of 59794 LinkedIn

2120 euro kopieerkosten voor Wob-verzoek te gortig

Als burgers op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten opvragen bij de overheid, mogen daar kopieerkosten voor in rekening worden gebracht. Maar een rekening van meer dan 2000 euro is te gortig, zo oordeelde de Rechtbank in Gelderland.

Als burgers op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten opvragen bij de overheid, mogen daar kopieerkosten voor in rekening worden gebracht. Maar een rekening van meer dan 2000 euro is te gortig, zo oordeelde de Rechtbank in Gelderland.

Printen en scannen
Een inwoonster van Wageningen wilde van de gemeente alle documenten hebben die te maken hadden met de locatie van een voormalige wasserij. Gemeenten mogen echter geen leges heffen over Wob verzoeken, omdat deze vooral het algemeen belang en slechts in mindere mate het individueel belang dienen. Kopieerkosten vormen echter een uitzondering op die regel. Gemeenten mogen daar wel kosten voor in rekening brengen. In veel documenten moeten immers privacygevoelige gegevens worden weggelakt. Dat brengt met zich mee dat de documenten eerst moeten worden uitgeprint en vervolgens weer gescand voordat ze naar de indiener van het Wob-verzoek kunnen worden gestuurd.

4000 documenten
Gemeenten brengen daarvoor verschillende tarieven in rekening. Waar de een 10 cent per kopie een redelijk tarief vindt, rekent de andere gemeente, zoals Wageningen, 53 cent. De indienster van het verzoek had er op zich geen bezwaar tegen de kopieerkosten te betalen, maar had er niet op gerekend dat ijverige ambtenaren maar liefst 4000 documenten relevant zouden vinden voor de wasserijlocatie. Het prijskaartje kwam op 2120 euro.


