of 63908 LinkedIn

Nieuws

 • In politiek Limburg wordt verrast en deels zelfs onaangenaam verrast gereageerd op het nieuws dat Johan Remkes (VVD) informateur wil worden in Den Haag.

  Vertrek Remkes levert verraste reacties uit Limburg op

  9 reacties

  In politiek Limburg wordt verrast en deels zelfs onaangenaam verrast gereageerd op het nieuws dat Johan Remkes (VVD) informateur wil worden in Den Haag. Voorzitter Harold Schroeder van het CDA Limburg zei te hopen ‘dat Remkes zich bewust is van de belangrijke taak die hij in Limburg heeft. Ik ga ervan uit dat hij die netjes afmaakt. Dat is een flinke opgave.’

 • Beeld: Shutterstock

  Nederland telt al dertig partijloze burgemeesters

  Het aantal partijloze burgemeesters neemt toe. Het zijn er inmiddels dertig. Een partijloze burgemeester staat per definitie boven de partijen en is, inherent aan zijn ambt, onafhankelijk. Dat levert krediet op. Maar: ‘Je kunt niet terugvallen op een partij als het niet lekker zit.’

 • Rechercheurs zouden zelf meer de wijk in moeten gaan om situaties ter plekke te bekijken en burgers te bevragen, concluderen onderzoekers van Bureau Bervoets dat in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap in vier politieteams keek of meer ‘gebiedsgerichte opsporing’ mogelijk is. Echte samenwerking tussen ‘blauwe’ en ‘grijze’ politiemensen bleek lastig.

  Gebiedsgericht werken blijft liggen bij de wijkagent

  Rechercheurs zouden zelf meer de wijk in moeten gaan om situaties ter plekke te bekijken en burgers te bevragen, concluderen onderzoekers van Bureau Bervoets dat in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap in vier politieteams keek of meer ‘gebiedsgerichte opsporing’ mogelijk is. Echte samenwerking tussen ‘blauwe’ en ‘grijze’ politiemensen bleek lastig.

 • Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil de openingstijden in stemlokalen waar voor de officiële verkiezingsdag kan worden gestemd, niet verruimen naar 21 uur.

  Geen ruimere openingstijden bij vervroegd stemmen

  De openingstijden in stemlokalen waar voor de officiële verkiezingsdag kan worden gestemd, worden niet verruimd naar 21 uur, althans wat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken betreft. Gemeenten vinden het een te grote organisatorische belasting. Daarnaast hebben kiezers op de verkiezingsdag zelf ruim de tijd om hun stem uit te brengen.

 • Wat uit het onderzoek naar voren komt, is dat vooral de uitvoerbaarheid van wetgeving de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gekregen. Dat is mede het gevolg van de te grote afstand tussen de uitvoering en politiek en het beperkte rechtstreeks contact.

  Willen, maar niet kunnen veranderen

  Publieke organisaties en succesvol veranderen is geen goede combi. De wil is er wel, maar het ontbreekt aan slagkracht. Te vaak lopen er te veel veranderinitiatieven tegelijkertijd en voor de uitvoering is onvoldoende oog. Die blijft dan ook in veel gevallen achter. Dat blijkt uit recent onderzoek van strategie-adviesbureau Turner onder vijftig managers en bestuurders van veertig publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten.

 • De grote drukte die afgelopen voorjaar leidde tot parkeeroverlast in omliggende wijken van de toen net geopende Mall of the Netherlands in Leidschendam-Voorburg lijkt door een aantal maatregelen beheersbaar geworden. De situatie is zodanig anders dan in het voorjaar dat het college uitkomsten van een bewonersenquête van toen niet representatief meer acht en deze opnieuw laat uitvoeren.

  Leidschendam-Voorburg doet enquête in reprise

  De grote drukte die afgelopen voorjaar leidde tot parkeeroverlast in omliggende wijken van de toen net geopende Mall of the Netherlands in Leidschendam-Voorburg lijkt door een aantal maatregelen beheersbaar geworden. De situatie is zodanig anders dan in het voorjaar dat het college uitkomsten van een bewonersenquête van toen niet representatief meer acht en deze opnieuw laat uitvoeren.

 • Beeld: Shutterstock

  Grapperhaus: Burgernet ‘volgt burgers niet’

  De privacy van de Burgernet-gebruikers is geborgd, stelt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Stichting Privacy First had vraagtekens gezet bij de privacybescherming van dit samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeenten. De minister erkent dat de juridische verantwoordelijkheid onduidelijk was, maar volgens hem zit het goed met de verwerking van locatie- en persoonsgegevens.

 • 'Het is een signaal dat we hier niet op zitten te wachten.’

  Politie Amsterdam neemt ook eigen waarnemers mee

  11 reacties

  De politie gaat ook eigen waarnemers inzetten tijdens het preventief fouilleren naar wapens in meerdere Amsterdamse wijken. Die waarnemers moeten toezien op het werk van een aantal burgerwaarnemers, die op hun beurt controleren of de politie zich niet schuldig maakt aan etnisch profileren.

 • De rechtbank deed dinsdag uitspraak in het kort geding dat was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment.

  Rechter laat vergunning in stand, Grand Prix gaat door

  7 reacties

  De rechtbank in Haarlem heeft dinsdagmiddag besloten dat de provinciale vergunning voor het circuit in Zandvoort in stand blijft. Daarmee komt de organisatie van de Dutch Grand Prix komende weekend niet in gevaar.

 • Het Genootschap van Hoofdredacteuren wil dat de Almere niet langer de functietitel ‘hoofdredacteur’ gebruikt voor een pas aangestelde functionaris bij de gemeente. Met het gebruik van die titel brengt Almere volgens het Genootschap de journalistiek schade toe.

  'Almere moet stoppen met term hoofdredacteur'

  Het Genootschap van Hoofdredacteuren wil dat Almere niet langer de functietitel ‘hoofdredacteur’ gebruikt voor een pas aangestelde functionaris bij de gemeente. Met het gebruik van die titel brengt Almere volgens het Genootschap de journalistiek schade toe.

 • De Limburgse ex-gedeputeerden Herman Vrehen en Ger Koopmans (beiden CDA) zijn onderwerp van strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie in twee integriteitsaffaires. Justitie heeft twee dossiers opgevraagd bij de provincie Limburg.

  Limburgse ex-gedeputeerden strafrechtelijk onderzocht

  De Limburgse ex-gedeputeerden Herman Vrehen en Ger Koopmans (beiden CDA) zijn onderwerp van strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie in twee integriteitsaffaires. Justitie heeft twee dossiers opgevraagd bij de provincie Limburg.

 • De CDA-Kamerfractie wil dat het demissionaire kabinet ook in 2022 de opschalingskorting voor gemeenten bevriest. Dat wil de VNG ook, al ziet de gemeentekoepel nog liever dat de korting definitief wordt geschrapt.

  CDA wil opschalingskorting langer bevriezen

  De CDA-Kamerfractie heeft grote moeite met de opschalingskorting voor gemeenten. Die is dit en vorig jaar bevroren op het niveau van 2019, maar er zijn signalen dat het demissionaire kabinet de korting per 2022 weer wil doorzetten. Dat zou voor gemeenten een financiële verslechtering van 570 miljoen euro betekenen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!