of 64231 LinkedIn

Aangifte wegens declaraties oud-burgemeester Schiedam

Wilma Verver, voormalig burgemeester van Schiedam
Wilma Verver, voormalig burgemeester van Schiedam
59 reacties

De Schiedammer Fred van Overbeeke gaat woensdag aangifte doen tegen onder anderen oud-burgemeester Wilma Verver-Aartsen van Schiedam. Zij moest het veld ruimen nadat ze werd beticht van machtsmisbruik.

Declaraties
Dat maakte Van Overbeeke dinsdag bekend. Ook doet hij aangifte tegen de voormalig locoburgemeester Menno Siljee en de toenmalig directeur financiën van Schiedam omdat die de declaratie hebben ondertekend. Van Overbeeke vindt dat de drie personen moeten worden vervolgd. ,,De zaak blijft nu boven de markt hangen en dat is niet goed voor Schiedam'', aldus Van Overbeeke.

Veiligheidsglas
Verver zou veiligheidsglas in de ramen van haar woning hebben laten plaatsen en de rekening daarvoor bij de gemeente hebben ingediend. Ze zou daarbij niet de nota hebben overlegd. Van Overbeeke, die de declaraties na een zogeheten Wob-verzoek in handen kreeg, stelt dat er een eind aan de discussie moet komen. Via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) kunnen mensen inzage krijgen in informatie van de overheid.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim van Zon (burger) op
Onder mijn eigen naam post ik soms artikelen op het forum Schiedamstad dat een rol is gaan spelen in de commentaren op een kort bericht in Binnenlands Bestuur dat een burger aangifte heeft gedaan tegen de voormalige burgemeester van Schiedam, een voormalig wethouder en de voormalig directeur Financiën van de gemeente. Opvallend is dat enkele anonieme posters zich in hun commentaren niet beperken tot de zaak in kwestie en de reden van de aangifte maar een uitzinnige poging doen recht te praten wat krom is in het totale dossier. Juist degene die de aangifte gedaan heeft is op een objectieve wijze te werk gegaan nadat hij met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur inzage heeft gevraagd in declaraties van het gemeentebestuur over de periode 2008 tot 2010. Zonder commentaar zijn opvallende nota’s op het forum geplaatst en heeft een ander lid van het forum duiding gegeven aan de omvang en typering van de nota’s en declaraties. Daaruit is naar voren gekomen dat er, met name door de ex-burgemeester, op kosten van de burger excessief gedeclareerd is. Ondanks dat er sinds 2007 een ook door de Gemeente Schiedam ondertekend Integriteit bestaat zijn deze, voor iedere burger als normaal beschouwde richtlijnen met voeten getreden. Daarnaast zijn nog meer onregelmatigheden aan het licht gekomen zoals het op kosten van de gemeente laten maken van portrettekeningen die ook in de privéwoning van de burgemeester opgehangen werden. Het voert te ver om hier meer voorbeelden van te vermelden. Toen echter de gemeenteraad na een intern georganiseerd raadsonderzoek de zaak onder het tapijt wilde moffelen heeft de heer Van Overbeeke, zich beroepend op zijn recht als verdediger van het algemeen belang, aangifte gedaan.
Weinig lezers van Binnenlands Bestuur zullen zich verdiept hebben in de zaak en daardoor grijpen enkele commentatoren het bericht aan om schijnbewegingen te maken die niet alleen los staan van dit specifieke geval maar ook pertinente onwaarheden te debiteren die ten gunste van de ex-burgemeester zouden moeten uitvallen. Om dan tevens tot de slotsom te komen dat een aantal fanatiekelingen op een forum een complete hetze begonnen zijn tegen Wilma Verver. Het feit is echter dat Verver een declaratie heeft ingediend voor het aanbrengen van veiligheidsglas in haar woning, dat er geen onderliggende betalingsbewijzen zijn geleverd, dat ex-wethouder Siljee en ex-directeur Financiën de betaling aan Verver gefiatteerd hebben en dat de aannemer die het glas geplaatst heeft verklaard heeft dat betaling nooit heeft plaatsgevonden. In feite zou de zaak simpel opgelost zijn als Verver een betaalbewijs overlegd had. De aangifte is gebaseerd op het idee dat de ex-burgemeester ruim 6.500 euro in eigen zak gestoken heeft en dat dit bedrag de burgers van Schiedam ontstolen is. De aangever heeft overigens inmiddels op het forum Schiedamstad in een uitgebreid en helder exposé aangegeven wat zijn beweegredenen zijn.
Het is begrijpelijk dat dit op zichzelf staande geval in een bredere context geplaatst kan worden. Want tenslotte:
- verschenen er in het AD berichten over een privé-conflict tussen ex-burgemeester en een aannemer,
- circuleerden er geruchten over het ‘kaltstellen’ van de aannemer voor gemeenteopdrachten door de burgemeester persoonlijk,
- circuleerden in de stad al tal van geruchten over het zonnekoning-gedrag van de burgemeester
- was bekend dat de burgemeester het in privé niet nodig vond om rekeningen van ingeschakelde ondernemingen te betalen – en verschenen hierover ook verhalen uit de pre-Schiedam periode