De rechtbank rekende het de gemeente aan dat ze niet aan de Wageningse had laten weten dat haar verzoek 4000 documenten betrof. Daardoor kon zij niet weten hoe hoog de kosten zouden kunnen oplopen. De Wageningse vrouw vond zelf dat van de stukken die de gemeente haar heeft toegestuurd, er maar 688 echt te maken hadden met haar Wob-verzoek. Dat zou een rekening van 364,64 opleveren. De rechtbank was het daarmee eens.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fritz A. von Gesau op
Beste 'Controle',
Er leven verder bij mij nog een paar vragen. U stelt dat overheidsinformatie van iedereen is. Waarom bent u die mening toegedaan? Omdat wij als burgers via de algemene middelen die overheid in stand houden en haar in staat stellen om informatie te produceren? Dat zou dan, doorredenerend, betekenen dat alles wat de overheid bezit (van publiek geld aangeschaft) of produceert, publiek bezit is en dus om niet aan haar burgers ter hand moet worden gesteld. Dat is natuurlijk een onzinnige en onhoudbare stelling. Bent u dat niet met me eens, dan wandel eens een willekeurige kazerne binnen en vraag of u ook eens schietoefeningen mag houden met de daar voorhanden zijnde dienstwapens. Wapen en munitie is tenslotte ook van publiek geld betaald.
Verder vraag ik me af waarom het een probleem zou zijn om journalisten te laten betalen voor de informatie die ze toegezonden willen krijgen. Is het niet zo dat van die informatie stukken worden geschreven of programma's worden gemaakt die de betreffende journalist aan de media verkoopt? Is het niet zo dat u en ik vervolgens als afnemers van dat nieuws, moeten betalen voor dat nieuws, die krant, dat programma? Ergo, als om commerciële motieven informatie wordt opgevraagd, waarom zou dat dan gratis moeten worden gekopieerd en toegezonden? De journalist zou er ook voor kunnen kiezen om de informatie te komen inzien. Dat levert dan geen kosten op. Als ik stukken wil inzien die berusten onder de Archiefwet, dan kan ik ze ook komen inzien bij de diverse depots. Als ik een kopie wil, kan ik dat meestal krijgen, tegen betaling van de kosten. Waarom zou er bij de WOB principeel anders gehandeld moeten worden? Overigens zijn er, in mijn beleving, maar weinig mensen die 'voor iedereen' informatie opvragen. Mij wordt althans nooit iets gevraagd door 'WOB-aanvragers'. En ja, misbruik is helaas aan de orde van de dag. In de gemeente waar ik werk zijn 'integere' WOB-verzoeken feitelijk een zeldzaamheid. Als het een aanvrager bij één op de tien ingediende verzoeken werkelijk te doen is om de gevraagde informatie, dan is dat veel. Ik ben een voorstander van een zo transparant mogelijke overheid, waarbij veel informatie toegankelijk wordt, al dan niet via een kort verzoek. Ik ben het echter oneens met de stelling dat alles bij voorbaat maar openbaar moet zijn en dat van de verzoeker om informatie geen enkele tegenprestatie mag worden gevraagd, ook niet wanneer voor diens informatieverzoeken kosten (te betalen uit publieke middelen) worden gemaakt.
Door Fritz A. von Geusau op
Beste 'Controle',
Hoe bedoelt u 'dingen die met zoveel moeite openbaar worden'? De systematiek van de WOB is feitelijk dat alles openbaar kan worden, tenzij.... En voor dat 'tenzij' is simpelweg vaak een uitstekende reden. Of vind u het normaal dat, als voorbeeld, de medische gegevens van uw moeder voor ieder in te zien zijn, omdat zij een beroep op een voorziening? Of de inkomensgegevens van uw broer? Of als u meedingt naar een overheidscontract, moeten dan al uw offertes voor ieder ter inzage worden gegeven? Het enige dat mensen moeten doen, is een verzoek richten aan de overheid. Dat is werkelijk alles. Is dat zoveel moeite? De gezamenlijke overheden produceren waarschijnlijk miljoenen documenten per dag. Moet dan alles bij voorbaat openbaar gemaakt worden en geanonimiseerd omdat er misschien, ooit, maar wellicht nooit, iemand naar zal vragen? Burgers hoeven maar te vragen en ze krijgen de gewenste informatie. Enkel de kopieerkosten worden in rekening gebracht. De behandelkosten van het verzoek, het anonimiseren enzovoort, betalen u en ik. Is dat nu allemaal zo'n probleem? Het lijkt wel of de overheid geen enkele inspanning van burgers meer mag vragen.
Door Controle op
De vraag waarom dingen met zoveel moeite openbaar worden kun je niet negeren. Ipv alsmaar te verwijzen naar de wob-misbruikers. Waarom moet overheidsinformatie (=van iedereen) tegen betaling voor iedereen openbaar gemaakt worden. En beperkte bedragen tellen bij elkaar al snel op tot een hoogte die journalisten beperkt om informatie op te vragen die noodzakelijk is voor het werk. Kosten schrikken de verkeerde mensen af die voor iedereen informatie opvragen die eigenlijk al van iedereen is, echter de gekozen en aangewezen vertegenwoordig van iedereen (lees overheid) doet er alles aan om het niet openbaar te houden. Hoe kan het dat dat niet de belangrijkste discussie is?
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Degenen die het tot een "beroep" hebben verheven om aan de hand van WOB-verzoeken, gelden te vergaren als gevolg van termijnoverschrijding zouden heel hard in hun buidel aangepakt moeten worden en deze zijn m.i. echt wel te filteren. Het is ongepast om de gemeente - let wel! het gaat hier om ons aller (maatschappij!) gelden! - op kosten te jagen omdat er een aantal zijn die vangen op de mazen van regels; AANPAKKEN DUS!
Door martin kuivenhoven op
buitengerechtelijke kosten zouden gewoon voor rekening van de wederpartij van de in het gelijk gestelde moeten komen, das logisch toch ..
Door Broadcaster op
@ Controle: Wellicht wordt in Nederland relatief weinig gebruik gemaakt van de WOB. In ieder geval wordt er voor het overgrote deel gebruik van gemaakt door lieden die niet uit zijn op informatie maar op een te verbeuren dwangsom of op proceskostenvergoeding. Als je beperkt leges laat heffen scheidt je het kaf van het koren en blijven alleen de bonafide verzoekers over. Wat is daar toch op tegen? Voor vrijwel iedere dienst van de overheid moet je betalen dus waarom hiervoor niet?
Door Controle op
In Nederland wordt relatief weinig gebruik gemaakt van de WOB. Die is er omdat de overheid informatie heeft die niet openbaar is, maar wel openbaar gemaakt moet kunnen worden. Dit heeft een zeer belangrijke controle functie voor journalisten en burgers. De WOB en een goede behandeling is een voorbeeld van een goede overheid. In Scandinavië gaat het niet voor niets sneller, goedkoper en makkelijker. In Nederland is alles geheim tenzij je heel veel moeite doet. Dit soort praktijken maken het alleen maar erger. Het kost de belastingbetaler veel geld lees ik hier overal. Het levert de belastingbetaler ook wat op, maar daar zit geen kwalificatie aan. Dat vertroebeld de discussie. Onlangs concludeerde een gezelschap van zeer genormeerde onderzoeksjournalisten nog dat de overheid onbenaderbaar is geworden en dat je voor elke zinnige vraag bijna wel een WOB moet versturen.
Door Lady op
Het probleem wordt nu weer bij de gemeente neergelegd en dus bij de portemonnee van alle andere burgers. Mevrouw zou ook in haar verzoek hebben kunnen aangeven dat ze graag vooraf op de hoogte wordt gebracht van de eventuele kosten. Dat doe ik ook altijd als ik de auto naar de garage breng. Als je iemand carte blanche geeft, moet je niet zeuren als de kosten hoger zijn dan je misschien leuk vindt. Dat zelfde geldt voor de mate van belang van de documenten. Als je niet aangeeft welke specifieke informatie je wilt, krijg je alles. Tsja, als de gemeente dat niet had gedaan, hadden ze weer een tik op de vingers gehad dat ze niet alle documenten beschikbaar hadden gemaakt.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
En als verzoeker naar de WC is geweest moeten we hem ook nog een papiertje aanbieden om zijn kont af te vegen. Het klantprincipe is volkomen doorgeschoten. De overheid heeft geen klanten maar dient het algemeen belang. Deze individuele dienstverlening kost de samenleving (u en ik) heel veel geld. De rijksoverheid kan dat repareren door het wettelijke mogelijk te maken voor een wob-verzoek leges te heffen. Dan komen de kosten terecht waar ze horen, op het bordje van het individu dat de dienstverlening verlangt, en niet op ons bord. Maar ja de minister talmt en de tweede kamer steggelt want die vinden het kennelijk belangrijker dat onze dure belastingcenten aan WOBlichters worden besteed dan aan de verzorging van zieken, zwakken en bejaarden.
Door Remko op
Bij dergelijke aantallen sturen wij een Wob-verzoeker altijd een concept-reactie met een indicatie over de kosten. Met de mogelijkheid ter plaatse de stukken in te zien en zelf te screenen welke stukken betrokkene wenst. Onze gemeente rekent € 1.10 per kopie. Dus had het totaalbedrag op € 4.100 uitgekomen. In eerdere rechtszaken heeft de rechtbank uitgemaakt dat een dergelijk bedrag niet onevenredig is. Maar dat was nooit bij dergelijke grote aantallen. Even contact opnemen met betrokkene voor een nadere precisering van het verzoek kan ook geen kwaad!