Registratie
Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat de Rotterdamse politie elke overschrijding registreert en zo geen enkele ruimte laat voor niet integer gedrag. Een gevolg hiervan is dat een overschrijding in Rotterdam het vaakst leidt tot een al dan niet voorwaardelijk ontslag van een agent: in de periode 2012 tot en met 2015 waren dit 106 gevallen in Rotterdam tegenover 62 in Den Haag en 43 in Amsterdam.

Bij veel politie-eenheden daalt het aantal onderzoeken. Alleen in Oost-Brabant en Oost-Nederland vond er een stijging plaats.

Klachten van burgers
Aanleiding voor een integriteitsonderzoek kan een klacht van een burger zijn over bijvoorbeeld machtsmisbruik door een agent. Ook kan de klacht uit de eenheid zelf komen, zoals over het verkeerd opmaken van een proces-verbaal. (ANP)