of 64120 LinkedIn

Aangifte wegens declaraties oud-burgemeester Schiedam

Wilma Verver, voormalig burgemeester van Schiedam
Wilma Verver, voormalig burgemeester van Schiedam
59 reacties

De Schiedammer Fred van Overbeeke gaat woensdag aangifte doen tegen onder anderen oud-burgemeester Wilma Verver-Aartsen van Schiedam. Zij moest het veld ruimen nadat ze werd beticht van machtsmisbruik.

Declaraties
Dat maakte Van Overbeeke dinsdag bekend. Ook doet hij aangifte tegen de voormalig locoburgemeester Menno Siljee en de toenmalig directeur financiën van Schiedam omdat die de declaratie hebben ondertekend. Van Overbeeke vindt dat de drie personen moeten worden vervolgd. ,,De zaak blijft nu boven de markt hangen en dat is niet goed voor Schiedam'', aldus Van Overbeeke.

Veiligheidsglas
Verver zou veiligheidsglas in de ramen van haar woning hebben laten plaatsen en de rekening daarvoor bij de gemeente hebben ingediend. Ze zou daarbij niet de nota hebben overlegd. Van Overbeeke, die de declaraties na een zogeheten Wob-verzoek in handen kreeg, stelt dat er een eind aan de discussie moet komen. Via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) kunnen mensen inzage krijgen in informatie van de overheid.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan op
Waarde Burgermans, excuus voor de wellicht generaliserende toon, maar een grondige lezing van het BING rapport met een kritische en juridische bril laat weinig aan de verbeelding over. Het is een sprookje en er wordt heel eenzijdig naar het doel toe geredeneerd en dat noemen we tunnelvisie. Ontlastende verklaringen en bewijzen werden stelselmatig weggelaten. Verver had een aantal vijanden en die werden ruim aan het woord gelaten over wat zij via via hadden vernomen. Positieve zaken werden weggelaten. Geen rechter zou een spaan van zo'n bewijsllast overlaten. De accountantskamer deed in deze zaak 2 uitspraken die haaks stonden op elkaar en alleen de voor Verver nadelige uitspraak werd uitvergroot. Er was in Schiedam een uiterst complex krachtenveld binnen raad en college en Verver was slechts een onderdeel daarvan. Collegeleden waren aan elkaar gewaagd en na haar komst werd er in Schiedam op vele terreinen topprestatie neergezet. Er was wel een set van spelregels voor declareren en de ambtelijke managers behoorden voor hun komst bij Schiedam tot de absolute top op hun vakgebied en gaven dagelijks repliek aan de bestuurders op ongezoute wijze en lieten niet over zich lopen. Het beeld van slaafse jaknikkers slaat heelmaal nergens op. En een angstcultuur was er na het BING-rapport en niet daarvoor. Ook binnen grote delen van het ambtenarenapparaat heerste een sterke anarchistische onderstroom. Vreemd dat al die bestuurdres en ambtenaren er in de Schiedamse context achteraf zo bekaaid afkwamen. Op zijn minst zou de vraag gesteld moeten worden hoe zoiets kan? Er heerst bij een deel van de Schiedamse bevolking een extreem soort anarchisme en niemand deugt in hun ogen. Omdat het nieuwe beleid gebaseerd is op verkeerde aannames zal er geen zegen op rusten. Er was in essentie maar 1 probleem men wilde kostte wat kostte af van Verver en men koos daarvoor de slechts denkbare en meest kostbare en meest destructieve weg. Zoek er niet meer achter want er is niet meer. Er werd niet met geld voor persoonlijke doelen gesmeten.....het bekt goed maar het is muv misschien een paar extremiteiten een fabel. Financieel is de stad zo afgezakt dat binnen 2 jaar voor een failissement gevreesd moet worden. De nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris zijn als helden binnengehaald, maar in Schiedam duurt dat warme gevoel maar even en die stad heeft al meer dan 25 jaar een negatieve reputatie dus ver voor de Ververperiode. De zwaarste kwalificatie die ik in sommige cases zou geven is die van beetje dom of naief, maar meer ook niet.
Door Burgermans op
Excuses,
"minachtende badinerende" is een beetje teveel van het goede. 'Badinerende' hoort niet thuis in deze zin.
Door Burgermans op
Waarde Johan,
Fijn dat u weer de moeite neemt om te reageren. Beduidend minder prettig is de wijze waarop u uw bijdrage van 13.01 uur van een nogal minachtende badinerende slotzin meent te moeten voorzien. ("Jullie opzet en jullie leugens.")

