of 61043 LinkedIn

Nieuws

 • De recente brief van 41 bezorgde Amsterdamse ambtenaren over onveiligheid in de gemeentelijke organisatie rond de zaak van Saadia Ait-Taleb is een extra motivatie om te werken aan meer diversiteit in het management. Dat zegt gemeentesecretaris Peter Teesink in reactie op de vraag hoe de brief met de bestuursopdracht voor meer diversiteit en inclusiviteit in de organisatie te rijmen is. ‘De brief is niet het startpunt, maar wel een extra element in dat proces.’

  ‘Brief ambtenaren toont noodzaak diversiteitsbeleid’

  De recente brief van 41 bezorgde Amsterdamse ambtenaren over onveiligheid in de gemeentelijke organisatie rond de zaak van oud-medewerker Saadia-Ait-Taleb is een extra motivatie om aan de slag te gaan met inclusie en diversiteit in de organisatie. Dat zegt gemeentesecretaris Peter Teesink in reactie op de vraag hoe de brief is te rijmen met de Amsterdamse bestuursopdracht Inclusiviteit en Diversiteit. ‘De brief is niet het startpunt, maar wel een extra element in dat proces.’

 • De beschikbare capaciteit aan handhavers in verhouding tot aantal inwoners loopt sterk uiteen. Gemene deler bij ruim twee op de drie gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren. Dat constateert bureau Necker van Naem na een onderzoek in achttien gemeenten naar hoe het is gesteld met toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid.

  Gemeenten: tekort aan boa’s

  De beschikbare capaciteit aan handhavers in verhouding tot aantal inwoners loopt sterk uiteen. Gemene deler bij ruim twee op de drie gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren.

 • In maart 2019 besloot de Raad van State dat de Wet openbaarheid bestuur (WOB) van toepassing is op tekstberichten over een bestuurlijke aangelegenheid, óók als ze zijn verstuurd op een privételefoon. Die uitspraak kan verregaande gevolgen hebben voor (ex)bestuurders. Wat doen gemeenten met deze wetenschap?

  Appjes niet veilig voor de WOB

  Sommige ambtenaren en bestuurders tikken tientallen Whatsappjes of sms-jes per dag. Omdat het zo snel gaat, lijken het niemendalletjes. Maar niets is minder waar. Berichten die over ‘de zaak’ gaan zijn niet privé. Ze moeten zelfs worden gearchiveerd.

 • Groningen krijgt ruim 1,5 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen om de gevolgen van aardbevingsschade aan te pakken. Dat hebben de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag in Groningen gezegd. De Groningen Bodem Beweging (GBB) spreekt van een bezuinigingsakkoord. Coalitiepartijen zijn voorzichtig positief. Volgens de PvdA mag het akkoord ‘geen afkoopsom’ zijn.

  Gemengde reacties op 'Groningenakkoord'

  Groningen krijgt ruim 1,5 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen om de gevolgen van aardbevingsschade aan te pakken. Dat hebben de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdag in Groningen gezegd. De Groningen Bodem Beweging (GBB) spreekt van een 'bezuinigingsakkoord'. Coalitiepartijen zijn voorzichtig positief. Volgens de PvdA mag het akkoord ‘geen afkoopsom’ zijn.

 • Het kabinet en de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zijn het eens geworden over maatregelen om het woonbeleid te verbeteren. Er komt 450 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in kwetsbare gebieden, de huur mag niet verder stijgen dan 1 procent bovenop de inflatie en meerpersoonshuishoudens kunnen gemakkelijker een sociale huurwoning krijgen.

  450 miljoen voor leefbaarheid kwetsbare gebieden

  Reageer

  Het kabinet en de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zijn het eens geworden over maatregelen om het woonbeleid te verbeteren. Er komt 450 miljoen euro beschikbaar voor leefbaarheid in kwetsbare gebieden, de huur mag niet verder stijgen dan 1 procent bovenop de inflatie en meerpersoonshuishoudens kunnen gemakkelijker een sociale huurwoning krijgen.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ontslag ook geldig zonder handtekening

  Een Groningse gemeenteambtenaar loopt tegen zijn pensioen en maakt – middels een vaststelingsovereenkomst – afspraken met zijn werkgever over zijn laatste dienstjaren. Die overeenkomst ondertekent hij echter niet. Is deze toch rechtsgeldig?

 • Esther Lieben, commandant van de Brandweer Haaglanden en directeur Veiligheidsregio Haaglanden, is donderdagavond 6 november uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar. ‘Een authentieke manager die optreedt als uithangbord voor de uitvoerende dienst’.

  Esther Lieben is Overheidsmanager van het jaar

  Esther Lieben, commandant van de Brandweer Haaglanden en directeur Veiligheidsregio Haaglanden, is donderdagavond 6 november uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar. ‘Een authentieke manager die optreedt als uithangbord voor de uitvoerende dienst’.

 • De gemeenteraad stelde in 2014 ruim 117 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling en bouw van Amare. Daarbij werd ook aangegeven wat voor dit bedrag moest worden gedaan. Het college heeft een aantal onderdelen echter uit andere potjes betaald.

  Haags college onduidelijk over kosten cultuurcomplex

  Reageer

  Het Haagse college van burgemeester en wethouders is niet duidelijk genoeg geweest over de kosten voor het onderwijs- en cultuurcomplex Amare in het centrum van Den Haag. Het college stelde de kosten steeds lager voor dan ze in werkelijkheid waren. Tot die conclusie komt de Haagse rekenkamer na onderzoek naar de ontwikkeling en realisatie van het complex.

 • Een gesprek waarin de leidinggevende wel even vertelt wat hij of zij van de medewerker en diens werkzaamheden vindt, is in tijden van het nieuwe normaal ongepast, vindt schrijvend ondernemer Evert Hatzmann. In zijn boek ‘Houd je feedback!’ pleit hij voor meer zelfregie en voor het omgekeerde functioneringsgesprek.

  Entameer zelf dat functioneringsgesprek

  Een gesprek waarin de leidinggevende wel even vertelt wat hij of zij van de medewerker en diens werkzaamheden vindt, is in tijden van het nieuwe normaal ongepast, vindt schrijvend ondernemer Evert Hatzmann. In zijn boek ‘Houd je feedback!’ pleit hij voor meer zelfregie en voor het omgekeerde functioneringsgesprek.

 • Het is goed als het rijk dwingender dan nu gaat sturen op het niveau en de omvang van ondersteuning van raden en Staten. Dat stellen de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een reactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

  Steun voor dwingende(r) rol ‘Den Haag’

  Het rijk moet dwingender dan nu sturen op niveau en omvang van ondersteuning van de decentrale volksvertegenwoordiging. ‘Voorkomen moet worden dat wordt bezuinigd op de kwaliteit van de ondersteuning’, stelt de Vereniging van Griffiers. Ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt dat enige dwang vanuit Den Haag zinvol kan zijn. Zij ziet dat gemeenteraden ‘zich uit zuinigheid en voorbeeldgedrag te kort doen als het gaat om hun ondersteuning’.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!