of 63372 LinkedIn

Nieuws

 • Uit protest tegen de sluiting van de coronanoodopvang voor dak- en thuislozen opende maandagochtend in het Amsterdamse Vondelpark Hotel Buitenlucht. Een symbolisch hotel, want volgens de Straatalliantie moeten vanaf dinsdag zo'n tweehonderd tot driehonderd mensen in de hoofdstad weer op straat slapen. Het wordt daarom tijd voor een structurele oplossing om een einde te maken aan het tekort aan opvangplekken, waar voor de coronacrisis ook al sprake van was, zegt Willemijn de Nooijer namens het samenwerkingsverband van daklozenorganisaties.

  Daklozen protesteren tegen sluiting noodopvang

  Uit protest tegen de sluiting van de coronanoodopvang voor dak- en thuislozen opende maandag in het Amsterdamse Vondelpark Hotel Buitenlucht. Een symbolisch hotel, want volgens de Straatalliantie moeten vanaf dinsdag zo'n tweehonderd tot driehonderd mensen in de hoofdstad weer op straat slapen. 

 • Net als iedere andere organisatie moeten gemeenten ­voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. Maar het komt nog te vaak voor dat ze een potje maken van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat gemeenten beter hun best moeten doen.

  'Bescherming gegevens moet in ieders hoofd'

  Net als iedere andere organisatie moeten gemeenten ­voldoen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. Maar het komt nog te vaak voor dat ze een potje maken van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat gemeenten beter hun best moeten doen.

 • Controleren lijkt politiek oninteressant, maar het tegendeel is waar, en als je het samen doet draagt het bij aan het gezag van de gemeenteraad. De beste stuurlui staan aan wal, weet Klaartje Peters, zelfstandig onderzoeker en bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht, maar in een webinar wilde ze vrijdag toch deze boodschap meegeven aan raadsleden.

  ‘Stem controlerende rol niet af met wethouder’

  Controleren lijkt politiek oninteressant, maar het tegendeel is waar, en als je het samen doet draagt het bij aan het gezag van de gemeenteraad. De beste stuurlui staan aan wal, weet Klaartje Peters, zelfstandig onderzoeker en bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht, maar in een webinar wilde ze vrijdag toch deze boodschap meegeven aan raadsleden.

 • De ‘achterkamertjes’ hebben de herindelingsplannen tussen Wijchen en Druten de das om gedaan. Dat wordt duidelijk uit de reconstructie van de herindelingsplannen van de twee Gelderse gemeenten, die op verzoek van de Wijchense gemeenteraad door Necker van Naem is gemaakt.

  Herindelingsplannen gesneuveld in achterkamertjes

  De ‘achterkamertjes’ zijn funest geweest bij de herindelingsplannen tussen Wijchen en Druten. Zowel in het voortraject als in de slotfase is politiek geen open kaart gespeeld. Climax was een mailtje van de Wijchense wethouders aan het college van Druten dat zij de stekker uit het fusietraject zouden gaan trekken. De burgemeester van Wijchen wist niet van dat mailtje af. Het college van Druten voelde zich overvallen

 • Het ministerie van Economische Zaken (EZ) was en is de belangenbehartiger van ondernemers en de stem van het bedrijfsleven.

  EZ: dominante boys die alles regelen

  Het ministerie van Economische Zaken (EZ) was en is de belangenbehartiger van ondernemers en de stem van het bedrijfsleven. We hebben er loonmatiging, exportbevordering, deregulering en privatisering ‘aan te danken’.

 • ‘Joyce Sylvester, eerste vrouwelijke allochtone burgemeester’, kopte Binnenlands Bestuur in 2008. Mensen zagen mij als een pionier. Natuurlijk was ik daar wel trots op, maar het verbaasde mij ook. Ik had er geen moment bij stilgestaan. Kleur betekent niets voor mij.’

  Joyce Sylvester: ‘Kleur betekent niets voor mij’

  Joyce Sylvester verhuist van Amsterdam naar Paramaribo en keert weer terug. Ze ervaart ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid, maar ze schopt het wel tot senator en tot ‘s lands eerste zwarte vrouwelijke burgemeester. ‘Mensen zagen mij als een pionier.’

 • Miljarden extra voor de jeugdzorg tot zeker 2028 en begrenzing van de jeugdhulpplicht van gemeenten. Dat, en meer, moet er gebeuren om het jeugdstelsel duurzaam te verbeteren, stelt de arbitragecommissie in haar oordeel in het conflict tussen VNG en rijk over de structurele tekorten op de jeugdzorg.

  Arbitrage: rijk moet jeugdzorgplicht begrenzen

  Extra rijksbudget naar gemeenten voor de jeugdzorg tot zeker 2028, begrenzing van de jeugdhulpplicht van gemeenten en uitbreiding van de landelijke inkoop specialistische jeugdzorg. Dat, en meer, moet er gebeuren om het jeugdstelsel duurzaam te verbeteren, stelt de arbitragecommissie in haar oordeel in het conflict tussen VNG en rijk over de structurele tekorten op de jeugdzorg. Voor 2022 gaat het om een bedrag van 1,6 miljard euro.

 • Beeld: Shutterstock

  Subsidies Limburg aan omstreden IKL waren rechtmatig

  6 reacties

  Het verlenen van provinciale subsidies de afgelopen tien jaar aan de Limburgse landschapsinstelling IKL is rechtmatig verlopen. Ook een lening aan IKL is rechtmatig verstrekt. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd feitenrelaas in opdracht van de provincie Limburg naar subsidiestromen richting IKL. Dat onderzoek volgt op de commotie rond de landschapsstichting en diens bestuurder, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Naar aanleiding van die commotie stapte het college van Gedeputeerde Staten van Limburg inclusief gouverneur Theo Bovens in april op.

 • Beeld: Shutterstock

  Onderzoek naar bestuurscultuur Montferland

  Er komt een onafhankelijk verkennend onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente Montferland. Dat vraagt commissaris van de koning John Berends aan burgemeester Peter de Baat. Het onderzoek moet nadrukkelijk ingaan op de rolverdeling tussen raad, college en burgemeester en de verhoudingen binnen de gemeenteraad inclusief de rol van De Baat hierin.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Reiskostendeclaratie wel op tijd indienen

  Een ambtenaar van het ministerie van Financiën spaart een groot aantal reisdeclaraties op en dient ze dan in één keer in. Dat gebeurt minstens een half jaar nadat de reizen zijn gemaakt. Krijgt hij ze nog vergoed?

 • Bestuurders en politici moeten beter naar burgers luisteren en beleid en uitvoering beter laten aansluiten bij ‘de mensen waar het om gaat’. Burgers zouden zich bijvoorbeeld per thema moeten kunnen uitspreken, bepleiten Rudy van Belkom, initiatiefnemer van Het Nieuwe Kiezen, en Maarten Koningsveld, schrijver van het boek ‘Democratie in crisis’. Ze roepen gemeenten op een experiment te houden bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

  Gemeenten gezocht voor experiment thematisch kiezen

  Bestuurders en politici moeten beter naar burgers luisteren en beleid en uitvoering beter laten aansluiten bij ‘de mensen waar het om gaat’. Burgers zouden zich bijvoorbeeld per thema moeten kunnen uitspreken, bepleiten Rudy van Belkom, initiatiefnemer van Het Nieuwe Kiezen, en Maarten Koningsveld, schrijver van het boek ‘Democratie in crisis’. Ze roepen gemeenten op een experiment te houden bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!