Ik behoor niet tot een groep die u -in uw beantwoording richting mij- kunt duiden als "jullie". Voor alle duidelijkheid, de kwestie Verver intrigeert mij al geruime tijd en van een (niet al te forse) afstand heb ik de zaak gevolgd. Enerzijds vanwege interesse en anderzijds vanwege raakvlakken met mijn eigen werkomgeving.

In uw bijdragen bent u vooral bezig met ontkennen en gaat u voorbij aan de vragen die ik u heb gesteld. Mogelijk bent u bereid deze alsnog te beantwoorden om zo de discussie op niveau met elkaar te kunnen blijven voeren.

En ja... ingeval u uw gelijk kunt aantonen zullen er vermoedelijk meerdere mensen zijn die geïnteresseerd zijn in uw kant van het verhaal.
Door Johan op
Haat verblindt! Het staat vast dat Verver controversieel was door haar gedrevenheid, tomeloze inzet en directheid. Maar vergelijk de casus eens met die van bondscoach van Gaal. Volgens velen een vakman maar door zijn optreden roept hij weerstand op, maar het is iets geheel anders dan hem ervan te betichten dat hij na de trainingen de voetballen ontvreemdt en mee naar huis neemt. Dat is volgens mij de kern van deze hele zaak. Allergie is iets anders dan niet-integer gedrag. Stel je nu eens voor dat ik gelijk heb, denk je dan dat de aanstichters in Schiedam dit willen horen?
Door Johan op
Beste Burgermans,

Bijna raak is helemaal mis. Niet 1 casus van het ING-rapport kan de toets der kritiek van een jurist doorstaan, maar laat ik ter adstructie de belangrijkste casus typeren, de teruglopende inkomsten van de aannemer. Het AD meldde voor het onderzoek in het bezit te zijn van een mail waaruit bleek dat Verver opdracht had gegeven geen zaken meer te doen met de aannemer. BING besteedt 50 pagina's van de 150 om zich in allerlei bochten te wringen omdat men kennelijk teleurgesteld was dat er geen direct bewijs gevonden was. Het AD meldde na het onderzoek nooit de mail te hebben gehad en BING concludeerde dat Verver zich soms negatief over aannemer had uitgelaten en dus de schijn tegen had. Op facilitaire opdrachten werden ruim 8 maanden voor het conflict tussen haar en de aannemer in eigen beheer gedaan omdat dat veel goedkoper was.Niet zij maar een wethouder van de SP ging over die facilitaire afdeling en deze zou zich nooit voor haar karretje hebben laten spannen. Voor BING is dat gat van 8 maanden geen enkel probleem, maar een jurist noemt zoiets een bewijs uit het ongerijmde en het ontbreken van causaal verband en zo kan ik van elk voorbeeld wat je noemt gehakt maken. Het is allemaal informatie van personen die op grote afstand stonden van de materie, gekwetst of gefrustreerd waren en haar nu eens een hak wilde zetten omdat zij haar niet mochten, maar niet 1 casus is met bewijs gestaafd. En ook het zoontje van Leemhuis kreeg een tijdelijk contract zoals dagelijks in heel Nederland zonder werving gebeurt omdat in Schiedam niemand dat lakeiwerk wilde doen 7 dagen per week van vroeg tot laat voor een hongerloontje. Hij was de enige ezel die het wel wilde. Er was werk voor 3 personen, Dat er geen vacatureruimte was heeft niets met integriteit te maken en hij kreeg pas 2,5 jaar daarna die baan en zo kan ik wel doorgaan. Bepaalde personen in Schiedam (buurman, aannemer, paar gekwetste ambtenaren, paar rancuneuze politici en journalisten) lustten Verver niet en zij moest hoe dan ook hangen. Dit lijkt me niet bepaald iets waar je als Schiedammer trots op kan zijn als je zo je nest vervuilt zonder gegronde reden. De ongekende felheid waarmee op tegengeluiden wordt gereageerd is veelzeggend over de hetze die er nu al 1,5 jaar in Schiedam heerst. Vergeet die Verver jullie opzet is geslaagd je bent van haar af en dat is wat waar jullie al jaren van droomden. Jullie leugens zijn zo gecultiveerd dat je er zelf echt in bent gaan geloven.
Door Burgermans J. op
Beste Johan,
Ik kan niet anders dan constateren dat u over inside informatie moet beschikken welke u kennelijk in staat stelt om een ander licht te laten schijnen op de kwestie Verver. Dat is interessant en zal ook zeker bij vele anderen op een luisterend oor kunnen rekenen.
Heb gisterenavond nog maar eens op het gemak het BING rapport doorgelezen. Daarin vind ik toch ook nog wel wat andere zaken die nou niet bepaald gekenschetst kunnen worden als voorbeelden van "goed openbaar bestuur".

