of 63966 LinkedIn

Nieuws

 • Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona nog net roet in het eten en tekenen we via een belrondje de reacties van een aantal G4-bestuurders op.

  'Structureel investeren in fundament rechtsstaat'

  Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona nog net roet in het eten en tekenen we via een belrondje de reacties van een aantal G4-bestuurders op.

 • Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025.

  Accres gemeentefonds: minnen veranderen in plussen

  Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025.

 • De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

  Provincies niet enthousiast over rijksbegroting

  De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

 • Jongeren moeten meer inspraak krijgen, vindt het kabinet. In 2022 moet hiertoe een ‘duurzame infrastructuur’ worden ontwikkeld. Het rijk ziet hierin een rol voor gemeenten weggelegd.

  Kabinet maakt werk van jongereninspraak

  Jongeren moeten meer inspraak krijgen. Zij worden onvoldoende betrokken bij en gehoord door de politiek. Terwijl ze door de coronacrisis wel grote offers moeten brengen. In 2022 moet hiertoe een ‘duurzame infrastructuur’ worden ontwikkeld. Het rijk ziet hierin een rol voor gemeenten weggelegd. Voor vernieuwing van het verkiezingsproces heeft het demissionaire kabinet 6,5 miljoen euro vrijgemaakt.

 • De Raad van State stelt voor om de Miljoenennota voortaan in het voorjaar in te dienen in plaats van met Prinsjesdag. Dan loopt dat in de pas met de Europese begrotingscyclus en komen de Tweede en Eerste Kamer tijdiger ‘aan de bal’.

  RvS: ‘Miljoenennota voortaan in voorjaar’

  De Raad van State stelt voor om de Miljoenennota voortaan in het voorjaar in te dienen in plaats van met Prinsjesdag. Dan loopt dat in de pas met de Europese begrotingscyclus en komen de Tweede en Eerste Kamer tijdiger ‘aan de bal’.

 • Het geld dat vrijkomt om ondermijning van de rechtsstaat tegen te gaan is voor de helft bedoeld voor ‘het weerbaarder maken van de samenleving en onze economie tegen criminele invloeden’. De andere helft is gereserveerd voor opsporing en bescherming van onder andere bestuurders, rechters en journalisten.

  'Samenleving weerbaar maken tegen ondermijning'

  1 reactie

  Het geld dat vrijkomt om ondermijning van de rechtsstaat tegen te gaan is voor de helft bedoeld voor ‘het weerbaarder maken van de samenleving en onze economie tegen criminele invloeden’. De andere helft is gereserveerd voor opsporing en bescherming van onder andere bestuurders, rechters en journalisten.

 • Op 21 september 2021 opende koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

  Troonrede 2021

  Reageer

  Op 21 september 2021 opende koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

 • De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gaat onderzoeken hoe het is gesteld met het vertrouwen van de burger in de overheid. Vooral door de Toeslagenaffaire is het gezag van de overheid volgens de adviesraad ter discussie komen staan. Een toetingskader 'goed bestuur' zou kunnen helpen.

  ROB uit zorgen om tanend gezag overheid

  De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gaat onderzoeken hoe het is gesteld met het vertrouwen van de burger in de overheid. Vooral door de Toeslagenaffaire is het gezag van de overheid volgens de adviesraad ter discussie komen staan.

 • De integriteitsmelding tegen de Epese wethouder Jan Aalbers (GroenLinks) en oud-burgemeester Hans van der Hoeve gaat uitgebreid in op mogelijke motivaties van de betrokken bestuurders, maar levert geen bewijslast voor deze motivaties. Dat concludeert John Bijl van het Periklesinstituut die op verzoek van de Epese burgemeester Tom Horn naar de onderliggende stukken keek om er een oordeel over te geven.

  Epese bestuurders deden 'niets ongeoorloofds'

  De integriteitsmelding tegen de Epese wethouder Jan Aalbers (GroenLinks) en oud-burgemeester Hans van der Hoeve gaat uitgebreid in op mogelijke motivaties van de betrokken bestuurders, maar levert geen bewijslast voor deze motivaties. Dat concludeert John Bijl van het Periklesinstituut die op verzoek van de Epese burgemeester Tom Horn naar de onderliggende stukken keek om er een oordeel over te geven.

 • Drie op de vier jeugdprofessionals vindt de doorgeschoten bureaucratie een reden om een carrièreswitch te overwegen. Ruim een derde denkt daar zelfs vaak of heel vaak over.

  Regeldruk in jeugdzorg nog altijd niet afgenomen

  De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om de administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg te beteugelen hebben nog amper resultaat behaald. Sterker nog: driekwart van de jeugdprofessionals overweegt wel eens om de sector te verlaten vanwege al het papierwerk. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!