of 63372 LinkedIn

Nieuws

 • Scherpenzeel heeft een structureel bestuurskrachtprobleem. Gedeputeerde Staten van Gelderland blijven er daarom bij dat herindeling van Barneveld en Scherpenzeel noodzakelijk is. De fusie moet per 2023 beklonken zijn.

  GS houden vast aan herindeling Scherpenzeel

  Scherpenzeel heeft een structureel bestuurskrachtprobleem, stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland. In vergaande ambtelijke samenwerking tussen Scherpenzeel en Barneveld hebben GS geen fiducie. GS blijven er daarom bij dat herindeling van Barneveld en Scherpenzeel noodzakelijk is. De fusie moet per 2023 beklonken zijn. De nieuwe gemeente gaat een krappe 69.000 inwoners tellen

 • Schouwen-Duiveland geeft de eigenaren van het Zeeuwse windpark Krammer ruim 1 miljoen euro aan ten onrechte betaalde bouwleges terug. De coöperaties die Krammer runnen matsen de gemeente, want ze hebben formeel recht op meer.

  Gemeente komt er in slepende kwestie met 'koopje' vanaf

  Reageer

  De eigenaren van het Zeeuwse windpark Krammer krijgen ruim een miljoen euro aan ten onrechte betaalde bouwleges terug van de gemeente Schouwen-Duiveland. Met die afspraak komt een einde aan een slepende procedure tussen de gemeente en het windmolenpark, dat voor meer dan de helft eigendom is van ruim vijfduizend burgers. De coöperaties die Krammer runnen matsen de gemeente, want ze hebben formeel recht op meer.

 • Voor homoseksuelen was het in de jaren 1945-1971 bijna onmogelijk een openlijk homoseksuele levensstijl te combineren met een ambtenarenbestaan bij gemeenten of rijk. Dat kwam door toenmalige reglementen, regels en standaardprocedures. In hun werving en selectie screenden gemeenten sollicitanten destijds op onzedelijk gedrag. De gemeente Den Haag ging daarin het verst.

  Gemeenten screenden op onzedelijk gedrag

  Voor homoseksuelen was het in de jaren 1945-1971 bijna onmogelijk een openlijk homoseksuele levensstijl te combineren met een ambtenarenbestaan bij gemeenten of rijk. Dat kwam door toenmalige reglementen, regels en standaardprocedures. In hun werving en selectie screenden gemeenten sollicitanten destijds op onzedelijk gedrag. De gemeente Den Haag ging daarin het verst.

 • Voetbalwedstrijden spelen zonder publiek zou ook veiligheidsproblemen geven, zegt Paul Depla, burgemeester van Breda.

  'Ook wedstrijden zonder publiek geven veiligheidsproblemen'

  Reageer

  Voetbalwedstrijden spelen zonder publiek zou ook veiligheidsproblemen geven, zegt Paul Depla, burgemeester van Breda. Zondagavond keerden relschoppers bij het stadion van het Bredase NAC zich met geweld tegen agenten en beveiligers nadat hun werd verboden het stadion in te gaan. Publiek weren is geen oplossing, want mensen gaan toch altijd proberen om bij elkaar te komen, redeneert Depla.

 • Beeld: Shutterstock

  Lokale overheidsdata doorzoeken met platform Jodal

  Om lokale journalisten te helpen zoeken in overheidsdata, heeft de Open State Foundation een platform ontwikkeld: Jodal. De bètaversie is nu beschikbaar en is vooral voor lokale journalisten die voor het eerst in een onderwerp duiken, maar uiteindelijk moet het ook voor complexer graafwerk gaan dienen.

 • De Wet bescherming klokkenluiders wijzigt de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders en zorgt voor de invoering van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders, waarmee de positie van klokkenluiders sterk moet worden verbeterd. De ministerraad heeft met het voorstel van minister Ollongren van BZK ingestemd. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich er nog wel over buigen.

  Klokkenluiders straks beter beschermd

  De Wet bescherming klokkenluiders wijzigt de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders en zorgt voor de invoering van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders, waarmee de positie van klokkenluiders sterk moet worden verbeterd. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van BZK. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich er nog wel over buigen.

 • Gemeenten geven taken terug aan het rijk als het kabinet niet met structureel extra geld over de brug komt wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeenten. Dat zei VNG-voorzitter Jan van Zanen zondag in het programma Buitenhof.

  VNG-voorzitter: gemeenten vallen om

  Gemeenten geven taken terug aan het rijk als het kabinet niet met structureel extra geld over de brug komt wanneer de commissie van wijzen in de lopende arbitrageprocedure positief besluit over een structurele verhoging van het jeugdbudget voor gemeenten. Dat zei VNG-voorzitter Jan van Zanen zondag in het programma Buitenhof.

 • Provinciale Staten van Brabant gaan twee verkenners vragen te zoeken naar mogelijkheden voor een nieuw bestuur. De Staten namen een motie van CDA en SP aan om Marja van Bijsterveldt (CDA) en Emile Roemer (SP) te vragen een nieuw provinciebestuur samen te stellen. Van Bijsterveldt is burgemeester van Delft, Roemer waarnemend burgemeester van Alkmaar.

  Roemer en Van Bijsterveldt verkenners Noord-Brabant

  Reageer

  Provinciale Staten van Brabant gaan twee verkenners vragen te zoeken naar mogelijkheden voor een nieuw bestuur. De Staten namen een motie van CDA en SP aan om Marja van Bijsterveldt (CDA) en Emile Roemer (SP) te vragen een nieuw provinciebestuur samen te stellen. Van Bijsterveldt is burgemeester van Delft, Roemer waarnemend burgemeester van Alkmaar.

 • Beeld: Shutterstock

  Bestuurders wijzen informateur op problemen

  1 reactie

  Vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en waterschappen hebben vrijdagochtend met informateur Mariëtte Hamer besproken welke thema's wat hen betreft hoog op de agenda van het nieuwe kabinet moeten staan, en hoe ze met dat kabinet zouden willen samenwerken. Ze spraken onder meer over de werkgelegenheid, rechtsstaat en mobiliteit, zeiden de bestuurders na afloop. En over hun eigen budgetten.

 • De Brabantse gedeputeerden Eric de Bie van Forum voor Democratie (FVD) en Peter Smit, voormalig lid van Forum, zijn per direct opgestapt. Dat hebben zij vrijdagochtend laten weten tijdens een vergadering van de Brabantse Provinciale Staten.

  Forum-gedeputeerden Noord-Brabant stappen op

  Reageer

  De Brabantse gedeputeerden Eric de Bie van Forum voor Democratie (FVD) en Peter Smit, voormalig lid van Forum, zijn per direct opgestapt. Dat hebben zij vrijdagochtend laten weten tijdens een vergadering van de Brabantse Provinciale Staten.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!