of 59212 LinkedIn

Aantal verzoeken voor hergebruik overheidsinfo daalt

Het aantal verzoeken op basis van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (Who) is flink afgenomen, tot minder dan één per jaar per gemeente. Dat wordt duidelijk uit de Quick Scan die VNG Realisatie heeft uitgevoerd.

Het aantal verzoeken op basis van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (Who) is flink afgenomen, tot minder dan één verzoek per jaar per gemeente. Dat wordt duidelijk uit de Quick Scan die VNG Realisatie heeft uitgevoerd.

Scherpe daling
VNG zette voor het onderzoek een vragenlijst uit onder alle gemeentesecretarissen, waarvan ongeveer 33 procent respons gaf. De daling is volgens VNG ontstaan door nieuwe wetgeving die misbruik aan banden legt. ‘Het aantal verzoeken laat een scherpe daling zien per 2017, na het van kracht worden van de wet om misbruik van de Who en Wet openbaarheid van bestuur tegen te gaan. Het lijkt erop dat door de nieuwe wet dit knelpunt bij de uitvoering van de Who grotendeels is opgelost, maar het valt niet helemaal uit te sluiten dat gemeenten slachtoffer worden van treiteraars’, schrijven de onderzoekers.


Verzoeken niet meer lucratief door nieuwe wetgeving

Er was wat betreft het aantal verzoeken bij de ondervraagde gemeenteresecretarissen in 2016 een grote piek waarneembaar met 97 verzoeken. In 2017 bedroeg het aantal binnengekomen verzoeken 19.

Het totaal aantal Who aanvragen van alle respondenten over alle jaren bedraagt 130. Een mogelijke verklaring voor de daling is volgens de onderzoekers dat in 2016 enkele misbruikers waren die bij meerdere gemeenten hetzelfde Who-verzoek hebben gedaan, met als doel er geld uit te halen door middel van de dwangsom die gold wanneer gemeenten niet op tijd aan het verzoek voldoen. Doordat er sinds 1 oktober 2016 nieuwe wetgeving van kracht is gegaan, is dergelijk misbruik aanvechtbaar en niet langer lucratief. 


Helft van de tijd gaat naar bezwaarprocedures 

Gemeenten zijn op grond van de Who verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data voor hergebruik beschikbaar te stellen. De tijd die een afhandeling van een Who-verzoek kost is volgens de onderzoekers ongeveer zestig uur per aanvraag. Er blijft dertig uur over wanneer beroeps- en bezwaarprocedures niet worden meegerekend. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.