-de invloeduitoefening op de bezwaarschriftencommissie (7.5)
-inschakeling van bedrijf zoon van burgemeester (7.6)
-postbehandeling door burgemeester (7.7)
-de afgedwongen inzage in de Gemeentelijke Basis Administratie (7.8)
-tal van kwesties met de directe buren / woonomgeving van de burgemeester (7.9)
-de aanstelling van een privé relatie als afd. hoofd communicatie (7.11)
-de subsidie verlening aan de jazzclub van de man van de burgemeester (7.12)
-en ga zo maar door.

Verver heeft Bing aangeklaagd en voor de accountantskamer gesleept. Ik dacht toch echt eerder gelezen te hebben dat ze -in al haar klaagpunten- in het ongelijk is gesteld. Dan is dat rapport toch zeker niet gekraakt, zoals u stelt?

Een andere opmerkelijke zaak betrof de taxatie van het woonhuis van de burgemeester door een 2-tal taxateurs. Die taxateurs, Johan, zijn door de tuchtraad van hun beider branche organisaties berispt vanwege frauduleus handelen en het afgeven van extreem hoge taxatiewaarden. Waarom en op wiens verzoek?

Bedreigen is verwerpelijk en mag niet ongestraft blijven. Maar, het is ook gemakkelijk roepen en het biedt een mogelijkheid om je je daar dan achter te verschuilen. Zou dat niet meer het geval zijn geweest? Als er echt sprake is geweest van bedreigingen op dat internetforum zou er toch allang zijn ingegrepen?

En wat bedoelt u nu met, "de directeur had regie helemaal niet en geloofde domweg niet meer in zijn leidinggevende die nog geen eitje kon bakken." Was de directeur incompetent of waren alle leden van het GMT incompetent?

Met betrekking tot de aanstelling van de zoon van Leemhuis laten de bladzijden 57 en 58 van het BING rapport niets aan duidelijkheid te wensen over. Er bestond geen vacature en door interventie van de burgemeester is er iemand aangenomen en is er een functie gecreëerd. Loopjongen of chef lege dozen, doet dan toch niet ter zake?

De declaraties tonen aan dat er minstens op een zeer lichtzinnige wijze is omgegaan met het uitgeven van gemeenschapsgelden. Dat staat inderdaad niet gelijk aan zelfverrijking. Het college had -onder aanvoering van de burgemeester- beter moeten weten en ook het goede voorbeeld moeten geven. Uit het onderzoek van Ernst & Young naar het declaratiegedrag is gebleken dat het de gemeente ontbeerde aan duidelijke richtlijnen voor declaraties en dat er geen heldere procedures bestonden. En, dat dit nimmer onderwerp van gesprek is geweest in het college. Dat Johan, zegt toch eigenlijk al wel genoeg over de kwaliteit van de bestuurders in genoemde periode? Een goed functionerend college en een nog beter functionerende gemeentelijke directie hadden dit toch nimmer zover laten komen?

