of 62284 LinkedIn

Nieuws

 • © Shutterstock

  330 miljoen voor Noord-Brabant van overheden

  5 reacties

  De provincie en twaalf grote gemeenten steken de komende jaren tot 330 miljoen euro in Noord-Brabant om het coronaherstel te versnellen. Het gaat om zo'n tachtig projecten waarvan de eerste vijf nog dit jaar worden opgestart en in 2022 afgerond. Ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en private investeerders participeren, bovendien worden beschikbare fondsen van het Rijk en de Europese Unie aangesproken.

 • Beeld: Shutterstock

  Burgemeester Tilburg mocht geen dwangsommen opleggen

  De burgemeester van Tilburg legde ten onrechte twee dwangsommen op aan een lokale vestiging van autoverhuurbedrijf KAV, oordeelt de Raad van State. Volgens de burgemeester kwam het autobedrijf de vergunningsplicht niet na, maar volgens de Raad was die verplichting ‘onvoldoende gemotiveerd’.

 • © Shutterstock

  Te weinig herplant na kap Leidse bomen

  In de gemeente Leiden is het bomenbestand de afgelopen jaren in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin verslechterd. Volgens onderzoek van de lokale rekenkamer komt dat door onduidelijke regels en het aan de laars lappen van afspraken.

 • Door de steunpakketten van de regering is de economische klap voor velen nog beperkt gebleven. Maar toch kan verlies van baan en inkomen bij verschillende groepen op den duur leiden tot een lager welbevinden, aldus het rapport. Kwetsbare kinderen (zoals kinderen van ouders met een lage sociaal-economische status) lopen het meeste risico op leerachterstanden door thuisonderwijs.

  Een jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt

  Reageer

  Een jaar na het begin van de coronacrisis hebben veel Nederlanders nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Zoals bijvoorbeeld jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een laag opleidingsniveau en zelfstandigen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Een jaar met corona'. Met dit rapport blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020.

 • Met de app Inspectieview Milieu moeten handhavingsorganisaties als omgevingsdiensten, politie en rijksinspecties elkaars data kunnen bekijken. Hoewel de app al vier jaar verplicht is, wordt-ie door bijna één op drie omgevingsdiensten niet gebruikt.

  Verplichte veiligheids-app vaak niet gebruikt

  Met de app Inspectieview Milieu moeten handhavingsorganisaties als omgevingsdiensten, politie en rijksinspecties elkaars data kunnen bekijken. Hoewel de app al vier jaar verplicht is, wordt-ie door bijna één op drie omgevingsdiensten niet gebruikt.

 • Als het aan de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA ligt, mogen gemeenten in de toekomst zelf beslissen of ze terugvorderingen en boetes opleggen aan mensen in de bijstand of niet. Een wetsvoorstel met die strekking wordt op dinsdag gepubliceerd ter consultatie.

  Nieuwe wet moet einde maken aan 'boodschappenboete'

  De menselijke maat moet terug in de bijstand, vinden zes partijen die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Het initiatiefvoorstel dat de partijen dinsdag publiceren, geeft gemeenten meer beslissingsruimte over terugvorderingen in de bijstand. Dat moet voorkomen dat kleine foutjes leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties, zoals bij de zogenaamde 'boodschappenaffaire'.

 • Politieke partijen die aan de Kamerverkiezingen meedoen, willen stuk voor stuk meer geld in het gemeentefonds stoppen. Dit is echter veel te weinig dan gemeenten zeggen nodig te hebben. Uitzondering is de PvdA, die jaarlijks vier miljard euro aan het gemeentefonds wil toevoegen.

  Verkiezingen: veel te weinig geld naar gemeenten

  Politieke partijen die deze maand aan de Kamerverkiezingen meedoen, willen stuk voor stuk meer geld in het gemeentefonds stoppen. Zij hopen dat gemeenten een deel van dat extra rijksgeld besteden aan de jeugdzorg en de Wmo. Bij vrijwel alle partijen gaat het om bedragen die bij lange na niet het bedrag benaderen dat gemeenten zeggen nodig te hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Uitzondering is de PvdA, die jaarlijks vier miljard euro aan het gemeentefonds wil toevoegen.   

 • Recent noemde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de gemeente Velsen als voorbeeld voor de aanpak van onrust en rellen rond anti-coronademonstraties in verschillende gemeenten. Maar wat behelst nou precies de ‘Velsense aanpak’? Burgemeester Frank Dales vertelt over de aanpak en de samenwerking in de lokale driehoek. ‘Het is belangrijk dat je fysiek aanwezig bent.’

  Velsense aanpak coronademonstraties werkt

  Recent noemde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de gemeente Velsen als voorbeeld voor de aanpak van onrust en rellen rond anti-coronademonstraties in verschillende gemeenten. Maar wat behelst nou precies de ‘Velsense aanpak’? Burgemeester Frank Dales vertelt over de aanpak en de samenwerking in de lokale driehoek. ‘Het is belangrijk dat je fysiek aanwezig bent.’

 • De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn voor versoepelingen van de coronaregels. Volgens voorzitter Hubert Bruls is het mogelijk om mensen ‘in kleine stapjes langzaam meer ruimte te geven’. Verder willen de burgemeesters dat de avondklok niet geldt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

  Burgemeesters: versoepelen in kleine stapjes

  Reageer

  De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn voor versoepelingen van de coronaregels. Volgens voorzitter Hubert Bruls is het mogelijk om mensen ‘in kleine stapjes langzaam meer ruimte te geven’.
  Verder willen de burgemeesters dat de avondklok niet geldt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

 • Beeld: Shutterstock

  Onenigheid rijk en Google om dataprotectierisico's

  De rijksoverheid en Google liggen in de clinch over hoge dataprotectierisico’s bij onder meer Gmail, Calender, Hangouts, Sheets, Slides, Cloudsearch en Drive. Het lukte de Amerikaanse techreus na maandenlange gesprekken niet om zorgen volledig weg te nemen, zo blijkt uit een brief van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aan de Tweede Kamer in handen van AG Connect. Inmiddels is Autoriteit Persoonsgegevens geraadpleegd.

 • Beeld: Shutterstock

  Hindernissen bij publiek-private samenwerking

  Er is veel te halen bij het bedrijfsleven, zoals geld en deskundigheid. Samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt vaak genoemd als de enige serieuze manier voor gemeenten om grote opgaven als de energietransitie aan te pakken. Bijna net zo vaak wordt daarbij vermeld dat het een moeilijk proces is dat makkelijk mis kan lopen, mogelijk door landelijke regelgeving.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!