of 60715 LinkedIn

Nieuws

 • De vuurstapel mag maximaal 10 bij 10 bij 10 meter zijn. Hoewel Scheveningen en Duindorp nu dus een deugdelijke aanvraag hebben ingediend, blijft het volgens Van Zanen vanwege de coronamaatregelen onzeker of de vreugdevuren überhaupt kunnen plaatsvinden. Bovendien kunnen bewoners de ingediende plannen inzien en nog bezwaar maken.

  Wellicht weer vreugdevuren in Den Haag

  1 reactie

  In Scheveningen en Duindorp mogen rond de jaarwisseling mogelijk weer vreugdevuren worden gehouden. De organisatoren hebben daarvoor plannen ingediend bij de gemeente Den Haag. ‘De nieuwe plannen zijn substantieel beter in vergelijking met voorgaande jaren’, heeft burgemeester Jan van Zanen dinsdag laten weten aan de gemeenteraad. ‘Ze hebben hard gewerkt aan hun aanvraag.’

 • Wethouder Martien Louwers (werk en inkomen, PvdA) meldde onlangs aan de Arnhemse gemeenteraad dat er sinds begin dit jaar al voor 1 miljoen euro aan schulden bij de gemeente is kwijtgescholden.

  Arnhems schuldenbeleid té ruimhartig, vindt raad

  Het Arnhemse college heeft de motie om soepeler om te gaan met openstaande vorderingen bij inwoners te ruim opgevat, vindt de raad. De motie vroeg het college om vorderingen kwijt te schelden op voorwaarde dat de schuldenaar aan een schuldhulpverleningstraject gaat deelnemen, maar die voorwaarde blijkt niet gehandhaafd te worden.

 • De na-wettelijke werkloosheidsuitkering voor gemeenteambtenaren staat op de tocht. Zij die na de nieuwe nog uit te onderhandelen cao hun baan verliezen, hebben in plaats van 36 maanden nog maar 24 maanden recht op die toelage. Ook willen de gemeentelijke werkgevers het zogenoemde ‘derde ziektejaar’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers schrappen.

  Werkloze ambtenaar wacht minder riante regeling

  De na-wettelijke werkloosheidsuitkering voor gemeenteambtenaren staat op de tocht. Zij die na de nieuwe nog uit te onderhandelen cao hun baan verliezen, hebben in plaats van 36 maanden nog maar 24 maanden recht op die toelage.

 • Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona roet in het eten en moest een belrondje volstaan om de reacties van een aantal bestuurders op te tekenen. De passages over corona in de Troonrede worden goed ontvangen. Wethouders zijn blij met het Groeifonds, maar hebben zorgen over financiën, woningbouw en kwetsbaren in hun steden.

  Inkomsten uit gemeentefonds ‘punt van zorg’

  Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona roet in het eten en moest een belrondje volstaan om de reacties van een aantal bestuurders op te tekenen. De passages over corona in de Troonrede worden goed ontvangen. Wethouders zijn blij met het Groeifonds, maar hebben zorgen over hun financiën, de woningbouw en de kwetsbaren in hun steden.

 • De waterschappen reageren positief op de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet. Er komt extra geld voor de aanpak van de gevolgen van langere droogte en klimaatverandering en voor de stikstofaanpak. ‘Verstandig dat het kabinet juist in deze economische zware en onzekere tijden blijft investeren in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.’

  ‘Gebruik kennis van waterschap in woningbouwopgave’

  De waterschappen reageren positief op de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet. Er komt extra geld voor de aanpak van de gevolgen van langere droogte en klimaatverandering en voor de stikstofaanpak. ‘Verstandig dat het kabinet juist in deze economische zware en onzekere tijden blijft investeren in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.’

 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt in de septembercirculaire dat de onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 25 september worden ze echter waarschijnlijk niet gepresenteerd. Al 64 gemeenten hebben zich verenigd tegen de herverdeling.

  Herijking verdeling gemeentefonds klaar

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt in de septembercirculaire dat de onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 25 september worden ze echter waarschijnlijk niet gepresenteerd.

 • In de troonrede toont de regering betrokkenheid bij de problemen in de regio’s. ‘We zetten de schouders eronder als één overheid,’ zegt Theo Bovens, voorzitter van provinciekoepel IPO. De provincies zijn tevreden over de korte-termijn maatregelen. ‘Maar over een nieuw stelsel van financiële verhoudingen moeten we met een nieuw kabinet wel aan tafel.’

  Provincies: we staan er als één overheid

  In de troonrede toont de regering betrokkenheid bij de problemen in de regio’s. ‘We zetten de schouders eronder als één overheid,’ zegt Theo Bovens, voorzitter van provinciekoepel IPO. De provincies zijn tevreden over de korte-termijn maatregelen. ‘Maar over een nieuw stelsel van financiële verhoudingen moeten we met een nieuw kabinet wel aan tafel.’

 • Het kabinet geeft volgens de Raad van State beperkt inzicht in de budgettaire gevolgen van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lasten. Ook wordt onvoldoende ingegaan op een eventueel fors slechter tweede-golfscenario. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over de Miljoenennota 2021

  Raad van State mist slecht scenario

  Het kabinet geeft volgens de Raad van State beperkt inzicht in de budgettaire gevolgen van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande lasten. Ook wordt onvoldoende ingegaan op een eventueel fors slechter tweede-golfscenario.

 • Ook het komend jaar blijft de bestrijding van ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid staan. In de begroting voor 2021 wordt daarvoor structureel 141 miljoen euro extra uitgetrokken.

  141 miljoen extra tegen ondermijnende criminaliteit

  Ook het komend jaar blijft de bestrijding van ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid staan. In de begroting voor 2021 wordt daarvoor structureel 141 miljoen euro extra uitgetrokken.

 • Op 15 september 2020 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

  Troonrede 2020

  Reageer

  Op 15 september 2020 opende koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

 • Overheden die schade veroorzaken bieden vaak geen excuses aan de slachtoffers aan uit angst om aansprakelijkheid te erkennen. Maar die angst is onterecht, blijkt uit onderzoek van promovenda Lianne Wijntjens van Tilburg Law School. ‘Eerst excuses aanbieden is beter dan meteen ontkennen.’

  Excuses leiden bijna nooit tot aansprakelijkheid

  Overheden die schade veroorzaken bieden vaak geen excuses aan de slachtoffers aan uit angst om aansprakelijkheid te erkennen. Maar die angst is onterecht, blijkt uit onderzoek van promovenda Lianne Wijntjens van Tilburg Law School. ‘Eerst excuses aanbieden is beter dan meteen ontkennen.’

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!