of 58952 LinkedIn

2120 euro kopieerkosten voor Wob-verzoek te gortig

Als burgers op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten opvragen bij de overheid, mogen daar kopieerkosten voor in rekening worden gebracht. Maar een rekening van meer dan 2000 euro is te gortig, zo oordeelde de Rechtbank in Gelderland.

Als burgers op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten opvragen bij de overheid, mogen daar kopieerkosten voor in rekening worden gebracht. Maar een rekening van meer dan 2000 euro is te gortig, zo oordeelde de Rechtbank in Gelderland.

Printen en scannen
Een inwoonster van Wageningen wilde van de gemeente alle documenten hebben die te maken hadden met de locatie van een voormalige wasserij. Gemeenten mogen echter geen leges heffen over Wob verzoeken, omdat deze vooral het algemeen belang en slechts in mindere mate het individueel belang dienen. Kopieerkosten vormen echter een uitzondering op die regel. Gemeenten mogen daar wel kosten voor in rekening brengen. In veel documenten moeten immers privacygevoelige gegevens worden weggelakt. Dat brengt met zich mee dat de documenten eerst moeten worden uitgeprint en vervolgens weer gescand voordat ze naar de indiener van het Wob-verzoek kunnen worden gestuurd.

4000 documenten
Gemeenten brengen daarvoor verschillende tarieven in rekening. Waar de een 10 cent per kopie een redelijk tarief vindt, rekent de andere gemeente, zoals Wageningen, 53 cent. De indienster van het verzoek had er op zich geen bezwaar tegen de kopieerkosten te betalen, maar had er niet op gerekend dat ijverige ambtenaren maar liefst 4000 documenten relevant zouden vinden voor de wasserijlocatie. Het prijskaartje kwam op 2120 euro.


De rechtbank rekende het de gemeente aan dat ze niet aan de Wageningse had laten weten dat haar verzoek 4000 documenten betrof. Daardoor kon zij niet weten hoe hoog de kosten zouden kunnen oplopen. De Wageningse vrouw vond zelf dat van de stukken die de gemeente haar heeft toegestuurd, er maar 688 echt te maken hadden met haar Wob-verzoek. Dat zou een rekening van 364,64 opleveren. De rechtbank was het daarmee eens.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Wie maakt de afweging wat wel|niet relevant is bij een dergelijk verzoek en hoe is het mogelijk dat de interpretatie van relevantie zo afwijkt van verwachtingen en behoefte? Een volgende vraag dient dan gesteld; wat als de vraagster na ontvangst van, neem die - achteraf aangegeven (na bestudering van alle 4000) behoefte van 688 relevante documten - had geconcludeerd dat er nog meer waren, echter dat de gemeente deze op eigen initiatief had achtergehouden...; een volgende rechtsloop door vraagster? Of "ik weet niet wat ik moet vragen als ik niet weet wat voorhanden is"? Wel geef ik in deze de rechter gelijk dat de gemeente op zijn minst had kunnen aangeven - schriftelijk - dat het een dergelijke hoeveelheid documenten omvat en wat de kosten zouden zijn, ECHTER! is deze hoeveelheid pas achteraf te bepalen of ??? Er zijn nog wel wat vragen te beantwoorden lijkt me.
Door Fritz A. von Geusau op
Beste Pierre,
Zou het oproepen van allerlei documenten, vooropgesteld dat ze al gedigitaliseerd zijn, en het weghalen van privacygevoelige informatie, dan geen tijd (en dus gemeenschapsgeld) kosten? Waarom zouden u en ik die kosten moeten dragen en niet degene die om de informatie vraagt? Ik zie dat niet als burgertje pesten, maar eerder als een soort van profijtbeginsel.
Door Pierre op
Wageningen: linkse burgemeester en linkse wethouders. Zo behandelen die burgers.

Dat hele kopieerkostenverhaal is dikke flauwekul. Privicaygevoelige gegevens kunnen ook digitaal 'weggelakt' worden. Dus niks kopieren en scannen.

Gewoon burgertje pesten, zo rolt links.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Als de gemeente de documenten na het weglakken van de privacy-gevoelige gegevens tòch inscant, dan hadden ze de WOB-ber ook nog kunnen aanbieden de documenten digitaal ter beschikking te stellen.

Het gaat er zo klungelig aan toe dat je bijna boze opzet zou vermoeden.