- speelde een privé-conflict met de buren (die door de rechtbank in het gelijk gesteld waren)
- speelde een zaak van een ondernemer die ten einde raad was en door toedoen van de burgemeester in de cel gezet werd wegens bedreiging (tot in hoger beroep is de man tweemaal vrijgesproken)
- maakte de gemeente Schiedam gebruik van de diensten van een chauffeursonderneming waarvan haar zoon mede-eigenaar was en is inmiddels bekend dat, ondanks een ontkenning harerzijds, zij een rol had in het inhuren van deze firma,
- werd de zoon van mevrouw Leemhuis-Stout, die in een later stadium interim-burgemeester van Schiedam zou worden, dankzij Wilma Verver aangesteld bij de gemeente (alwaar zijn meest nuttige taak het uitlaten van de hond van de familie Verver was),
- was ook bekend dat Verver een simpel credo voor de ambtenaren had: of je bent voor me of je ligt er uit,
- werden twee taxateurs van het huis van de Ververs veroordeeld wegens frauduleus handelen en het doen van te hoge waardebepaling van het woonhuis van de Ververs (waarbij nooit te bewijzen zal kunnen worden dat dit op instigatie van de ex-burgemeester gedaan is),
- maakt het BING-rapport, dat na het schielijk verdwijnen van de burgemeester verscheen, melding van een aantal andere kwesties die Burgermans J. al in de commentaren alhier opgesomd heeft.
De commentator Johan (waarvan beweerd wordt dat het de nickname is van voormalig ‘top’ambtenaar Hans Boet) maakt het in zijn post op 12 december wel heel bont door een serie punten te noemen die hetzij onwaar zijn, hetzij een opiniërend karakter hebben. Het is een optelsom van fictie en onwaarheid die hij op dit podium plaatst. Bij mij rijst de vraag welk belang deze Johan heeft bij het vertroebelen van een journalistiek bericht over het doen van aangifte door een burger die geen vertrouwen heeft in het zelfreinigend vermogen van B&W en gemeenteraad in Schiedam. Zijn taalgebruik en stellige beweringen passen wel bij de manier waarop Hans Boet (bijnaam Cowboy Boet – een bijnaam die hij zelf ook eer aandeed met zijn Facebook-postings). Ik heb zelf de speciale gemeenteraadsvergadering bijgewoond die belegd was naar aanleiding van het raadsonderzoek rond wat is gaan heten ‘de bonnetjesaffaire’ en ben geschrokken van het niveau van de gemeenteraadsleden en de machinaties van de lokale VVD en PvdA met in het kielzog coalitiepartijen Groen Links en CDA. Ik ben blij dat iemand het aandurft om de zaak alsnog aan de kaak te stellen. Op 1 punt ben ik het met Johan eens als hij op 13 december meldt dat een gedegen politieonderzoek een ander licht op de zaak zou werpen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een strafrechtelijk onderzoek ook tot strafrechtelijke vervolging op meerdere punten zou leiden.
Door Kees op
Geachte Burgermans, in januari/februari 2011 begon de opstartfase van een herbenoeming van Verver. Ruim daarvoor werd er intern druk gespeculeerd dat zij hoe dan ook ten val moest worden gebracht door een handjevol extreem fanatieke tegenstanders, politici, journalisten, ambtenaren, aannemer e.d. Deze op het forum overactieve door haat en emotie gedreven agitatoren wachtten precies het juiste moment af en gingen toen actief via het forum allemaal laster verspreiden voorafgaande aan het onderzoek. Het AD claimde in het bezit te zijn van een voor Verver belastende mail en dat bleek achteraf gelogen. Los van wat Verver wel of niet verkeerd heeft gedaan, het valt misschien in het niet bij dat stiekeme achterbakse gedrag van die lieden. Internetbashing en onbeperkte mediavrijheid is volgens mij zeer gevaarlijk. Onlangs las ik verhaal dat de Telegraaf met opzet iemand in kwaad daglicht had gesteld, terwijl men wist dat het gelogen was. Is dat misdadig of niet? Het leven van deze Rotterdamse ondernemer werd er door verwoest. Is het gewenst dat ons binnenlands bestuur afglijdt naar het niveau waar de straat regeert? Er zit zoveel haat en frustratie jegens het openbaar bestuur. Dat lijkt me niet gezond, de meeste bestuurders doen elke dag keihard hun best en misschien zijn de verwachtingen wel veel te hoog gespannen. Verver werd door velen begin 2011 op handen gedragen en bracht het ook tot plaatsvervangend korpschef van deze regio. Het is domweg onmogelijk dat er ineens niets meer van iemand deugt en zij een radicale persoonsverwisseling heeft ondergaan. Aangifte tegen een oud burgemeester doen omdat deze nog een bonnetje moet overleggen, ziek vind ik het. Laat die vrouw met rust.
Door Burgermans op
@Sal,
toch nog maar even de moeite genomen om via google wat naspeuring te doen naar CV, palmares en/of conduïtestaat. Echter tevergeefs. Dat vind ik wel opmerkelijk en niet passend bij een openbaar bestuurder van een dergelijk formaat. Daar moet toch meer over bekend zijn?

