of 64204 LinkedIn

Aangifte wegens declaraties oud-burgemeester Schiedam

Wilma Verver, voormalig burgemeester van Schiedam
Wilma Verver, voormalig burgemeester van Schiedam
59 reacties

De Schiedammer Fred van Overbeeke gaat woensdag aangifte doen tegen onder anderen oud-burgemeester Wilma Verver-Aartsen van Schiedam. Zij moest het veld ruimen nadat ze werd beticht van machtsmisbruik.

Declaraties
Dat maakte Van Overbeeke dinsdag bekend. Ook doet hij aangifte tegen de voormalig locoburgemeester Menno Siljee en de toenmalig directeur financiën van Schiedam omdat die de declaratie hebben ondertekend. Van Overbeeke vindt dat de drie personen moeten worden vervolgd. ,,De zaak blijft nu boven de markt hangen en dat is niet goed voor Schiedam'', aldus Van Overbeeke.

Veiligheidsglas
Verver zou veiligheidsglas in de ramen van haar woning hebben laten plaatsen en de rekening daarvoor bij de gemeente hebben ingediend. Ze zou daarbij niet de nota hebben overlegd. Van Overbeeke, die de declaraties na een zogeheten Wob-verzoek in handen kreeg, stelt dat er een eind aan de discussie moet komen. Via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) kunnen mensen inzage krijgen in informatie van de overheid.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Koos op
Het is waar dat na het BING-onderzoek leidinggevenden onder ongehoorde druk zijn gezet het niet op te nemen voor de oud burgemeester, oud collegeleden en oud topambtenaren opdat de waarheid niet boven tafel mocht komen omdat de gemeenteraad kritiekloos het bizar slechte BING-rapport had omarmt. Maffiapraktijken een ander woord heb ik er niet voor.
Door Koos op
Heel mijn leven ben ik uitermate sceptisch geweest over complottheorieen. Maar wat ik in Schiedam meegemaakt hebt grenst aan het ongelovelijke. Slechts een handjevol mensen hebben onder strakke regie geheel ten onrechte een heel college en de ambtelijke top naar huis kunnen sturen op basis van het dagelijks verspreiden van leugens en roddels en BING heeft in een stijl waar de Story en Prive slechts een puntje aan kunnen zuigen opgeschreven wat een paar haatdragende en gefrustreerde personen vertelden. Dit is een van de grootst mogelijke dwalingen in het openbaar bestuur in de vaderlandse geschiedenis. Een gedegen contra-onderzoek is in het belang van dit openbaar bestuur want er is een beeld geschapen dat er in Schiedam alles mis was met de integriteit en uit eigen ervaring weet ik dat er helemaal niets mis was op dat vlak.
Door Burgermans J. op
@Martien,
U moest even op mijn reactie wachten vanwege vakantieverplichtingen. Jazeker...het kan slechter!

Op 13 december 2012 om 15.36 uur schreef u:
"Mijn advies: staak de discussie tot na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de beide beroepen in dit dossier. Die zal ongetwijfeld grondiger antwoord geven op ook de inhoudelijke aspecten, mede gezien de uitstraling van dit dossier.
En misschien gebeurt er tussentijds nog wat anders wat u nog te denken geeft. Er zijn meer zaken onder de rechter."

Ik ben er van overtuigd (en deel uw mening) dat het inderdaad verstandig is om verder af te wachten op de uitspraken in de beide beroepsprocedures. Kunt u mij aangeven wanneer die uitspraken vallen te verwachten?

met vriendelijke groet,
J. Burgermans
Door Burgermans J. op
@Martien,
ik kan het niet laten om u nog 1 deel van de rechtelijke uitspraak voor te houden in relatie tot hetgeen u schrijft...maar weet dat het (in ieder geval voor dit jaar) echt een laatste reactie betreft;

"Tot zover deze belevenis uit de praktijk rond de professionele en wetenschappelijke integriteit bij BING. Terug naar Schiedam: ik wist nog niet dat mevrouw Verver maar 4 dagen kreeg om te reageren op dat veelomvattende gecompliceerde concept-rapport. Wij kregen slechts 14 dagen om zo’n zelfde “boek” te doorgronden en eventueel een gemotiveerde deskundige weerlegging op schrift aan te leveren. Een “redelijke gelegenheid”? "

De gemeente heeft bestreden dat [eiseres] aanspraak kan maken op inzage vooraf en stelt dat zij een redelijke gelegenheid heeft gehad - en benut - om te reageren op de feitelijke bevindingen. De gemeente wijst er op dat [eiseres] op of omstreeks 12 augustus 2011 een 124 pagina's tellend stuk van BING heeft ontvangen ("Onderzoek Schiedam Bevindingen 12-08-2011) dat de feitelijke bevindingen bevat. Volgens de gemeente is [eiseres] uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld hierop (binnen vier dagen) te reageren en heeft zij van deze gelegenheid gebruik gemaakt door middel van een reactie van circa 3,5 pagina's tekst.

