of 59250 LinkedIn

3d-rivier stroomt minder over

Daaruit blijkt dat communicatie tussen bestuurders en technische specialisten met kennis van dreigende overstromingen nogal wat te wensen overlaat. De klassieke vorm van informatie-uitwisseling met behulp van statische kaarten schiet tekort, stelt hij. Belangrijke informatie over overstromingsgevaar bereikt bestuurders meestal met vertraging.

De kans op overstromingen neemt toe. Bestuurders komen vaker voor situaties te staan waarin zij besluiten moeten nemen met directe gevolgen voor de veiligheid. En daar zijn ze niet heel erg goed in, zo blijkt uit het proefschrift The case of flood policy decision-making, waarop Anne Leskens promoveerde aan de Universiteit Twente. Leskens onderzocht hoe veiligheidsregio’s en waterschappen omgaan met calamiteiten op het gebied van waterbeheer.

Daaruit blijkt dat communicatie tussen bestuurders en technische specialisten met kennis van dreigende overstromingen nogal wat te wensen overlaat. De klassieke vorm van informatie-uitwisseling met behulp van statische kaarten schiet tekort, stelt hij. Belangrijke informatie over overstromingsgevaar bereikt bestuurders meestal met vertraging. Interactieve simulatiemodellen kunnen het besluitvormingsproces aanzienlijk verbeteren. Doordat bestuurders eerder beschikken over de technische informatie, krijgen ze meer inzicht in welke delen van het gebied onder water komen te staan en wanneer dat naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren. Ze kunnen dus een betere afweging maken voor een eventuele evacuatie.

Uiteindelijk kan dat levens redden. Leskens vergeleek de rampenoefeningen waarbij statische kaarten werden gebruikt met oefeningen met een simulatiemodel met de naam 3Di. In het eerste geval kozen bestuurders voor integrale oplossingen zoals het evacueren van in­validen, het waarschuwen van veehouders en het vrijhouden van belangrijke evacuatieroutes. Het gebruik van een simulatiemodel leidde tot meer maatwerk: evacuatie van alleen het bedreigde deelgebied, met de bijbehorende hulpverlening en informatievoorziening.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.