Voor wat betreft dat forum. Heb er al het nodige op gelezen en ja.. de schrijvers aldaar zijn duidelijk niet gelukkig met de gang van zaken in Schiedam en de wijze waarop collegeleden en de gemeenteraad geacteerd hebben. Bedreigingen of wat daar voor door moet gaan ben ik er (vooralsnog) niet tegen gekomen. Al met al bevat dat forum een berg aan informatie welke voor niet insiders nauwelijks goed valt te bevatten. Ik laat dat Schiedam stad dan ook fmaar voor wat het is en verdiep me, bij voorkeur, zelf in de kwestie omdat ook ik van mening ben dat onterecht beschuldigen van personen nimmer valt te accepteren.
Door Joop op
Frank helemaal mee eens! Die lui zijn ronduit ziek en zijn totaal geobsedeerd. Get a Life. Ga het aantal draaiingen van de Schiedamse windmolens tellen. hahaha.
Door Frank op
Ik heb dat internetforum Schiedam eens bestudeerd, tjezus hoe kan je zoiets gedogen als Justitie? Wat een fanatieke haatdragende lieden zeg. Een sekte is er niets bij. Als je collectief en anoniem smaad en laster verspreid is dat dan geen criminele organisatie? De sekteleider is ene Tegellichter. Nou die zouden ze graag bij het Vaticaan inlijven wat een gluiperd zeg.
Door Johan op
Ik hoop dat iedereen veel van deze zaak geleerd heeft. Alleen maar verliezers en schade. Het aangifte doen tegen een persoon wetende dat het leven van die persoon al verwoest is getuigt van een haatdragendheid die niet echt past bij de Kerstgedachte. Wat wil die Schiedamse Benidormbastard nou precies? Brandstapel, vierendelen, de waagschaal, electrocutie door Tegellichter ? Ik hoop dat de nieuwe burgemeester deze lieden van het forum eens goed toespreekt en aangeeft dat zij de stad verwoesten met hun destructief gedrag en lulkoek.
Door Sal op
Beste Burgermans, ik ken de ins and outs van dat burengeschil onvoldoende. Op TV zijn er programma's aan burenruzies gewijd en wat ik daarvan weet is dat het soms extreem escaleert en men elkaar naar het leven staat en daar heb je er 2 voor nodig. Ja als burgemeester moet je er alles aan doen om daar buiten te blijven. Geen idee wat zich precies heeft afgespeeld. Haar CV ken ik niet maar die moet toch te googelen zijn. Opleiding, ervaring en mensenkennis zijn relevant maar geen garantie voor succes. Vaak bekruipt mij een gevoel dat in ons land een burgemeester ongelofelijk aardig gevonden moet worden en tja dan kom je al snel bij de altijd lachende littenknipper terecht. Er zitten veel discrepanties in dit ambt. Aan de ene kant moet je je stad op de kaart zetten en presteren, zichtbaar zijn en aan de andere kant lijken de vrijwel onzichtbare burgemeesters het nog het beste te doen in de beeldvorming en media. Mijn intuitie zegt me dat het geschetste extreem negatieve beeld over haar in de media niet strookt met haar eerdere conduitestaat. Ik blijf erbij dat er in die stad veel meer aan de hand is/was. Veel succes met uw speurtocht.
Door Burgermans J. op
@Sal,