Indien aangenomen zou moeten worden dat sprake is van (dreigende) strijdigheid met de tussen de gemeente en BING gemaakte afspraak dat de bevindingen vooraf voor een reactie worden voorgelegd aan de betrokkene, [eiseres], zou verspreiding en openbaarmaking in beginsel onzorgvuldig zijn. Deze afspraak zal immers uit een oogpunt van zorgvuldigheid (mede) ten behoeve van [eiseres] zijn gemaakt.
Dit is echter niet aannemelijk geworden. Namens [eiseres] is ter zitting niet (langer) betwist dat het 124 pagina's tellende stuk als relaas van feitelijke bevindingen heeft te gelden als hiervoor bedoeld en dat [eiseres] de gelegenheid heeft gekregen en heeft benut om hierop te reageren. Gesteld noch gebleken is dat [eiseres] heeft verzocht om een langere termijn voor haar reactie, laat staan dat een langere termijn haar is geweigerd.
Door Burgermans J. op
@Martien,
De voorbije dagen heb ik me kunnen inlezen in de Keelvenkwestie, uw klachten over het onderzoek en alle reacties van de Groep Smeijers. Ik stelde het al eerder; de enige overeenkomst in beide zaken (Schiedam / Someren) is die van de betrokkenheid van onderzoeksbureau BING. Andere (inhoudelijke) overeenkomsten zijn er niet. En zelfs niet een klein beetje! Drie opmerkelijke punten zijn mij opgevallen:

1.
In uw zaak stelt u nadrukkelijk dat Anja Thijs destijds natuurlijk meteen haar consequenties moest trekken toen het politieke voorrangsspel met de BZN uitkwam in plaats van bedriegelijk ontwijkgedrag te vertonen. "ze is als veroorzaakster eerstverantwoordelijk bestuurder voor de Keelvenkwestie. Allen die haar de hand mee boven het politieke hoofd hielden en (blijven houden) zijn medeverantwoordelijk."

2.
BING heeft vanaf het moment van verkrijgen van de opdracht -december 2009 tot medio april- 33 mails van klagers ontvangen, geprint 50 bladzijden. De onderzoekers hebben, hoewel het een en ander gewend de mails als 'stalkend' ervaren. Niet beledigend maar wel ongepast in de situatie.

3.
BING stelt in haar beoordeling over het onderwerp bejegening het navolgende:
"Naar onze mening zou het de klagers sieren als zij zich bereid verklaren tot het voeren van een verzoenend gesprek met betrokkenen."

ad. 1:
Mevrouw Verver was, als burgemeester, de eerstverantwoordelijke bestuurder in de Schiedamse kwestie. En, in het hele stuk fungeerde ze tevens als de hoofdrolspeelster. Ik val in herhaling maar... het was mevrouw Verver zelf die er geen trek in had om te wachten op de uitkomsten van het integriteitsonderzoek en derhalve op eigen verzoek (in juni) haar ontslag indiende. Nadien sleepte zij de gemeente / gemeenteraad van Schiedam voor de rechter om publicatie van het rapport te voorkomen (zonder succes overigens). Waarom toch dat eigenstandige opstappen en vervolgens proberen om publicatie te voorkomen? En voor alle duidelijkheid; ik heb nergens kunnen terugvinden dat het opstappen van mevrouw Verver gelijk gesteld kan worden aan het "trekken van consequenties". In dat geval had ze namelijk berouw moeten tonen en haar betrokkenheid /schuld moeten bekennen, kortom een mea maxima culpa.

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter in Rotterdam:

3.2. [eiseres] heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de gemeente onzorgvuldig - en daarmee onrechtmatig - handelt indien zij het rapport van BING verspreidt en openbaar maakt vóórdat [eiseres] de gelegenheid heeft gekregen dit te lezen en hierop te reageren.
Zoals ter zitting toegelicht gaat het haar niet zozeer om een reactie op de conclusies die BING in het rapport aan de feitelijke bevindingen verbindt, maar om een reactie op die feitelijke bevindingen zelf. [eiseres] stelt dat zij er belang bij heeft hierop te kunnen reageren en eventuele feitelijke onjuistheden recht te zetten, zodat de gemeente hiermee rekening kan houden, bijvoorbeeld door BING te vragen die reactie te verwerken in een nieuwe versie van het rapport. Als het rapport eenmaal is verspreid of openbaar gemaakt, is het mogelijke kwaad al geschied, aldus [eiseres].

