De besteding van de Nederlandse bijdrage zal voor een wezenlijk deel plaatsvinden via internationale organisaties. De bijdrage kan vorm krijgen in leningen, giften of inzet in natura.

Het kabinet heeft ook geld uitgetrokken voor Saba en Sint Eustatius. Voor de wederopbouw van deze eilanden wordt 67 miljoen beschikbaar gesteld.

Eerder niet akkoord

Aanvankelijk wilde Sint-Maarten niet akkoord gaan met de Nederlandse voorwaarden voor het noodfonds. Dat leidde tot een politieke crisis, waarbij premier William Marlin uiteindelijk het veld moest ruimen.

Sint-Maarten is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Op 8 januari zijn er nieuwe verkiezingen in het land. (ANP)