je staande houden in een dergelijke vijandige omgeving (zoals u schrijft) is een kunst op zich. Daarvoor dien je te beschikken over leiderschapskwaliteiten en een rugzak vol kennis en ervaring. Was mw. Verver wel de juiste persoon voor de functie van burgemeester in Schiedam? De stap lijkt me te groot maar, met de juiste bagage had het wellicht een kans van slagen gehad. In hoeverre is mw. Verver bestuurlijk onderlegd en/of opgeleid om een dergelijke functie te kunnen vervullen? Concreet probeer ik bijv. vat te krijgen op de kwestie met de buren. In het BING rapport is daar veel over geschreven en via internet is de rechterlijke uitspraak te raadplegen. Deze laat aan duidelijkheid maar weinig te wensen over. Hoe kun je je -als burgemeester van een stad- in een dergelijke positie manoeuvreren? Je kunt toch op je vingers natellen dat dit uiteindelijk volledig verkeerd gaat aflopen en dat zoiets dan van invloed is op je positie van 1e burger. Dat is nu wat ik bedoel met (levens) ervaring, bestuurlijke kunde en een stuk inlevingsvermogen. U kunt me wel of niet verder helpen Sal?
Door Sal op
Waarde Burgermans, mij staat bij dat ze in die 2 steden verbijsterd waren over het echec Schiedam. Men vond haar een stevige bestuurder, gedreven met tomeloze inzet en een doorzetter, maar integriteitsschendindingen pasten totaal niet in het beeld dat men van haar had. Mijn analyse is dat zij in Schiedam vanaf dag 1 persona non grata was en dat door haar optreden om ondanks alle tegenwind toch zaken voor elkaar te krijgen te veel vijanden heeft gemaakt. Ik denk dat ze onder een onmenselijke zware druk moest werken en dan zal ze wellicht wel eens uit haar rol zijn gevallen of minder oplettend zijn geweest. Misschien had ze veel beter op haar tellen moeten passen, maar kan je uberhaupt normaal functioneren in zo'n vijandige omgeving? Ik wens je veel succes bij je speurtocht en denk dat je het vooral moet zoeken in het Schiedamse krachtenveld en in psychologie. De Schiedamse ambtenarij kent een sterke anarchistische onderstroom en ik was dan ook verbijsterd toen ik vernam dat deze boefjes volgens BING gebukt gingen onder een angstcultuur. Briljant en zo naief. De nieuwe gemeentesecretaris werd paar maanden terug hemel in geprezen en binnen 3 weken noemde men hem op dat forum een dictator. De man heeft echter zijn sporen verdiend in het openbaar bestuur en dat geldt ook voor die voormalige topambtenaren uit Schiedam die ineens nergens meer voor deugden. Het verhaal is dus zeer eenzijdig, onevenwichtig en curieus. Feiten en motieven daar zou het om moeten gaan.
Door Burgermans J. op
@Sal en @Johan,
Mw.Verver was burgemeester in Voorschoten alvorens zij naar Schiedam vertrok. Aan Voorschoten ging een periode van wethouderschap in Harderwijk vooraf. Ik hoop eigenlijk van jullie of van anderen iets meer te weten te komen over haar staat van dienst en de basis van waaruit zij het openbaar bestuur is ingerold. Reden hiervoor is dat ik graag zou willen proberen vast te stellen waar er -in de basis- mogelijk aanknopingspunten te vinden zijn die van invloed kunnen zijn geweest op het echec in Schiedam. Van de meeste openbaar bestuurders is er het nodige aan informatie omtrent opleiding, ervaring etc. te vinden en met wat gerichte zoekacties op het world wide web, heb je zo het nodige gevonden. Wie kan mij hiermee op weg helpen?

Vacatures

Van onze partners