3.3. De gemeente heeft bestreden dat [eiseres] aanspraak kan maken op inzage vooraf en stelt dat zij een redelijke gelegenheid heeft gehad - en benut - om te reageren op de feitelijke bevindingen. De gemeente wijst er op dat [eiseres] op of omstreeks 12 augustus 2011 een 124 pagina's tellend stuk van BING heeft ontvangen ("Onderzoek Schiedam Bevindingen 12-08-2011) dat de feitelijke bevindingen bevat. Volgens de gemeente is [eiseres] uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld hierop (binnen vier dagen) te reageren en heeft zij van deze gelegenheid gebruik gemaakt door middel van een reactie van circa 3,5 pagina's tekst.

En... nog even voor de volledigheid;
eind augustus 2011 stapten alle wethouders op naar aanleiding van het BING rapport. Waarom? Omdat er niets mis was! Lijkt me sterk...

ad. 2
De strekking van de mails die u hebt toegezonden aan betrokken bestuurders (Someren) zouden -ingeval er sprake zou zijn geweest van het verzenden van soortgelijke mails aan mevrouw Verver- in de Schiedamse kwestie onherroepelijk hebben geleid tot het doen van aangifte bij politie of justitie onder de noemer "bedreiging". Verver ging prat op het fenomeen "bedreigingen". Voor zover ik nu heb kunnen vaststellen lijkt het er op dat nimmer sprake is geweest van bedreigingen.

ad. 3
In de Schiedamse kwestie heeft de betrokken aannemer op haar website persberichten geplaatst en die staan er -zo heb ik kunnen vaststellen- nog steeds. Eén van die berichten trok mijn aandacht. En wel om het navolgende:
"Wij hebben vanochtend op ons verzoek een gesprek gehad met twee wethouders in een poging verdere escalatie te voorkomen en rechtreeks met elkaar te communiceren. Wij hebben dit gesprek als constructief ervaren. Helaas is de genoemde brief aan de gemeenteraad door de wethouders in dit gesprek met ons niet ter sprake gebracht." http://www.vdtempel.nl/site/vdtempel/nieuws/arti …

U, heer Driessen, bent betrokkene in de Keelvenkwestie en het zit u allemaal heel erg hoog. Dat is me inmiddels wel genoegzaam duidelijk geworden. Uw pijlen zijn voornamelijk gericht op het onderzoeksbureau en de betreffende onderzoekers. Die strijd moet u -indien u van mening bent dat u het gelijk aan uw zijde heeft- vooral blijven voeren. Echter, de overeenkomsten zoals door u gesuggereerd in relatie tot de Schiedamse kwestie kan ik -met de beste wil van de wereld- niet ontwaren. In mijn optiek blijft het appels met peren vergelijken en of dit nu hele of halve stukken fruit betreft is, naar mijn bescheiden mening, niet relevant. Ook halve appels en peren kunnen we namelijk niet met elkaar vergelijken.
Zoals eerder gemeld zet ik mijn verdere zoektocht naar de oorzaak van de val van mevrouw W.M. Verver-Aartsen achter de schermen voort en richt me daarbij geheel en alleen op hetgeen er in Schiedam is voorgevallen.

Wens u een goede jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,
Burgermans
Door Burgermans J. op
@Martien,
Bij herhaling laat ik u weten dat ik niet uit ben op veroordeling maar slechts probeer te achterhalen waar, wanneer en hoe het in Schiedam fout is gegaan met mevrouw Verver.

Voor wat betreft de profetische hersenspinsels van BING in 2009 ontwaar ik nu niet direct een link met de Schiedamse kwestie. Ten aanzien van de Keelvenkwestie ligt dit mogelijk anders. Kunt u mij aangeven of ik iets over het hoofd zie en zo ja, wat dan?

In uw inhoudelijke reactie stelt u het navolgende:

"Die staan immers in de regel bij persoonsgebonden onderzoek garant voor de nodige ruis die het gehoor voor de waarheid belemmert of het zicht ontneemt op belangrijke feiten, zo heb ik geleerd. Daarbij is vervolgens eerlijk hoor en wederhoor enorm belangrijk. Als dat elementaire recht bij een definitief rapport, vóórdat het wordt voltooid en publiekelijk gemaakt, wordt geschaad dan bekruipt je toch echt het vermoeden dat het erom ging de betrokken bewindspersoon niet geheel onpartijdig mee pootje te lichten c.q. van de troon te stoten (zie ook mijn eerder reactie). Ik denk dan althans: de mevrouw is simpelweg hetzelfde overkomen als een groepje troublemakers in Someren."