Veiligheidsglas woning: als Verver kan aantonen dat er betaald is, dan is er toch niets aan de hand. Ze is hiertoe uitgenodigd door de commissie die onderzoek heeft gedaan naar het declaratiegedrag. Kennelijk heeft ze geen bewijsstuk kunnen en/of willen overleggen. Dat is toch vreemd?

Door Dik T.E. Vreden (Communicatieadviseur) op
Johan/Klaas denkt goed ingevoerd te zijn en draait weer eens zijn goed gedeclareerde verhaal af.

Sinds Dirk is de geloofwaardigheid van Klaas beneden NAP (Nieuw Almerens Peil) gezakt.
Jammer.

De Schiedamse burger wacht de loop der dingen met grote belangstelling af.

Door johan op
1. Hoeveel mensen hebben geen problemen gehad met sjoemelende slecht presterende aannemers? De bewiste aannemer werd niet lang geleden door de NMA op vingers getikt en heeft voor tonnen geschikt om straf te voorkomen.
2.Vrijwel alle ambtenaren waar zij direct mee te maken had liepen met haar weg. Alleen droeftoeters dioe niets presteerden vreesden haar en maakte misbruik van het onderzoek om anoniem rekening met haar te vereffenen.
3. BING schrijft op wat opdrachtgever wil horen en landelijk is het rapport gekraakt omdat het veel op de Story lijkt maar geen spoor van bewijs levert;
4. Verver stapte eerder op omdat haar leven tot een hel wordt gemaakt en zij en haar gezin bedreigd werden en een locaal internet forum anoniem haat zaait en Justitie grijpt niet in ivm vrijheid van meningsuiting.
5. Directeur had regie helemaal niet en geloofde domweg niet meer in zijn leidinggevende die nog geen eitje kon bakken
6. Rapport is zo ondermaats dat het de lachers in heel bestuurlijk Nederland op de hand kreeg. Geen spoor van een bewijs en directeur BING is door tuchtrechter een disciplinaire maatregel opgelegd omdat het onderzoek niet objectief, niet zorgvuldig, niet integer en niet professioneel was (waarom schrijft niemand daar iets over ?) Het rapport is een kruising tussen de Story en Prive en gaat er in als een borrel in een ouderling maar er klopt feitelijk geen donder van.
7 de overige collegleden stapten op onder ongehoorde druk vanuit hun achterban door het haatklimaat wat op het internetforum werd gezaaid. Er gaat voortdurende een dreiging uit van die berichten. De meeste collegeleden zaten er pas en worden op 1 hoop gegooid met oudgedienden en hebben helemaal niets misdaan. De gekte overheerste.
8 Onder strakke regie wordt Verver in de media kapotgeschreven.
9.De zoon van Leemhuis is helemaal niet door haar aangenomen en het gaat om de lichts denkbare functie van loopjongen en de vele publiciteit erover wijst op een hetze en op wraak van een enkele haatdragende ambtenaar die ze al jaren niet allemaal op een rijtje had en dikke maten was met de betrokken journalististen.
9. De gemeenteraad had alles geeist omdat in Schiedam de straat regeert en het internetforum dagelijk de politici onder ongekende druk zet.
10. Er is helemaal niets verkeerd geweest aan declaratiegedrag collegeleden maar dat verkoopt slecht in de media en men wil maar niet horen dat er niet onrechtmatig is gehandeld en er geen zelfverrijking heeft plaatsgevonden. Dat past niet in het geschapen haatklimaat vergelijkbaar met de Puttense zedenzaak. OOk daar bleek er sprake van massahysterie. .
12 Een raadsenquete over niets is weggegooid geld, Er werd totaal niet op losgedeclareerd, er kon vrijwel nooit wat en enkele zaken werden extreem zwaar aangezet in de media.
13. Die Meijer van de VVD is misschien een van de weinigen die zijn verstand nog niet heeft verloren.
14. Het ging nog over 2 declaraties en die gekken van dat internetforum hebben het imago van Schiedam voor jaren verwoest want er was geen zak aan de hand. Het enige dat men aantoonde was dat Verver invloedrijke vijanden bij de media had. Misschien is dat haar enige en grootste fout. Zij was controversieel vanwege haar directheid en gedrevenheid .Haar stijl paste niet bij dit linkse bolwerk.
17 Terwijl de kogels je in dit gebied regelmatig om de oren vliegen gaan we kostbare tijd van Justitie steken in dit soort inzin van een opgezweepte seniele bejaarde ??????

