of 60715 LinkedIn

Nieuws

 • In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, momenteel de grootste coronabrandhaarden, wordt strenger gehandhaafd op de coronaregels. Die afspraak heeft het kabinet gemaakt met de burgemeesters van de grote steden. Ook kan er gerichter ingegrepen worden op plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, meldt premier Mark Rutte vrijdag.

  Strengere handhaving in grootste steden

  1 reactie

  In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, momenteel de grootste coronabrandhaarden, wordt strenger gehandhaafd op de coronaregels. Die afspraak heeft het kabinet gemaakt met de burgemeesters van de grote steden. Ook kan er gerichter ingegrepen worden op plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, meldt premier Mark Rutte vrijdag.

 • De gemeente Hoogeveen schrapt het ereburgerschap van oud-burgemeester Jetze Tjalma (1893 - 1985) vanwege zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook krijgen een naar hem vernoemd park en de brandweerkazerne een andere naam als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Volgens de huidige burgemeester Karel Loohuis is gebleken dat Tjalma niet 'van onbesproken gedrag' was en niet 'boven iedere twijfel verheven'.

  'Foute' oud-burgemeester niet langer ereburger

  5 reacties

  De gemeente Hoogeveen schrapt het ereburgerschap van oud-burgemeester Jetze Tjalma (1893 - 1985) vanwege zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook krijgen een naar hem vernoemd park en de brandweerkazerne een andere naam als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Volgens de huidige burgemeester Karel Loohuis is gebleken dat Tjalma niet 'van onbesproken gedrag' was en niet 'boven iedere twijfel verheven'.

 • Defensie blijft ervan overtuigd dat de nieuwe SMART-L radar, die het Nederlandse luchtruim gaat bewaken, geplaatst moet worden in Herwijnen. De gemeente West-Betuwe weigerde eerder een vergunning voor de plaatsing af te geven. Provinciekoepel IPO vraagt staatssecretaris Visser (Defensie) om haast te maken: de vertraging zit de bouw van windmolenparken in de weg.

  Defensie houdt vast aan radar in Herwijnen

  Defensie blijft ervan overtuigd dat de nieuwe SMART-L radar, die het Nederlandse luchtruim gaat bewaken, geplaatst moet worden in Herwijnen. De gemeente West-Betuwe weigerde eerder een vergunning voor de plaatsing af te geven. Provinciekoepel IPO vraagt staatssecretaris Visser (Defensie) om haast te maken: de vertraging zit de bouw van windmolenparken in de weg.

 • De Amsterdamse VVD en PvdA pleiten met een initiatiefvoorstel voor een speciale aanpak gericht op het bestrijden en voorkomen van sportondermijning. De oppositie- en coalitiepartij zien beiden de verbindende kracht van sport in coronatijd. ‘Het is nu ook de tijd om de minder mooie kanten uit te roeien’, aldus VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

  ‘Speciale aanpak sportondermijning nodig’

  De Amsterdamse VVD en PvdA pleiten met een initiatiefvoorstel voor een speciale aanpak gericht op het bestrijden en voorkomen van sportondermijning. De oppositie- en coalitiepartij zien beiden de verbindende kracht van sport in coronatijd. ‘Het is nu ook de tijd om de minder mooie kanten uit te roeien’, aldus VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

 • Het experiment met de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam leidde in de onderzochte gebieden niet tot minder mensen. Dat blijkt volgens de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond uit een evaluatie. Ook blijkt daaruit dat het overgrote deel van de bezoekers in de aangewezen gebieden een mondkapje droeg.

  'Niet minder bezoekers door mondkapjesplicht'

  Reageer

  Het experiment met de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam leidde in de onderzochte gebieden niet tot minder mensen. Dat blijkt volgens de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond uit een evaluatie. Ook blijkt daaruit dat het overgrote deel van de bezoekers in de aangewezen gebieden een mondkapje droeg.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ook later mag B&W extra diploma eisen

  Het lukt een ambtenaar van de gemeente Hoorn maar niet om het diploma Drank- en Horecawet te halen. Ze wordt overgeplaatst naar een lagere functie. Mag dat, nu dat diploma niet in haar functieomschrijving stond toen ze aan die baan begon?

 • Het wordt een fikse klus om de verkiezingen op de klassieke manier ‘coronaproof’ te organiseren. Dat stellen VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19.

  Coronaproof verkiezingen organiseren flinke kluif

  Het wordt nog een fikse klus om de verkiezingen op de klassieke manier ‘coronaproof’ te organiseren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zou nog eens moeten bekijken of internetstemmen of elektronisch stemmentellen mogelijk is. Het is nog maar de vraag of gemeenten voldoende stemlokalen én voldoende stembureauleden kunnen vinden.

 • Niet deze week, zoals de bedoeling was, maar nog wel voor het eind van het jaar denkt minister Ollongren het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gereed te hebben. Reden van het uitstel: er wordt mogelijk in opgenomen dat ook de waterschappen worden verplicht een rekenkamer in te richten.

  Wet rekenkamers laat langer op zich wachten

  Niet deze week, zoals de bedoeling was, maar nog wel voor het eind van het jaar denkt minister Ollongren het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers gereed te hebben. Reden van het uitstel: er wordt mogelijk in opgenomen dat ook de waterschappen worden verplicht een rekenkamer in te richten.

 • Nederland wil nog niet aan het kiesrecht voor 16- en 17-jarigen, maar in Noordrijn-
Westfalen mogen Nederlandse leeftijdsgenoten die daar wonen, wel stemmen bij de lokale verkiezingen dit weekend. ‘Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans niemals.’

  Nederlandse jongere mag stemmen in Duitsland

  Nederland wil nog niet aan het kiesrecht voor 16- en 17-jarigen, maar in Noordrijn-Westfalen mogen Nederlandse leeftijdsgenoten die daar wonen, wel stemmen bij de lokale verkiezingen dit weekend. ‘Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans niemals.’

 • Drie medewerkers van de gemeente Zuidplas die eerder geschorst werden na het verschijnen van pikante filmpjes op sociale media, hebben ontslag genomen. Dat laat de gemeente weten in een verklaring. Op de video's die opdoken was te zien hoe meerdere mensen seks hadden in het gemeentehuis. Zuidplas liet de afgelopen tijd uitzoeken wie allemaal betrokken zijn geweest bij het seksincident.

  Betrokkenen seksrel Zuidplas nemen ontslag

  2 reacties

  Drie medewerkers van de gemeente Zuidplas die eerder geschorst werden na het verschijnen van pikante filmpjes op sociale media, hebben ontslag genomen. Dat laat de gemeente weten in een verklaring. Op de video's die opdoken was te zien hoe meerdere mensen seks hadden in het gemeentehuis. Zuidplas liet de afgelopen tijd uitzoeken wie allemaal betrokken zijn geweest bij het seksincident.

 • Het gemeentelijk belastinggebied moet worden verruimd met zes miljard euro. Taakdifferentiatie in het takenpakket van gemeenten moet mogelijk worden gemaakt. Dit adviseert de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen.

  Gemeenten moeten meer geld en beleidsvrijheid krijgen

  Het gemeentelijk belastinggebied moet worden verruimd met zes miljard euro. Ook moet worden toegewerkt naar een duurzaam provinciaal belastinggebied. Decentrale overheden moeten meer zeggenschap krijgen op de gedecentraliseerde taken, ook bij kabinetsformaties. Verkokering moet worden aangepakt. Niet alle gemeenten moeten hetzelfde takenpakket krijgen; differentiatie moet mogelijk worden gemaakt.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!