Met deze reactie loopt u nu zelf al ruimschoots voor de fanfare uit en claimt u dat de principes van het recht op hoor en wederhoor in de zaak Verver mogelijkerwijze zijn geschaad. Dan toch maar weer even terug naar juni 2011. Toen nam mevrouw Verver ontslag en op dat moment was het BING onderzoek nog volop gaande. Pas eind augustus 2011 heeft BING haar rapport aan de gemeenteraad van Schiedam overhandigd. Mijns inziens heeft mevrouw Verver -door haar eigenstandige vertrek- haar eigen rechten geschaad in relatie tot het onderdeel hoor maar bovenal wederhoor! Ergo, haar ontslag op eigen verzoek is in mijn optiek het begin geweest van de vrije val.
Door Burgermans J. op
En via de Hel (Inferno), verplaatsen we ons dan door het Vagevuur (Purgatorio) naar het Paradijs (Paradiso) en maken we er gezamenlijk -en vermoedelijk geheel onbewust- onze eigen La divina Commedia van.

(een eigentijdse variant op het meesterwerk van Dante Alighieri, Italiaanse dichter, schrijver en politicus).
Door Burgermans J. op
@Martien

U heeft het er maar druk mee, dus dit maal een korte reactie mijnerzijds want, ik wil het beslist niet op mijn geweten hebben dat ik u -zo kort voor de feestdagen-
met extra werkzaamheden belast.

Ik begrijp uw redenering niet. De zaak van de Schiedamse hoofdambtenaar is door dezelfde tuchtrechters behandeld als die van mevrouw Verver. U prijst de Accountantskamer ‘voor het niet over één nacht ijs gaan als ze onrecht bevestigen bij de ambtenaar’. Dan moet het omgekeerd toch zo zijn dat diezelfde Accountantskamer ook niet over één nacht ijs is gegaan om alle klachten van mevrouw Verver ongegrond te verklaren?
Door Burgermans J. op
In opdracht van de raad deed Bing een onderzoek naar het gedrag van de burgemeester (e.a.) voorzover zij al dan niet de geldende integriteitsnormen in acht heeft genomen. Die normen liggen vast in de bestaande gemeentelijke verordening, de Algemene wet bestuursrecht, jurisprudentie, etcetera. De vraag van de raad naar aanleiding van een stroom van geruchten was: Is deze Wilma Verver-Aartsen wel een integere ambts- en gezagsdrager? Volgens de Gemeentewet mag een raad onderzoeken zelf uitvoeren, bijv. in de vorm van een raadsenquête, maar mag die ook uitbesteden. Zelf onderzoeken is in dit geval onmogelijk want dan onderzoekt men niet alleen de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan, maar tevens als onderdeel van het bestuur (b&w) en als voorzitter van de raad. De burgemeester is staatsrechtelijk verweven in het gemeentebestuur.

Let wel, de opdracht van de raad aan Bing was dus een toetsing aan integriteitsnormen, niet een onderzoek naar strafrechtelijke misdragingen en ook niet een onderzoek naar civiele wantoestanden waar het burgerlijk wetboek op ziet. Of de oud-burgemeester dus al dan niet gelijk heeft in haar private procedure met de aannemer is niet aan de orde, wél of zij al dan niet het college en ambtenaren daarbij heeft betrokken.

Let wel, de uitkomst van het onderzoek diende aan de raad gerapporteerd te worden. Zo luidde de opdracht aan Bing die mede door burgemeester Verver-Aartsen werd ondertekend. De bedoeling was dat ook hier de normale raadsbehandeling zou worden gevolgd, namelijk een debat over de uiteindelijke rapportage in de raad, en dus ook met de voorzitter. Zodoende kon de burgemeester antwoord op de raadsvragen geven, en voorzover nodig, zich verdedigen tegen in haar ogen onjuiste conclusies.

Door haar plotselinge ontslagneming op 15 juni 2011, toen het Bing-onderzoek in de beginfase verkeerde, doorbrak de burgemeester de beoogde gang van zaken. Bij het uitkomen van het rapport kon de mede-opdrachtgever niet meer in het raadsdebat betrokken worden. Tot frustratie van de raad moest deze over het Bing-rapport oordelen zonder eventuele tegenargumenten of ontkenningen uit de mond van de betrokkene te horen. De raad kon dan ook niet anders dan de conclusies van het rapport overnemen. Er was geen reden er aan te twijfelen. Het is een beetje als bij rechtszaken, als er geen tegenspraak is, word je bij verstek schuldig geacht.  

