers, ze zeggen waarop het staat en zijn doorgaans zeer integer. Dat kan niet van elke partij gezegd worden.
Door M. Kap op
Klopt als een bus. Gek dat SP het voor de armen op wil nemen maar zelf het meeste geld op de bank heeft staan. De SP lijkt wat dat betreft wel op het Vaticaan
Door August Biels (voormalig ambtenaar) op
Ik ben het niet eens helemaal oneens met Elzinga.

Maar deze publicatie zo vlak voor een verkiezingsjaar? Toeval? Dit had evengoed een jaar eerder of een jaar later gepubliceerd kunnen worden.

Vacatures

Van onze partners