JUSTITIE PAK DAT INTERFORUM AAN WEGENS SMAAD EN LASTER en Schiedam wordt weer een normale saaie stad die het altijd al was


Door Burgermans, Rijnmond regio op
1. gedoe met een beslaglegging op het woonhuis door een aannemer die nog zo'n 3 ton van Verver tegoed heeft
2. ambtenaren doen een boekje open over machtsmisbruik, vriendjespolitiek en integriteitschendingen door de toenmalige burgemeester.
3. Bureau BING wordt ingevlogen en doet onderzoek.
4. Kennelijk voelt Verder al aankomen wat er uit het BING onderzoek naar voren gaat komen en stapt in juni 2011 op. Natuurlijk wel met een fraaie wachtgeldregeling en een door de CvdK geregeld "eervol ontslag."
5. de directeur van de gemeente is dan al vertrokken want ook hij voelt nattigheid en is de regie volkomen kwijt.
6. eind augustus 2011 is de presentie van het BING rapport en de uitkomsten zijn ronduit schokkend te noemen.
7. De overige leden van het college stappen op omdat zij niets hebben gedaan om de blonde tornado in bedwang te houden.
8.CvdK Franssen benoemt Joan Leemhuis-Stout,de vriendin van mw. Verver, tot waarnemend burgemeester. Verver sleept totaal onverwacht nog eeen prijs binnen en dat is die van de bestuurlijke Patjepeeër van het jaar 2011 (Premtime)
9. Daarvoor moet eerst de zoon van Leemhuis Stout (JanWillem) even geparkeerd worden in Dordrecht. Leemhuis jr. is op oneigenlijke gronden in Schiedam aangenomen door Wilma Verver-Aartsen.
10. de gemeenteraad eist een onderzoek naar het declaratiegedrag van Verver en de overige collegeleden.
11. Ernst & Young onderzoekt en rapporteert. Een nietszeggend rapport dat heel veel vragen oproept.
12. De raad wil een enquete maar krijgt hiervoor niet de benodigde meerderheid van de stemmen bij elkaar. Met name de drie eerder afgetreden (en direct weer in de Raad teruggekeerde) wethouders <???> weten de zaak aardig te masseren /traineren.
13. uiteindelijk gaat er een onderzoekscommissie aan de slag, waarvan iedereen eigenlijk al weet dat er niets bijzonders aan het licht zal gaan komen. De voorman van de VVD in Schiedam, Hans Meijer, is de grootste tegenstander en wil eigenlijk helemaal geen onderzoek. Er is immers niets aan de hand!
14. het is dus niet echt opmerkelijk dat de volledig gedownsizede uitkomsten van het onderzoek van de commissie inderdaad aanstuurt op het snel dichtgooien van de boeken en het advies afgeeft om toch vooral maar vooruit te gaan kijken!
15. de inwoners van Schiedam zijn al het bestuurlijk geblunder en politieke spelletjes inmiddels meer dan zat en één van die inwoners meldt over te zullen gaan tot het doen van aangifte tegen Wilma Verver (VVD), ex wethouder Menno Siljee (PvdA) en voormalig directeur Michel van de Groenendaal. Reden hiervoor is dat de drie hun handtekening hebben gezet onder declaratie van Verver (levering van veiligheidsglas voor haar woonhuis) zonder dat deze was voorzien van afschriften van een betalingsbewijs en/of kwitantie. Ook blijkt dat de aannemer het geld nooit heeft ontvangen van Verver.

Dit zijn de meest prominente highlights van een -op alle fronten- falend gemeentebestuur en een in een diepe winterslaap gesukkeld college van de stad Schiedam gedurende de periode juni 2006 t/m begin december 2012.

Vreemd hè, dat gebrek aan vertrouwen in het openbaar bestuur in het algemeen en dat van het bestuur van de stad Schiedam in het bijzonder!