Waarom heeft Wilma, inmiddels privépersoon, niet de gemeenteraad gedagvaard? Daarop zou ik willen antwoorden: wat valt de raad te verwijten? Hoewel ik (even uit het blote hoofd) aanneem dat de raad als bestuurslichaam rechtspersoonlijkheid bezit en in rechte betrokken kan worden, lijkt het burgerlijk- noch het bestuursrecht aanknopingspunten te bieden. Zij heeft haar baan niet verloren door het Bing-rapport. Ze is vrijwillig vertrokken. En bovendien – was ze gebleven en had zij zich verdedigd – dan nog zou het rapport-op-zich geen directe rol hebben gespeeld bij een eventueel ontslag, want dat voltrekt zich langs de lijnen van de Gemeentewet. Ontslag wordt verleend door de kroon.

Volgens de Gemeentewet kan een gemeenteraad bij een conflict slechts een ‘aanbeveling‘ doen. Er moet aan vele voorwaarden worden voldaan.

Artikel 61b

1.De burgemeester kan te allen tijde bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister worden ontslagen.

2.Indien sprake is van een verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad, kan de raad, door tussenkomst van de commissaris van de Koning, een aanbeveling tot ontslag zenden aan Onze Minister.

3.Voordat de raad verklaart dat van een verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad sprake is, overlegt hij met de commissaris over de aanleiding tot die verklaring.

4.Een aanbeveling vormt geen onderwerp van beraadslagingen en wordt niet vastgesteld dan nadat de raad tenminste twee weken en ten hoogste drie maanden tevoren heeft verklaard, dat tussen de burgemeester en de raad sprake is van een verstoorde verhouding.

5.De oproeping tot de vergadering waarin over de aanbeveling wordt beraadslaagd of besloten, wordt tenminste achtenveertig uur voor de aanvang of zoveel eerder als de raad heeft bepaald, bij de leden van de raad bezorgd. Zij vermeldt het voorstel tot de aanbeveling.

6.De commissaris brengt advies uit aan Onze Minister over de aanbeveling.

7.Onze Minister wijkt in zijn voordracht slechts af van de aanbeveling op gronden ontleend aan het advies van de commissaris dan wel op andere zwaarwegende gronden.

 Artikel 61c

1.De beraadslagingen, bedoeld in de artikelen 61, derde en vierde lid, 61a, derde lid, en 61b, derde lid, vinden plaats met gesloten deuren. Van deze beraadslagingen wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. 
 
Op grond van dit artikel wordt ook duidelijk waarom commissaris Jan Franssen eigenlijk liever zo snel mogelijk af wilde van de in opspraak geraakte burgemeester, en dan liefst op eigen verzoek zodat hij niet de omslachtige en geruchtmakende procedure van artikel 61b hoefde te volgen. Liever een tussentijds vrijwillig ontslagje met een predikaat ‘eervol‘ als een kers op de taart.

Dus… Wilma Verver-Aartsen beschikte, mede door haar vrijwillige ontslagneming, niet over een rechtsgrond om de raad aansprakelijk te stellen.
Door Burgermans J. op
@Martien,
Het is wellicht zinvol om nog even te benadrukken dat mw. W. (Wilma) Verver-Aartsen in juni 2011 zelf onslag heeft genomen (dat was dus 2,5 maand voor het verschijnen van het BING rapport) en dat de voorzieningenrechter in Rotterdam al haar bezwarenl terzijde schoof v.w.b. de publicatie van het rapport. Evenals de Accountantskamer.
 
En dat 6 man sterk het rapport voor publicatie goedkeurden: waarnemend burgemeester JoanLeemhuis-Stout, Daan van der Spek (gemeentesecretaris a.i.), het hoofd communicatie, de teamleider Juridische Zaken, Marcel Houtkamp (fractievoorzitter van D66 en namens de Raad de opdrachtgever voor het onderzoek) en Jan Gordijn (griffier).

Juist het eigenstandige opstappen is eigenlijk als meest onlogische stap te kenschetsen in dit Schiedamse dossier. Als er niets aan de hand is dan vertrek je niet. Dan wacht je (hoe vervelend dan ook) de resultaten van het onderzoek af en zorg je nadien voor een goed onderbouwd en krachtig verweer.

Achteraf via de accountantskamer, College van Beroep, de media (of een combinatie van die drie) proberen om alsnog je gelijk te halen is dan toch echt een gepasseerd station, lijkt mij!

Dit alles wekt toch echt de schijn dat pootje lichten minder voor de hand ligt dan zelf gestruikeld te zijn.
 

Vacatures

Van onze partners