of 65101 LinkedIn

Nieuws

 • De Rotterdamwet is een landelijke wet die in 2005 werd aangenomen en die het mogelijk maakt om mensen met een laag inkomen te weigeren in bepaalde wijken. Het geldt voor Rotterdammers met een bijstandsuitkering die korter dan zes jaar in de stad wonen en een huis willen huren. Rotterdam was destijds de eerste gemeente die gebruik maakte van de wet, daarna volgden meer gemeenten in Nederland.

  Rotterdamse PvdA wil van Rotterdamwet af

  1 reactie

  De Rotterdamse PvdA-fractie wil van de Rotterdamwet af, die het mogelijk maakt om mensen op basis van inkomen uit wijken te weren. De partij pleit in plaats daarvan voor een wet die voor gelijke kansen voor iedereen moet zorgen.

 • © Shutterstock

  Merendeel gemeenten vindt nieuwe cao-afspraken oké

  Een ruime meerderheid van de gemeenten kan leven met het bereikte principeakkoord over een nieuwe cao gemeenten. Slechts 12 gemeenten stemden tegen in een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gehouden ledenraadpleging

 • Vlak voor het aantreden van het nieuwe kabinet zei Ankie Broekers-Knol (de staatssecretaris van Asiel in Rutte III) op Kamervragen dat er geen juridische basis was voor de omstreden asielaanwijzing. Het was een bestuurlijke aanwijzing, geen juridische, benadrukt de bewindsman.

  Van der Burg begrijpt boosheid gemeenten over asielaanwijzing

  1 reactie

  De nieuwe staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg heeft begrip voor de boosheid van gemeenten die een asielaanwijzing kregen. Zij werden door zijn voorganger verplicht asielzoekers onder te brengen, maar daarvoor bleek geen juridische basis te zijn. Van der Burg wil het anders doen. ‘U zult mij niet snel het woord 'aanwijzing' horen gebruiken.’

 • Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft begrip voor burgemeesters die eigenlijk een oogje dicht willen knijpen voor ondernemers die de coronaregels overtreden.

  Minister heeft begrip voor burgemeesters

  Reageer

  Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft begrip voor burgemeesters die eigenlijk een oogje dicht willen knijpen voor ondernemers die de coronaregels overtreden. ‘Aan de andere kant hebben we met elkaar regels afgesproken in het belang van de volksgezondheid.’

 • Groningen

  Gronings beschermingsbewind 'bepaald succesvol'

  Sinds 2018 voert de gemeente Groningen het beschermingsbewind – een maatregel waarbij de financiële boekhouding van een inwoner wordt overgenomen – zelf uit. Na drie jaar constateert de gemeente dat de aanpak kosten bespaart en de kwaliteit van de hulpverlening verbetert. 

 • © Shutterstock

  Rekenkamer waarschuwt parlement over miljardenfondsen

  Reageer

  De Algemene Rekenkamer waarschuwt de Tweede Kamer goede afspraken te maken over het toezicht op de miljardenfondsen voor bijvoorbeeld stikstof en klimaat. Daarvoor trekt het kabinet respectievelijk 25 miljard euro en 35 miljard euro uit. Maar omdat dit geld over meerdere kabinetsperiodes wordt uitgegeven via een fonds, is toezicht vanuit de Kamer moeilijker.

 • regionale energiestrategie; plan-mer; project-mer; natuurgebied; natura 2000; IJmeer

  Windmolens bedreigen Amsterdamse natuur

  In Amsterdam dreigen windturbines te verrijzen in natuurgebieden. Dat stelt althans Natuurmonumenten. 'De gemeenteraad heeft straks geen informatie en ook geen mogelijkheid om te zeggen: doe het maar in de haven en niet in het natuurgebied. Degene die als eerste een aanvraag indient mag beginnen', voorspelt Martijn de Jong van Natuurmonumenten.

 • De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende coronaregels altijd het uitgangspunt blijven. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om die regels na te leven. Dat betekent dat winkeliers en horecaondernemers hun zaken zaterdag in principe niet mogen openen, als het kabinet dat vrijdag niet toestaat.

  Burgemeesters: naleving coronaregels uitgangspunt

  3 reacties

  De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende coronaregels altijd het uitgangspunt blijven. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om die regels na te leven. Dat betekent dat winkeliers en horecaondernemers hun zaken zaterdag in principe niet mogen openen, als het kabinet dat vrijdag niet toestaat.

 • De benoeming van een waarnemend burgemeester die de naar het kabinet overgestapte Almeerse burgemeester Franc Weerwind moet opvolgen is nog niet rond. Commissaris van de koning Leen Verbeek sprak maandagavond met de Almeerse fractievoorzitters, maar witte rook kwam er niet. En dat is te wijten aan D66, stelt althans fractievoorzitter Johan de Leeuw van AP/OPA in zijn column.

  Fractievoorzitter ‘onthult’ proces waarnemer Almere

  De benoeming van een waarnemend burgemeester die de naar het kabinet overgestapte Almeerse burgemeester Franc Weerwind moet opvolgen is nog niet rond. Commissaris van de koning Leen Verbeek sprak maandagavond met de Almeerse fractievoorzitters, maar witte rook kwam er niet. En dat is te wijten aan D66, stelt althans fractievoorzitter Johan de Leeuw van AP/OPA in zijn column.

 • Een overgrote meerderheid van de gemeenten gaat niet akkoord met de manier waarop het rijk de algemene uitkering per 2023 over de gemeenten wil herverdelen. Dat aangepaste verdeelmodel is weliswaar minder slecht dan het vorige, ‘maar daarmee is het nog steeds een slecht model.’

  Gemeenten verwerpen verdeelmodel gemeentefonds

  Een overgrote meerderheid van de gemeenten gaat niet akkoord met de manier waarop het rijk de algemene uitkering per 2023 over de gemeenten wil herverdelen. Dat aangepaste verdeelmodel is weliswaar minder slecht dan het vorige, ‘maar daarmee is het nog steeds een slecht model.’

 • De verhouding tussen kabinet en gemeenten moeten hoognodig worden verbeterd. Door de 'valse' start van het kabinet zijn deze nog verder onder druk komen te staan, stelde VNG-voorzitter Jan van Zanen donderdag aan het begin van de algemene ledenvergadering van de gemeentekoepel.

  Gemeenten pikken houding nieuwe kabinet niet

  Het nieuwe kabinet houdt te weinig rekening met de positie van gemeenten. Gemeenten pikken dat niet. De grootste pijn zit momenteel bij het negeren van de uitspraak van de arbitragecommissie jeugd. Maar ook de in het regeerakkoord opgenomen passage om gemeenten via een aanwijzing tot maatregelen te dwingen, is bij gemeenten in het verkeerde keelgat geschoten.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!